Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 29, 2017

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ.

Εικόνα
ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ—Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ἀπὸ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο  μερικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦνεοελλ.διαφωτισμοῦ (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΨΑΛΙΔΑΣ , ΒΗΛΑΡΑΣ) ὑποστήριξαν ὅτιἀφενός ἡ Νέα Ἑλληνικὴ εἶναι μιὰ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἤ τὴν βυζαντινή (γι'αὐτὸ καὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν ΡΩΜΕΗΚΗ ἤ ΓΡΑΙΚΙΚΗ)καὶ ἀφετέρου θὰ πρέπει ἡ ὀρθογραφία της νὰ εἶναι ΦΩΝΗΤΙΚΗ (ἤ φωνηματική,ὅπως λέγεται). Πχ ἡ λέξη 'ΑΘΗΝΑΙΟΙ' νὰ γράφεται ὡς... 'ΑΘΙΝΕΪ' ἤ περίπου ἔτσι(διότι ὑπάρχουν ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.) Συγκεκριμενα τὸ βιβλίο ποὺ ἐξἐδωσε τὸ 1814 ὁ Γ.ΒΗΛΑΡΑΣ φέρει τίτλο "ΡΟΜΕΗΚΗ ΓΛΟΣΑ"(sic) Αὐτὴ ἡ ἄποψη τοῦ ΒΗΛΑΡΑ καὶ τῶν ἄλλων  διαφωτιστῶν ποὺ βεβαίως ὑποστηριζόταν κυρίως γιὰ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ λόγους δηλ γιὰ τὴν ΕΥΚΟΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ τῶν ὑποδούλων Ἑλληνων  ἀλλὰ καὶ μὲ λίγη δόση ..ἀντικληρικαλισμοῦ ἐφόσον ὁ Διαφωτισμός ἐστρέφετο κατὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆ