Η ΞΑΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.


 Ἀπὸ τὸ 2000 πΧ περίπου ἕως τὸ 1600 πΧ  μεσουράνησε στὴν Μεσόγειο ὁ πρῶτος μεγάλος εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς μὲ κέντρο τὴν ΚΡΗΤΗ, τὸν ὁποῖον ὁ ΕΒΑΝΣ (Sir Arthur Evans) ὀνόμασε ΜΙΝΩΙΚΟ.  Ὁ  Ἔβανς ἐρχόμενος στὴν Κρήτη γιὰ νὰ βρεῖ ἐπιγραφὲς τῆς ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ, γνώρισε τὸν ΜΙΝΩΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ (1900)ὁ ὁποῖος τοῦ ἐξήγησε ὅτι στὸν ΛΟΦΟ ΚΕΦΑΛΑ κρύβεται ὁλόκληρο προϊστορικὸ ἀνάκτορο ἀνάλογο τῶν ΜΥΚΗΝΩΝ ποὺ εἲχε βρεῖ ὁ ΣΛΗΜΑΝ,ἀλλὰ χρειαζόταν χρήματα γιὰ τὶς ἀνασκαφές. Ὁ Ἔβανς πίστεψε τὸν Καλοκαιρινὸ καὶ ἀγόρασε ὅλη τὴν περιοχὴ καὶ τελικὰ  τὸ 1903 ἦρθε στὸ φῶς τὸ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
(κατὰ τὸν ἀρχαιολόγο  MacGILLIVRAY δὲν πρόκειται γιὰ ἀνάκτορο ἀλλὰ γιὰ ΝΑΟ καὶ τοῦτο διότι ὁ λεγόμενος ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ εἶναι προσανατολισμένος  ἔτσι ὡστε κατὰ τὸ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  νὰ φωτίζεται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Ἀνατέλλοντος Ἡλίου).
Οἱ Μινωίτες  τὴν ἐν λόγῳ περίοδο μεταξὺ 2000‒1600 πΧ  ἁπεδείχθησαν μέγιστοι  θαλασσοκράτορες (βλ τοιχογραφίες Ἀκρωτηρίου Θήρας)  ΤΕΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ καὶ γι αύτὸ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΕΣ ἐνῶ εἶχαν ἐπιτύχει καὶ ἀνεπανἀληπτα τεχνικὰ ἐπίτεγματα, ὅπως ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (βλ φωτο) ΠΟΥ ΟΜΟΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ, πολυώριφα κτήρια μέ κλιμακοστάσια καὶ σωλῆνες θερμῶν ὐδάτων(καλοριφέρ). Ἐπίσης οἱ Μινωίτες ἀνἐπτυξαν ἕνα ὁδικὸ δίκτυο πλακόστρωτων ὁδῶν 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡ̣ΙΝ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ (βλ.φωτο).
Τὴν μεγάλη τους ἀκμὴ ὅμως οἱ Μινωίτες δέν τὴν ἀπόλαυσαν γιὰ πολὺ, διότι μιὰ  φοβερὴ καταστροφὴ τοὺς βρῆκε ξαφνικα καὶ ἀπροειδοποίητα.
 Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΤΟ 1600 ΠΧ (ἡ ἰσχυρότερη τῆς ἀρχαίας Ἱστορίας) ποὺ δημιούργησε τὴν καλντέρα ,εἶχε ὡς συνέπεια  ἕνα τεράστιο ΤΣΟΥΝΑΜΙ μέ πολλαπλᾶ κύματα, ἀνὰ μισὴ ὥρα, ὕψους 20 μἐτρων ,ὅπως ἔχουν δείξει ἐρευνες στὸ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ καὶ τὴν ΑΜΝΙΣΟ τά τελευταῖα χρόνια (MacGILLIVRAY,  BRUINS, SYNOLAKIS)Τὸ τσουνάμι αὐτὸ κατέστρεψε ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ μέ χιλιάδες νεκρούς (μόνο ἡ Κνωσσὸς φαίνεται νὰ γλύτωσε) ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΤΡΑΓΙΚΟ & ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΤΕΛΟΣ στὸν μινωικὸ πολιτισμὸ τὴν στιγμὴ ακριβῶς πού βρισκόταν στὴν μεγαλὐτερη ἀκμἠ του...


 Ἔκτοτε ὁ πολιτισμὸς τῶν μινωιτῶν δὲν ἀνένηψε· καὶ τὸ 1450 πΧ  ἡ Κρήτη ἔπεσε στὰ χέρια τῶν ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ οἱ ὁποῖοι κατέκαψαν ὅ,τι βρῆκαν μπροστά τους. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ.

 Ἀπὸ τότε ἔμειναν μόνο οἱ μῦθοι ποὺ ἔπλασαν οἱ Μυκηναῖοι Ἐλληνες γιὰ τοὺς φοβεροὺς Μινωίτες μέ τὶς ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ (ἔχουν βρεθεῖ τέτοια στοιχεῖα ἀνθρωποθυσιῶν κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς παρσκμῆς τῶν Μινωιτῶν) καθὼς καὶ γιὰ τὸν δαιδαλώδη ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ  τοῦ Ἀνακτόρου τῆς ΚΝΩΣΣΟΥ (πράγματι εἶναι πολυδάδαλα τὰ μινωικὰ ἀνἀκτορα) ὃπου μόνο εἰσέρχεται κανεὶς . Σήμερα βέβαια ξέρουμε ὅτι ΛΑΒΥΡΝΘΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΒΡΥΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΠΕΛΕΚΕΩΝ καθὼς καὶ τὸ ὅτι οἱ Μινωίτες μιλοῦσαν μιὰ γλῶσσα ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ , τὴν γραφὴ τῆς ὁποίας (ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α')  δανείστηκαν καὶ οἱ  Μυκηναῖοι  Ἕλληνες συγγράφοντας τοὺς καταλόγους τους (κατάλογοι εἶναι οἱ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Β') σὲ ΕΛΛΗΝΙΚΑ τοῦ 15ου.αἰ.πΧ ὅπως ἔδειξε τὸ 1952 ὁ ΒΕΝΤΡΙΣ.
 Ἡ Γραμμικὴ Α' δέν ἔχει ἀκόμη—ἐξ ὅσων γνωρίζω— ἀποκρυπτογραφηθεῖ , ὅμως καὶ αὐτὸ νὰ συμβεῖ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΦΩΝΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ γιὰ  νὰ μάθουμε πὼς σκέφτονταν ,σὲ ποιοὺς θεοὺς πίστευαν ,ποιὸ ἦταν τὸ κοσμοείδωλο τους. Γιὰ νὰ τὰ μάθουμε αὐτά χρειαζόμαστε ΚΕΙΜΕΝΑ —ΟΧΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ σάν τὶς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς—καὶ εἶναι ἀδὐνατον νά ἀποδεχθῶ ὅτι ἕνας τέτοιος καταπληκτικὸς πολιτισμὸς ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ἀντίστοιχα ἕνὸς πχ βαβυλωνιακοῦ Ἐπους τοῦ Γκιλγκαμὲς ἢ ἑνὸς οὐγκαριτικοῦ Ἔπους τῆς Βααλιάδος καὶ ὀλη του ἡ ΓΡΑΠΤΗ δραστηριότητα περιοριζόταν σε καταλόγους ἀγαθῶν...

 Τέλος πάντων, ὁ Μινωικὸς Πολιτισμὸς χάθηκε ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ καὶ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ; τὴν ὥρα τῆς μεγάλης  ἀκμῆς του ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ καὶ τὸ κοσμοϊστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς τοῦ 1600 πΧ  ἐνέπνευσε τὸν ΠΛΑΤΩΝΑ, 1000 χρόνια ἀργότερα, νὰ γράψει τὸν ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ, ἐνῶ στὴν ἰδια περίοδο (1550 πΧ περίπου) ἀνήγαγε ἡ ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση (βλ.ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ) τὸν ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ...


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.