Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 31, 2022

Βυζαντινὸ Παλάτι τοῦ Λαύσου : ΠΩΣ ΚΑΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ.

Εικόνα
 Ὁ Λαῦσος καὶ ὁ Ἀντίοχος ἦταν εὐνοῦχοι (πραιπόσιτοι , δηλ. περίπου ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ) στὴν αὐλὴ τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Β' τοῦ "Μικροῦ" (στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. μΧ) καὶ τὰ παλάτια τους βρίσκονταν βορειοδυτικὰ τοῦ Ἱπποδρόμου τῆς Κων/πολης.  Ἦρθαν στὸ φῶς μετσξὺ τῶν ἐτῶν 1942-1964, ὄταν βρέθηκαν τυχαῖα τοιχογρσφίες τῆς Ἁγ.Έυφημίας (τὸ ἀνἀκτορο εἶχε μετατραπεῖ ἀργότερα  σὲ ναό) καὶ ὅταν ἐντοπίστηκε ἡ ὑπόγεια κινστέρνα κάτω ἀπό τὸ ἀνάκτορο ὅτι εἶναι ἡ κινστέρνα τοῦ Φιλόξενου.   Μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΛΑΥΣΟΥ διότι ὁ ἐν λόγῳ εύνοῦχος  εἶχε πάθος μὲ  τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ καὶ εἶχε μετατρέψει τὸ ἀνάκτορό του σὲ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ,τὰ ὁποῖα εἶχαν ΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ὃταν ὁ Μ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ὁ Λαῦσος ἦταν μὲν χριστιανὸς ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ φιλότεχνος·  ἔτσι, εἶχε μαζέψει σύμφωνα μὲ τὶς πηγές * στὸ Παλάτι του πολλὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ  ἀριστουργήματα ,ὅπως τὸ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ  (ἕνα ἀπὸ τὰ 7 θαὐματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου

Οὐλὰν Μπατόρ : ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΡΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ.

Εικόνα
Ὄχι ,δὲν πρόκειται γιὰ τὴν πρωτεύουσα τῆς Μογγολίας, μὰ γιὰ τὸ.."ψευδώνυμο" τῆς Βίας τῆς συζύγου τοῦ Ρένου , μητέρας τοῦ Ἥρκου καί τοῦ φίλου Στάντη.  Δὲν ἀναφέρεται στὸν Ἐμφύλιο ποὺ πολέμησε ὁ Ρένος (τἂχει πεῖ αύτὰ στὴν ΠΥΡΑΜΙΔΑ 67 καὶ στὸν Α2) μὰ στὴν  μεταπολεμικὴ Ἑλλάδα τῆς ἀντιπαροχῆς. Βέβαια τὰ πιὸ πολλά  ἀπὸ αύτὰ ποὺ γράφει στὴν ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ ,μᾶς τὰ εἶχε διηγηθεῖ ὁ Ρένος, τὰ ξέραμε πρὶν τὰ διαβάσουμε · ὄμως γιά τοὺς νέους ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΡΕΝΟ (θανόντα τὸ 2004) καὶ  στοὺς ὁποἰους μαθαίνω ΤΩΡΑ γι αύτόν,χρειάζεται ἡ "Οὐλὰν Μπατόρ". Δὲν κάνω παρουσίαση τοῦ παλιοῦ αὐτοῦ βιβλίου (ἐκδοθέντος τὸ 1999) ἀλλὰ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ. Γι αύτὸ καί ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ στὸ ρεζιλίκι ποὺ ἔκανε ὁ Ρένος  σὲ σύμπασα τὴν δημοσιογραφία ὅταν δημοσίευσε ΔΙΚΑ ΤΟΥ διηγήματα μὲ τὴν ὑπογραφὴ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ξένων δῆθεν νομπελιστῶν λογοτεχνῶν ποὺ χειροκρὀτησαν ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΑ  οἱ ἀμόρφωτοι μεγαλόσχημοι ἀρχισυντάκτες ( Χά,χὰ ! "ΤΟ"  ΓΕΛΙΟ...) ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ οὔτε στὰ ἀποκαλυπτήρια γνωστῶν Α

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εικόνα
 Θεωρῶ τὴν Claude Mossé ὡς τὴν καλύτερη φιλόλογο καὶ ἱστορικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ τὸ παλιὸ σύγγραμμά της "ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" (1962) ὡς τὸ πλέον ἀπαραίτητο  γιὰ κάθε φιλίστορα. Παρακάτω συνοψίζω τὰ πορίσμστα ἐκείνης  τῆς ἐμβληματικῆς ἔρευνας ἡ ὁποία ,ἄν καὶ μετρᾶ πιὰ μισὸν αἰῶνα, εἶναι ἀκόμη θεμελιακὴ γιὰ τὴν ΕΝΔΕΛΕΧΗ ἱστορικὴ  γνώση τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.  1.  ἡ Δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν ἢταν δημοκρατία τῶν ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ (μικροβιοτεχνῶν, μικροεπαγγελματιῶν κλπ μικρομεσαίων)  καὶ  γιὰ νὰ ὑπάρξει ὡς τέτοια ἔπρεπε νὰ βρίσκει ΣΥΝΕΧΩΣ  πόρους γιὰ νὰ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ (συνέλευση, δικαστήρια, πολέμους) ἐγκαταλείποντας τὶς καθημερινὲς ἐργασίες τους, ὅποτε αὐτὸ  χρειαζόταν (πιθανολογεῖται ὅτι ἀπὸ τοὺς 30000 περίπου πολῖτες τοῦ 4ου αἰ.πΧ  μόνον οἱ 5000 ἦταν χωρὶς ΓΗ καὶ τὰ μεγάλα κτήματα δὲν ξεπερνοῦσαν τὰ 25 ἑκτάρια) 2 .ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ἀνάγκη τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

Ο " ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ" ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ : ἕνα βιβλίο γιὰ τὴν ἑπόμενη ἀνθρωπότητα...

Εικόνα
Ὅπως χαρακτήρισε κι ὀ ἴδιος ὁ Νίτσε τὸν ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ του, πρόκειται  γιά ἕνα βιβλίο πού ἀπευθύνεται σὲ ὅλους καὶ σὲ ΚΑΝΕΝΑ. Πάντως εἶναι τὸ ΠΙΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ καὶ πολλοὶ ἀδαεῖς νομίζουν ὅτι μιλᾶ γιὰ ἐναν ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ—ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ἐνῶ ὁ Νίτσε ἐννοεῖ ἕναν ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΕΡΟ ἄνθρωπο, ἕναν ἐπίγειο ἄγγελο... Τέλος πάντων ὅποιος ἐπιθυμεῖ μιὰ σύντομη περίληψη τοῦ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ ἄς ἀνατρἐξει στὰ παρακάτω βίντεο μου ἀπὸ τὸ youtube.com/ΔιαμαντήςΚούτουλας .   Ἐδῶ σταχυολογῶ δύο ἀπὸ τὶς κύριες διδαχὲς τοῦ  Ζαρατούστρα ἀποκαλυπτικὲς τῆς νιτσεϊκῆς Σκέψης: 1. " ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ? ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ Ή ΜΙΑ ΟΔΥΝΗΡΗ ΝΤΡΟΠΗ. ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ Ή ΜΙΑ ΟΝΥΝΗΡΗ ΝΤΡΟΠΗ.. Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ  ΤΗΣ ΓΗΣ" 2." ΡΩΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ '  ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ" Πάντα ὅταν, ἀπὸ φοιτ