Ἡ Ἐσχατολογία τοῦ 20ου αἰῶνα.
 

Τὸν ἀείμνηστο  καθηγητὴ Γ. ΠΑΤΡΩΝΟ (+2021)   δέν τὸν πρόλαβα στὴν Θεολογική διότι σπούδαζα ἤδη στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1981, ὅμως τὸ παρὸν βιβλίο του τὸ συνιστῶ γιὰ κάθε θεολόγο καὶ μὴ ,ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ θεμελιακὸ ζήτημα τῆς Καινῆς Διαθήκης :τὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ.
Συνοψίζω ·
δύο σχολὲς κυριάρχησαν τὸν 20ο αἰ. στὴν βιβλικὴ θεολογία :
 ἡ "γερμανική" σχολὴ τῆς ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/Konsequente Eschatologie (A. Schweitzer*) ἡ ὁποία στηριζόμενη κυρίως ,ἀλλ’ ὄχι μόνο, στὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο (ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΙΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑΡΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐπαγγέλθηκε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ—κοντινὸ βεβαίως..—ἡ ὁποία, ἐπειδὴ ΔΕΝ ΗΡΘΕ, ἐγέννησε τὴν μετέπειτα χριστολογία τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸν ἀντίποδα ἀπάντησε ἡ "ἀγγλοσαξωνική" σχολὴ τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ /Realized Eschatology (C.H.Dodd**) ἡ ὁποία βασιζόμενη σὲ Παραβολὲς καὶ κυρίως στὸ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ  "Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙ"{=μέσα σας ἢ ἀνἀμεσα σας} ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πίστευε καὶ κήρυττε ὃτι στὸ ἔργο Του ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΗΔΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Κατὰ τὴν σχολὴ αὐτὴ,ἡ ἀναμονὴ τῆς Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συνιστᾶ ΜΥΘΟ ποὺ ἔπλασε ἡ μεταπασχάλεια Κοινότητα  κατ’ ἀναλογίαν καὶ κατ’ἐπιρροὴν τῆς σύγχρονης της ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ Ἀποκαλυπτικῆς  Γραμματείας.

Συμβιβασμὸ τῶν δύο αὐτῶν ἐσχατολογικῶν σχολῶν ἐπεδίωξαν πολλοὶ γνωστοὶ θεολόγοι ὅπως οἱ Jeremias, Cullmann,Φλωρόφσκι (καὶ ὁ Πατρῶνος) μέ τὴν λεγόμενη  ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΕΙΣΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι ἰσχύουν καὶ οἱ δύο "ἀντιμαχόμενες" ἐσχατολογικὲς θέσεις ,οἱ ὁποῖες ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ ΣΕ Ο,ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΣΕ Ο,ΤΙ Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ.

Ποιὰ ἡ γνώμη μου ὡς ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ 
ἐν προκειμένῳ ; 
(Καὶ λέω ὡς φιλολόγου ἐπειδὴ πρόκειται περὶ ἑρμηνείας  ΚΕΙΜΕΝΩΝ ).
Λοιπὸν, ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ—εἶναι γνωστὸ  αυτὸ ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴν ἔρευνα—γι αύτὸ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.  

Φρονῶ πάντως , ΩΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΡΙΝΩΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΕΔΑΦΙΑ, ὃτι ἡ σύνολη διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (καὶ τῶν συμφραζομένων) εἶναι πιὸ κοντὰ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΠΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ A. Schweitzer (χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ἐκτὸς τῶν λογίων τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἡ ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ  στό "Πάτερ ἡμῶν" :ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ)
Ἀντιθέτως ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ Dodd.
 Ἐξάλλου ἄν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦταν ΗΔΗ παροῦσα, ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ;
__
* A.Schweitzer,  Ἱστορία τῆς ἔρευνας τοῦ Βίου τοῦ Ἰησοῦ (ἑλλ.μετ. ὁμάδας θεολόγων, "Ἄρτος Ζωῆς, 1982)
** C.H.Dodd, The Parables of Kingdom, Λονδῖνο, 1935

________________
ΥΓ  Κἀποια ἐκ τῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου τοῦ Πατρώνου :
—Η ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
—Η "ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ A. SCHWEITZER
—Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ "ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
—Η "ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ C. H. DODD
—ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
—Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ "ΑΠΟΜΥΘΕΥΣΗΣ" ΤΟΥ R. BULTMANN
—Η "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ" ΤΟΥ J. MOLTMANN.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .