Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 2, 2024

"ΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΖΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ".

Εικόνα
Τὸ ρηθέν αὐτὸ  (ΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΖΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,  ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ) ἔχει ἀποδοθεῖ σὲ πολλούς:  στὴν ἀναρχικὴ ΕΜΜΑ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ, τὸν ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΗΝ, τὸν ΜΑΡΞ, ἀλλὰ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται παραπομπή.   Ἔχει ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ ὠς τίτλος σὲ βιβλίο τοῦ ΚΕΝ ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ τῶν Ἀγγλων Ἐργατικῶν.  Ἐγὼ πάντως τὸ μόνο παραπλήσιο πού βρῆκα μέ τὸ ρητὸ αύτό, εἶναι στην ἀμερικανικὴ  ἐφημερίδα "THE LOWELL SUN" τῆς Μασαχουσέτης (φύλλο 24‒9‒1976—βλ. φωτό)  καὶ φρονῶ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ  τίτλος μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ γκράφιτι ἀναρχικῶν.   Τέλος πάντων , τὸ ψεῦδος τῶν ἐκλογῶν ἔγκειται στὸ ὅτι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ τοῦ Λαοῦ (ὅπως φαντάστηκε ὁ Ρουσσώ) τὴν ὁποία δῆθεν καταγρἀφουν οἱ ἐκλογὲς καὶ τοῦτο διότι   ἡ  "γενικὴ βούληση" εἶναι μιὰ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ  ἀνάλογη μὲ αὐτὴ  τοῦ "μέσου ἀνθρώπου" ,καθότι ΜΕΣΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ παρὰ μόνο ὡς ὅρος στὴν Στατιστική . Διερωτηθεῖτε  γιὰ παράδειγμα·  μεταξὺ τοῦ Ἀινστάιν, τῆς κυρίας Κοὐλας, τοῦ κυρίου Μήτσου, τοῦ Ντὰ Βίντσι καὶ ἑνὸς βλακὸς

Πλατωνικὲς ἀντιλήψεις στὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ στό "Κατὰ Ἰωάννην" Εὐαγγέλιο.

Εικόνα
 Ἐν συνόψει· εἶναι γνωστὸ ὅτι χἀρη στὸν ΦΙΛΩΝΑ τὸν Ἀλεξανδρέα ὁ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ εἰσχώρησε στὴν Βίβλο  κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Δευτέρου Ναοῦ καὶ ἀπὸ αύτὸν ἐτράφησαν ἀργότερα  οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.  Δὲν εἶναι  ὅμως εὐρἐως γνωστὸ  ὅτι ΠΛΑΤΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ Εὐαγγἐλια καὶ εἰδικῶς τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ τὸ ὁποῖο διἐπεται ἀπὸ τὴν ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ  ἀντίληψη περὶ τῶν ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ :  α) τοῦ ΑΛΗΘΙΝΟΥ  οὐράνιου τοῦ πνεύματος  & β) τοῦ  ΓΗΙΝΟΥ κόσμου τῆς φθαρτὀτητας καὶ τῆς σαρκός.  Ἰδοὺ κάποια χαρακτηριστικὰ χωρία τοῦ Δ' Εὐαγγελίου ποὺ ἀποκαλὐπτουν ΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ στὴν Διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ :  — ὁ ἄνωθεν έρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν.  ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστ ί {=αὐτὸς πού ἔρχεται ἀπὸ ἐπάνω εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους , αὐτὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν γῆ ἔχει ἀνθρώπινη προἐλευση καὶ μιλᾶ ἀναλόγως· αὐτὸς πού ἔρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους —ΙΩ.3,31} — τὸ γε

ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΦΙΝΟΥ (14/15-ΝΟΕ-1967) ΤΗΝ ΕΣΤΗΣΕ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

Εικόνα
 Κομβικὸ σημεῖο γιὰ τὴν νεὠτατη κυπριακὴ ἱστορία ὑπῆρξαν τὰ γεγονότα τῆς Κοφίνου—Ἁγ.Θεοδώρων στὶς 14/15‒11‒1967.  Ἐν συνόψει· 1) ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία τῶν Συμφωνιῶν Ζυρίχης—Λονδίνου (1959‒1960) ὡς ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ (δηλ. ἑλληνο‒τουρκικοῦ) κράτους ἔπαψε νὰ ὑφίσταται τὸ 1964,  μετὰ τὰ 13 ΣΗΜΕΙΑ τοῦ Μακαρίου πρὸς ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, τὰ ὁποῖα ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΑΝ ΤΟ ΒΕΤΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ (δηλ. τὸ θεμέλιο τοῦ δικοινοτικοῦ κράτους) καὶ μετέτρεπαν τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ἀπὸ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  κράτος   ΙΣΟΤ̣ΙΜΩΝ κοινοτήτων (ἑλληνοκυπριακῆς—τουρκοκυπριακῆς) σὲ ΕΛΛΗΝΙΚΟ κράτος μέ πλειοψηφἰα ἑλληνοκυπρίων καὶ  μειοψηφία τουρκοκυπρίων. 2) φυσικὰ οἱ τουρκοκύπριοι δέν δέχτηκαν τὴν προταθεῖσα ἀναθεώρηση τῶν 13 Σημείων τοῦ Μακαρίου, ἔγιναν ταραχὲς μὲ νεκροὺς μεταξὺ ἑλληνοκυπρίων καὶ τουρκοκυπρίων καὶ οἰ τελευταῖοι ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καὶ κλείστηκαν σὲ θὐλακες δημιουργῶντας ΕΝΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ στὴν Κύπρο μὲ κέντρο τὸν θύλακα βορείως τῆς Λευκωσιίας (ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ