Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 7, 2020

Ἰω.ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ (+570 μΧ) : τὰ μεγάλα πνεύματα ἔρχονται ἀπὸ τὸ μέλλον.

Εικόνα
Ἄγνωστος στοὺς πολλοὺς ,ὁ Ἀλεξανδρινὸς ἐπιστήμων, φιλόσοφος καὶ θεολόγος , ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ , τὸ ΜΟΝΟ πρωτότυπο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ πνεῦμα  τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἔζησε τὸν 6ο αἰ.μΧ , ἀλλὰ προηγήθηκε κατὰ πολὺ τῆς ἐποχῆς του. Ξεκινῶντας ,ὡς χριστιανός, ἀπὸ θεολογικὰ κίνητρα , προσπὰθησε νὰ  ἀναιρέσει τὶς θέσεις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φυσικῆς περὶ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , καὶ περὶ ΝΟΩΝ (=ἐλασσὸνων θεοτήτων) ποὺ κινοῦν , ΕΛΚΟΝΤΑΣ, τὶς Οὐράνιες Σφαῖρες . Ἔτσι Φιλόπονος ὑποστήριξε ὅτι · 1) ὁ κόσμος δὲν εἷναι αἰώνιος , ἀλλὰ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ,  ἐπειδὴ ἄν ὑπάρχει ΑΠΕΙΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΙΤΙΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ  Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ "ΤΩΡΑ".. 2)  δὲν χρειάζεται ἡ ΕΠΑΦΗ μὲ ἕνα Κινοῦν ὅπως δίδασκε ὁ Ἀριστοτέλης   γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὴν ΚΙΝΗΣΗ τῶν.σωμάτων,. ἀρκεῖ η ΩΘΗΣΗ ποὺ δίνει κάποιος σὲ ἕνα σῶμα ·  αὐτὴ ,στὸ κενό, μπορεῖ νὰ διατηρεῖ αἰώνια τὴν κίνηση ἑνὸς ἀντικειμένου.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ & Η "ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ" ΗΠΕΙΡΟΣ...

Εικόνα
Πασίγνωστος ὁ μῦθος τῆς Ἀτλαντίδας  στὸν πλατωνικὸ "ΤΙΜΑΙΟ" καὶ " ΚΡΙΤΙΑ",  ὅμως ἐδῶ θὰ σταθῶ σὲ μιὰν ἀναφορὰ τοῦ κειμένου ποὺ ἀποκαλύπτει περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαίνεται ὅτι ὑπονοεῖ. Γράφει ὁ Πλάτων · " νῆσον πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ,ὄ καλεῖτε, ὡς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζω, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους  τοῖς τότε ἐγίγνετο πορευομένοις , ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον.." (ΤΙΜΑΙΟΣ,24e -25s) [ ΜΕΤ : μπροστὰ ἀπὸ τὸ στενὸ ποὺ ἐσεῖς ὀνομάζετε Ἡράκλειες Στῆλες, ὑπῆρχε ἕνα νησί, πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ μαζί,  ἀπʹὅπου μποροῦσε κάποιος ἀπὸ τοὺς τότε ναυτικοὺς νὰ μεταβεῖ στὰ ἄλλα νησιὰ καὶ ἀπὸ τὰ νησιὰ , ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΗΠΕΙΡΟ  Η ΟΠΟ

78 ΣΥΛΛΑΒΕΣ : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ (ʼΑριστοφάνους, ʼΕκκλησιάζουσαι)

Εικόνα
ʽΗ μεγαλύτερη ἀρχαιοελληνικὴ λέξη 78 συλλαβῶν  (βλ. φωτο) ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀρχαία γραμματεία , ξεκινᾶ μὲ τὶς συλλαβὲς "ΛΟΠΑΔΟ‒" καὶ λήγει  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 72 ΣΥΛΛΑΒΕΣ μὲ τὸ σύνθετο "ΠΤΕΡΥΓΩΝ".  Ἀναφέρεται σὲ φαγητὸ βεβαίως , μιὰ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ καὶ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ , θὰ λέγαμε σήμερα.. ʽ´Ομως οἱ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ —ποὺ παρουσιάστηκαν τὸ 392 πΧ— δέν ἔμειναν στὴν ʽΙστορία γιὰ τὴν μεγαλύτερη λέξη ποὺ περιέχουν,  ὅσον γιὰ τὴν κρτικὴ στὴν ἄμεση Δημοκρατία τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ στὸ κήρυγμα του περὶ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ. Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν ὑπόθεση  τῆς κωμωδίας ἀναφέρω ὅτι οἱ γυναῖκες ἔχουν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία στὴν ʼΕκκλησία τοῦ Δήμου , ἀφοῦ προηγουμένως ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ (=ἐξ οὗ καὶ : ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ) μὲ ἀρχηγὸ τὴν Πραξαγόρα , παρέσυραν τὴν συνέλευση  τῶν Πολιτῶν στὸ νὰ παραχωρήσει τὴν ἐξουσία στὶς γυναῖκες ( ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΩ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ