Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 15, 2023

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ "ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ". Ἡ Κριτικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη στὴν Θεωρία Ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνα.

Εικόνα
Ὁ Πλάτων γιὰ νὰ ἐξηγήσει ΠΩΣ  μετέχουν τὰ συνεχῶς μεταβαλλόμενα ΠΟΛΛΑ ὄντα (τὰ ΑΙΣΘΗΤΑ)  ποὺ παρατηροῦμε γύρω μας ,στὴν  ΜΙΑ ἀκίνητη καὶ ἀμετάβλητη ΟΥΣΙΑ ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινὀμενα (τὰ ΝΟΗΤΑ) διατύπωσε τὴν θεωρία τῶν ΙΔΕΩΝ {=ΣΧΕΔΙΩΝ/ΜΟΡΦΩΝ} σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ μέσῳ τῶν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τὸ (ἄμορφο) ΧΩΡΟ μὲ πρότυπο τὶς αἰώνιες καὶ ἀμετάβλητες  ΙΔΕΕΣ {=ΣΧΕΔΙΑ/ΜΟΡΦΕΣ}.  Ἔτσι τὰ ὄντα ποὺ θεωροῦμε πχ ὡς "ὡραῖα"  (ἕνα ἡλιοβασίλεμα, ἕνα ποίημα, ἕνα μουσικὸ κομμάτι, ἕναν ἄνθρωπο)   εἶναι ὡραῖα ,ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ΜΕΤΕΧΟΥΝ στο ΣΧΕΔΙΟ/ΜΟΡΦΗ {=Ἰδέα} τοῦ Ὡραίου .  Σημειωτέον ὅτι οἱ "ΙΔΕΕΣ" δηλ. οἱ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ποὺ ἔλεγε ὁ Σωκράτης ἢ οἱ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ {=τὰ Καθ’ ὃλου} κατὰ Ἀριστοτέλη δὲν εἶναι τὰ κοινὰ στοιχεῖα τῶν ἐπὶ μέρους ὄντων {ΑΙΣΘΗΤΑ κατὰ Πλάτωνα, ΚΑΘ’ΕΚΑΣΤΑ κατὰ Ἀριστοτέλη},ἀλλὰ οἱ ΑΙΤΙΕΣ ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ΟΥΣΙΑ τους.  Ἔτσι ἡ "ἰδέα" τοῦ Ἀνθρώπου δὲν εἶναι τὰ κοινά χαρακτηριστικὰ τῶν ἐπὶ μ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΙΩΝ...

Εικόνα
 Ἐπειδὴ ὁρισμένοι (γνωστοὶ γιὰ τὴν ἀλαζονεία καὶ τήν..παντογνωσία τους)  κάνοντας ἐπίδειξη ΜΙΣΟΥΣ εἰρωνεύτηκαν τὸν χρωματισμὸ τῆς σημαίας στὸ φερετρο τοῦ Κωσταντίνου, (ἀποκαλύπτοντας   τελικὰ τὴν δική τους  ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ) τοὺς πληροφορῶ τὰ ἀκόλουθα:  ἡ σημαία μὲ τὸ βαθὺ κυανοῦν (κι ὄχι τὸ γαλάζιο) ἦταν ἡ ἐπίσημη σημαία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος τὴν περίοδο 1969—1973* κατὰ τὴν ὁποίαν ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους  ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος (βασιλεύων ἤδη ἀπὸ τὸ 1964 μὲ ἐπίσημη τότε σημαία τὴν γαλανόλευκη τῆς ξηρᾶς.) Γι αὐτὸ τὸν λόγο  τὸ φέρετρο τοῦ Κων/νου  ἦταν σκεπασμένο μὲ αὐτὴν τὴν σημαία κι ὄχι τὴν σημερινή. Δὲν ἐπρόκειτο λοιπὸν περὶ  λάθος  ἐξ... ἀγνοίας  ποὺ δῆθεν ἔγινε  ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ πρώην βασιλιᾶ,  ὅπως φαντάστηκαν  κάποιοι ἀδαεῖς  ἀποκαλύπτοντας  ἔτσι τὴν δική τους ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ.. _______ * τὴν γαλανόλευκη σημαία τὴν λεγόμενη "τῆς ξηρᾶς" ἄλλαξαν τὸ 1969/70  οἱ Συνταγματάρχες καὶ τὴν ἐπανέφερε τὸ 1975 ὁ Καραμανλῆς. Τὸ 1978 καταργήθηκε ἡ "τῆς ξηρᾶς" καὶ μέχρι σήμερα ἐπίσημη σ