Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2018

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Εικόνα
"Προφήτης" δὲν εἶναι ὁ Μάντης ποὺ προβλέπει τὸ ..μέλλον.Η  λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα "ΦΗΜΙ" καὶ τὴν πρόθεση "ΠΡΟ"  καὶ σημαίνει αὐτὸν ποὺ μιλᾶ μπροστὰ ἀπὸ κάποιον δηλ. ὡς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ κάποιου (φερέφωνο). Τὸ ἴδιο νόημα ἔχει ἡ ἑβραϊκὴ λέξη nabi ποὺ σημαίνει τὸ φερέφωνο τοῦ θεοῦ (= τάδε λέγει Κύριος). Οἱ Προφῆτες ἐμφανίστηκαν κατὰ τὴν προαιχμαλωσιακὴ περίοδο(δηλ πρὶν τὸ 600 πΧ- ἡ βαβυλώνεια αἰχμαλωσία διήρκεσε ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τὸν ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑ τὸ 586πΧὥς τὴν Κατάληψη τῆς Βαβυλώνας ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 539πΧ) μὲ πρῶτον στὴν σειρὰ ,φυσικά ,τὸν Ἠλία , ἀλλὰ στὸ Κήρυγμα τοῦ θρησκευτικοῦ Ἀναρχισμοῦ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ , πρῶτος εἶναι ὁ  προφήτης ΑΜΩΣ  καὶ κατόπιν οἱ ΩΣΗΕ, ΗΣΑΪΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΗΣΑΪΑΣ (= πρόκειται γιὰ ἕναν ΑΓΝΩΣΤΟ Προφήτη ποὺ ἔζησε κατὰ τὴν Βαβυλώνεια Αἰχμαλωσία καὶ τὰ ἔργα του περιέχονται στὸ κείμενο τοῦ Ἠσαΐα  στὰ Κεφ.40-55)  καὶ τὸν ΙΕΡΕΜΙΑ. Ποῦ ἔγκειται ὁ θρησκευτικὸς Ἀναρχισμὸς αὐτῶν τῶν προαιχμαλωσιακῶν Προφη