Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 4, 2021

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ

Εικόνα
 Ὁ Ναὸς τοῦ Ἡρὠδη.{δηλ. ὁ λεγόμενος ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ τῆς Ἱερουσαλὴμ τῶν χρόνων τοῦ Χριστοῦ} οἰκοδομήθηκε βάσει τῶν σχεδίων τοῦ προφήτη ΙΕΖΕΚΙΗΛ  &  ἦταν χωρισμένος σὲ τρία ΑΙΘΡΙΑ {δηλ.μεγάλες πλατεῖες} σὲ μεγαλύτερο ὕψος  τὸ καθένα ἀπὸ τὸ ἑπόμενο του: —τὸ Αἴθριο τῶν Ἐθνῶν ὅπου ἔμπαιναν ὅλοι κάνοντας τὶς ἀγοραπωλησίες τους (σὰν μιὰ Ἀρχαία Ἀγορὰ δηλαδή) —τὸ Αἴθριο τῶν Ἰουδαίων, ὅπου εἰσήρχοντο, μέσῳ τῆς ΠΥΛΗΣ τοῦ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ἤ ΩΡΑΙΑΣ ΠΥΛΗΣ, μόνο Ἰουδαῖοι {αὐτὸ χωριζόταν σὲ δύο  μικρότερες ὐποδιαιρέσεις , τὸ αἴθριο τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ αἴθριο.τῶν γυναικῶν} —καὶ τὸ Αἴθριο.τῶν Ἱερέων ποὺ εἰσήρχοντο μόνο οἱ Ἱερεῖς . Ὁ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ χωριζόταν στὰ ΑΓΙΑ  καὶ τά ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ—ὅπου παλιὰ φυλασσόταν ἡ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, χαμένη ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς βαβυλώνειας αἰχμαλωσίας τοῦ 6ου αἰ.πΧ. Στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἔμπαινε μόνο ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ , μόνο ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ , τὴν ἡμέρα τοῦ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΓΙΟΜ-ΚΙΠΠΟΥΡ /YOM KIPPUR).  Ἔξω λοιπὸν ἀπὸ τὸ κιγκλίδωμα τοῦ Αἰθρίου τῶν Ἰουδαίων ὑπῆρχε ἐπιγραφὴ στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Εικόνα
 Ὁ Πλάτων γιὰ νὰ ἐξηγήσει ΠΩΣ  μετέχουν τὰ ὄντα ποὺ παρατηροῦμε γύρω μας —καὶ ποὺ συνεχῶς μεταβάλλονται—στὴν ἀκίνητη καὶ ἀμετάβλητη ΟΥΣΙΑ ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινὀμενα , διατύπωσε τὴν θεωρία τῶν ΙΔΕΩΝ {=ΜΟΡΦΩΝ} σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ μέσῳ τῶν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τὸ (ἄμορφο) ΧΩΡΟ μὲ πρότυπο τὶς αἰώνιες καὶ ἀμετάβλητες  ΙΔΕΕΣ (ΜΟΡΦΕΣ) .  Ἔτσι τὰ ὄντα ποὺ θεωροῦμε πχ ὡς "ὡραῖα" εἶναι ὡραῖα ἐπειδὴ ἀκριβῶς ΜΕΤΕΧΟΥΝ στὴν ΜΟΡΦΗ/ ΣΧΕΔΙΟ {=Ἰδέα} τοῦ Ὡραίου . Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα : ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ "μετέχουν" τὰ αἰσθητὰ ὄντα στὶς Ἰδέες, σὲ τί ἀκριβῶς συνίσταται αὐτὴ ἡ ΜΕΤΟΧΗ ;  Τὸ ἐρώτημα τοῦτο ,ὄχι μόνον δὲν τὸ ἀπέφυγε ὁ Πλάτων, ἀλλὰ ἀντιθέτως αὐτὸ ἐρενοῦσε ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ,ὅπως φαίνεται στοὺς διαλόγους τῆς ὡριμότητας καὶ τοὺς ὕστερους  (πχ "ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ"). Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἐρώτημα ταλάνισε καὶ τὸν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ποὺ ἤδη, τὸ 367 πΧ,  ἀπὸ τὴν μικρὴ ἡλικία τῶν 17 ἐτῶν σπούδαζε στὴν Ἀκαδημία τοῦ —τότε— 60χρονου Πλάτωνα * καὶ ἤδη ἀπό τὴν ἐποχὴ τῶν