ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ : Τὶ γνωρίζουμε, τὶ ἀγνοοῦμε & τὶ δὲν θὰ μάθουμε ποτέ..

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
____


ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΚΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΙΕΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)


(ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ντοκυμαντέρ)


ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
_____

ΔΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ
_____
Τὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνας ξεκινοῦσαν τὴν 15η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ —Σεπτεμβρίου—μὲ τὴν μεταφορὰ τῶν ΙΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  μέσα στὴν ἱερὴ "κίστη" ἀπὸ τὴν Ἐλευσῖνα στὴν Ἀθήνα, στὸ ἱερὸ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ,τῇ συνοδείᾳ στρατοῦ.

Τὴν ἴδια μέρα γινόταν στὴν ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ὁ "ΑΓΥΡΜΟΣ" δηλ.ἡ καταγραφὴ τῶν 1000 περίπου μυούμενων, ποὺ πλήρωναν τότε τὰ ΜΥΗΤΡΑ —15 δρχ κατ'ἄτομο, 
σοβαρὸ ποσὸ ,ὅταν τὸ ἡμερομίσθιο κυμαινόταν στὴν ΜΙΣΗ ΔΡΑΧΜΗ
 [τὸ σύνολο τῶν 15000 δρχ τὸ εἰσέπραττε τὸ Ἱερὸ τῆς Ἐλευσῖνας ,μέρος τοῦ ὁποίου ἐλάμβαναν ὁ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ἀπὸ τὴν ἐλευσίνια οἰκογένεια τῶν ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 
καὶ ὁ  Ἀθηναῖος ΔΑΔΟΥΧΟΣ].

Τὴν δεύτερη μέρα τῆς γιορτῆς οἱ μυούμενοι λούζονταν τὸ  καθαρτήριο βάπτισμα στὸ ΦΑΛΗΡΟ
 [ ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται καὶ ἡ τελετουργία τῶν Θεοφανείων]
κρατῶντας ἕνα γουρουνάκι ποὺ θυσίαζαν τὸ βράδυ.

Τὶς δύο ἑπόμενες μέρες ἀκολουθοῦσαν νηστεῖες , ἐνῶ τὴν πέμπτη ἡμέρα ξεκινοῦσε ἡ ΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ΙΕΡΩΝ στὴν Ἐλευσῖνα.

Τὴν  ἑπόμενη ΝΥΧΤΑ ἦταν ἡ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-
ἡ λεγόμενη" ΕΠΟΠΤΕΙΑ ",
ἡ πιὸ ἱερὴ τελετουργία  τῆς ἀρχαιότητας, ποὺ λάμβανε χώρα στὸ σκοτεινὸ, χωρὶς παράθυρα ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ μὲ τοὺς 42 κίονες , 
ὅπου οἱ νηστεύοντες μῦστες ἔπιναν τὸν ΚΥΚΕΩΝΑ
—ποὺ κατὰ μερικοὺς εἰδκοὺς * περιελάμβανε τὴν ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΟ οὐσία  
ΕΡΓΟΤΙΟΝ ,κάτι σὰν τὸ  σύγχρονο LSD..

Τὸ μόνο ποὺ ξέρουμε γιὰ τὴν ΜΥΗΣΗ εἶναι ὅτι μέσα σέ μιὰν ξαφνικὴ  καὶ ἐκτυφλωτικὴ ΦΩΤΑΨΙΑ ὁ Ἱεροφάντης ἀποκάλυπτε τὰ ΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
δηλ οἱ μῦστες ΚΑΤΙ ἐβλεπαν κι ἔτσι γίνονταν ΕΠΟΠΤΕΣ.

Γράφει ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ,fr.168 :
"φῶς θαυμάσιον ἀπήντησεν .... ἀκουσμάτων ἱερῶν καὶ φασμάτων ἁγίων ἔχοντες"

Τὰ Ἐλευσίνια ὁλοκληρώνονταν μὲ τὴν τελετὴ ΠΛΗΜΟΧΟΑΙ ,κάτι ἀνάλογο μὲ τὸν δικὸ μας ἁγιασμό.

Τὸ ἱερὸ τῆς Ἐλευσῖνας εἶχε οἰκτρὸ τέλος στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια, 
ὅταν ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τὶς ὀρδὲς
 τοῦ ΑΛΑΡΙΧΟΥ τὸ 396 μΧ , ὁ ὁποῖος ἐφάρμοσε τὴν διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορα  Ἀρκάδιου γιὰ τὸ κλείσιμο καὶ γκρέμισμα τῶν παγανιστικῶν ἱερῶν· 
τότε χάθηκε στὶς φλόγες κι ὁ τελευταῖος Ἱεροφάντης Ἱλάριος.

Τὸ Ἐλευσίνιο Ἱερὸ ἦλθε πάλι στὸ φῶς 
τὸν 19ο αἰ. μὲ τὶς ἀνασκαφὲς 
τοῦ ΛΕΝΟΡΜΑΝ.
_______
* WASSON-HOFMANN-RUCK : " LSD - The Road to  Eleusis", 1977

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.