Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 12, 2020

"ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΙΜΑ & ΥΔΩΡ"

Εικόνα
Γράφει σχετικῶς τὰ ἑξῆς ὁ David Stauss : " ἕνας διακεκριμένος ἀνατόμος μοῦ ἐξήγησε ὅτι μιὰ ὥρα μετὰ τὸν θάνατο τὸ αἷμα πήζει ,  ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως θανάτου ἀπὸ ΑΣΦΥΞΙΑ , ὅπου τὸ αἷμα διασπᾶται σέ θρόμβους καὶ ὀρό  διατηρῶντας τὴν ρευστότητα του.."  Ὁπότε ,ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀφήγηση τοῦ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ {ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ} "πιστοποιεῖται" ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ ἀσφυξία—συνήθη αἰτία θανάτου τῶν σταυρωμένων. Ὡστόσο, ἴσως ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ —εἴτε ἀληθινὴ εἴτε ὄχι—νὰ ἐξυπηρετεῖ καὶ ἄλλους σκοποὺς · τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ. Τὸ κίνημα αὐτὸ πρέσβευε ὅτι Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΕΛΟΥΣ ,ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ καὶ ἡ Σωτηρία θἄρθει ἀπὸ ἕνα ΟΥΡΑΝΙΟ ΟΝ ποὺ θὰ ἔχει ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. Ἴσως λοιπὸν γιὰ νὰ ἀπαντήσει τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ σὲ τέτοιου εἴδους ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ἀντιλήψεις  τόνισε μὲ τὴν φράση "ΑΙΜΑ & ΥΔΩΡ" τὸν  ΑΛΗΘΙΝΟ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ ,  γιὰ νὰ δείξει ὅτι  ὁ Χριστὸς ἦταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ