Ὁ 2ος Πειρασμὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ..κορωνοϊός.
Γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ:
" τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος ..
καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω..
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου" [ΜΑΤΘ.4,5]

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :τότε παραλαμβάνει ὁ διάβολος τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸν μεταφέρει στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴμ λέγοντας του· 
λἄν εἶσαι υἱὸς τοῦ θεοῦ πέσε κάτω στὸ βάραθρο
{ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ δηλ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ} ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε · ἡ Γραφὴ λέει νὰ μὴν βάζεις σὲ δοκιμασία τὸν θεό.

ΕΤΣΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ στὸ 2ο ΠΕΙΡΑΣΜΟ ὅπως καὶτὴν τελευταία ἡμέρα , στὴν Σταύρωση {= ἄν εἶσαι ὑιὸς τοῦ θεοῦ ,κατέβα ἀπὸ τὸν σταυρό..}

Γιατὶ τὰ γράφω ὅλα αὐτά;

Διάβασα κάπου ὅτι ΔΗΘΕΝ  στατιστικὴ ἔρευνα {!}
ἔδειξε ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν μεταδίδεται μὲ τὴν θεία μετάληψη..
Πέραν τοῦ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ χαρακτῆρα
 τέτοιου εἴδους "ἀποδείξεων "
<ἄν  δηλ. ἕνας κακοήθης ἔριχνε..ἀρσενικὸ στὸν οἶνο τῆς θείας κοινωνίας ,
δὲν θὰ δηλητηριάζονταν κανείς;>
ἡ συγκεκριμένη ἀναφορὰ λησμονεῖ 
ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ τῶν ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,τὴν θεϊκὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη
 ποὺ κατὰ τὸν ὅρο τῆς Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ {451πΧ}
 ὑπάρχουν στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ 
ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ, ΑΤΡΕΠΤΩΣ,ΑΧΩΡΙΣΤΩΣ,ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΣ.

 Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν μόνο θεὸς ἀλλὰ ΚΑΙ ἄνθρωπος καὶ στὴν θεία Εὐχαριστία εἶναι παρών οὐσίᾳ
ὁ ΟΛΟΣ Χριστὸς , θεὸς τε καὶ ἄνθρωπος.

ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΣΧΕ
 ὅπως ὅλοι ὁ ἄνθρωποι, πλὴν τῆς ἁμαρτίας.

Ὅποιοι λοιπὸν θεολογοῦν περὶ τῆς δῆθεν 
μὴ διαδόσεως ἀσθενειῶν μέσῳ τῆς θείας μετάληψης ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΖΟΥΝ ἀρνούμενοι 
τὴν ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
δηλ.τὸ ἴδιο τὸ ΠΑΘΟΣ τοῦ Χριστοῦ·
καὶ ἐν τέλει "πειράζουν" τὸν Κύριο ἐκζητοῦντες θαύματα κατὰ τὸ δοκοῦν, βεβαίως...

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ
καὶ ὁ Χριστὸς στοὺς Πειρασμοὺς ΑΡΝΗΘΗΚΕ σαφῶς ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ  ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .