Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 7, 2020

Ἰω.ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ (+570 μΧ) : τὰ μεγάλα πνεύματα ἔρχονται ἀπὸ τὸ μέλλον.

Εικόνα
Ἄγνωστος στοὺς πολλοὺς ,ὁ Ἀλεξανδρινὸς ἐπιστήμων, φιλόσοφος καὶ θεολόγος , ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ , τὸ ΜΟΝΟ πρωτότυπο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ πνεῦμα  τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἔζησε τὸν 6ο αἰ.μΧ , ἀλλὰ προηγήθηκε κατὰ πολὺ τῆς ἐποχῆς του. Ξεκινῶντας ,ὡς χριστιανός, ἀπὸ θεολογικὰ κίνητρα , προσπὰθησε νὰ  ἀναιρέσει τὶς θέσεις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φυσικῆς περὶ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , καὶ περὶ ΝΟΩΝ (=ἐλασσὸνων θεοτήτων) ποὺ κινοῦν , ΕΛΚΟΝΤΑΣ, τὶς Οὐράνιες Σφαῖρες . Ἔτσι Φιλόπονος ὑποστήριξε ὅτι · 1) ὁ κόσμος δὲν εἷναι αἰώνιος , ἀλλὰ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ,  ἐπειδὴ ἄν ὑπάρχει ΑΠΕΙΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΙΤΙΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ  Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ "ΤΩΡΑ".. 2)  δὲν χρειάζεται ἡ ΕΠΑΦΗ μὲ ἕνα Κινοῦν ὅπως δίδασκε ὁ Ἀριστοτέλης   γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὴν ΚΙΝΗΣΗ τῶν.σωμάτων,. ἀρκεῖ η ΩΘΗΣΗ ποὺ δίνει κάποιος σὲ ἕνα σῶμα ·  αὐτὴ ,στὸ κενό, μπορεῖ νὰ διατηρεῖ αἰώνια τὴν κίνηση ἑνὸς ἀντικειμένου.