Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 15, 2022

Φ. ΝΙΤΣΕ: Τὸ λυκόφως τῶν Εἰδώλων.

Εικόνα
 Ὁ Νίτσε εἶναι ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τῶν νεωτέρων χρὀνων —ὅπως ὁ Πλάτων ἦταν  τῆς ἀρχαιότητας—ὅμως εἶναι  ἄκρως ..παρεξηγήσιμος διότι γράφει σὲ ποιητικὸ ὕφος καὶ μεταφορικὴ γλῶσσα, γεγονὸς  ποὺ προσφέρεται  σὲ παρερμηνεῖες . Τὸ "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" εἶναι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἔργα του —γραφὲν τὸ 1888— καὶ ἀποτελεῖ τὴν ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ στὴν σκέψη τοῦ Νίτσε, ὁ ὁποῖος τὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του ἐπεδίωκε  νὰ συγγράψει τὸ μεγάλο ἔργο του τὴν "ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ" σὲ μιὰ πολυσέλιδη ἔκδοση· ἀντ' αὐτοῦ  ὅμως ἔγραψε 4  μικρὰ τομίδια,  ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τὸ "Λυκόφως τῶν Εἰδώλων" —τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τὸ " ECCE HOMO" , ὁ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" καὶ ἡ "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΓΚΝΕΡ", ὀλα γραφέντα σχεδὸν ταυτόχρονα.   Ὁ τίτλος "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" σημαίνει  "τὸ τέλος ὅλων τῶν παραδεδομένων Ἀληθειῶν" καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα στὴν παγκόσμια  ἱστορία τοῦ Πνεύματος. Παρακάτω ἀνθολογῶ 4  "διαμάντια" ἀπὸ τὸ ἐν λ