Φιλοσοφικὸς Θεϊσμός: Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (10ο βιβλίο τῶν "Νόμων") .
 Ἡ πλατωνικὴ θεολογία ἀναπτύσσεται διεξοδικὰ στὸ 10ο βιβλίο τῶν "ΝΟΜΩΝ", τοῦ τελευταίου συγγράμματος τοῦ Πλάτωνος καὶ τὴν παραθέτω παρακάτω ἐν συνόψει·

1) Ὁ Πλάτων προσπαθεῖ νὰ τεκμηριώσει φιλοσοφικὰ τὴν ὕπαρξη θεοῦ μὲ βάση τὴν θεωρία τῆς ΚΙΝΗΣΗΣ. 
Ὑπάρχουν δύο τάξεις κινήσεων, ἡ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ {=κίνηση ποὺ κινεῖ μόνο ἄλλα πρἀγματα} καὶ ἡ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ {=κίνηση ποὺ μπορεῖ νὰ κινήσει τὸν ἑαυτό της}. 
 Ὁ, τι παρουσιάζει αύθόρμητη κίνηση τὸ θεωροῦμε ΖΩΝΤΑΝΟ καὶ ΕΜΨΥΧΟ  ὀνομάζοντας ΨΥΧΗ τὴν ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ {δυναμένην αὐτὴν αὑτὴν* κινεῖ κίνησιν—896a}**

2) Κανένα ὑλικὸ στοιχεῖο καὶ κανένα οὐράνιο σῶμα δέν κινεῖται ἀπὸ μὸνο του, ἀλλὰ κινεῖται ἀπὸ τὸ μόνο αὐτοκινούμενο,  τὴν  ΨΥΧΗ ποὺ τὸ ἐμψυχώνει.  
Ἄρα,  ἡ πηγὴ τῆς ΤΑΞΗΣ τῶν κοσμικῶν κινήσεων τοῦ σύμπαντος  εἶναι μία "ΑΡΙΣΤΗ ΨΥΧΗ", ὁ Θεός. 
Συνεπῶς, ὑπάρχει κάποιος (θεϊκός) ΝΟΥΣ*** ποὺ ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΝ καὶ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ τῆς ΕΥΤΑΞΙΑΣ τοῦ κόσμου. 
{Ἡ  διαφορὰ τοῦ πλατωνικοῦ θεοῦ ὡς ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ἀπὸ τὸν θεὸ τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι ὅτι ὁ τελευταῖος μίλησε γιὰ μιὰ ΑΚΙΝΗΤΗ ἀρχὴ πίσω ἀπὸ τὴν Αὐτοκινούμενη Ἀρίστη Ψυχή τῆς πλατωνικῆς θεολογίας, τὸ "Πρῶτον Κινοῦν Ἀκίνητον"}

3) στὸ σύμπαν ὅμως παρατηροῦμε καὶ ΑΤΑΚΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ .Ἄρα ὑπάρχουν κι ἄλλες Ψυχές πέραν τῆς μιᾶς, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ , λέει ὁ Πλάτων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία εἶναι εὐεργετικὴ καὶ  ἡ ἄλλη <τἀναντία ἐξέργαζεσθαι>. 
Ἡ ἄποψη αὐτὴ  ὅτι ἡ αἰτία τῶν κοσμικῶν κινήσεων πρἐπει νὰ εἶναι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΨΥΧΕΣ, φανερώνει ὅτι ὁ Πλὰτων δὲν ἦταν Πανθεϊστής, ἀλλὰ Θεϊστής.

[ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 1:  ὁ Πλάτων δέν μιλᾶ γιὰ "Παγκόσμια Κακὴ Ψυχή"  δηλ.ΣΑΤΑΝΑ 
 Ἁπλῶς λέει ὅτι Η ΑΡΙΣΤΗ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 2:  ὁ θεὸς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η "ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ" .
Ὁ πλατωνικὸς  θεός εἶναι Ψυχὴ δηλ. ΝΟΥΣ ποὺ πλάθει τὸν χῶρο μὲ βάση τὰ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 3:  ἠ ὕλη ΔΕΝ εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Κακοῦ. 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ,
ἡ προκαλούμενη ἀπό "κακές" ἢ "ἀτελεῖς" Ψυχές.]

4) ἡ ἴδια ἡ φράση τοῦ Πλάτωνος < ΑΡΙΣΤΗ ΨΥΧΗ> δηλώνει ὃτι μόνο ΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΨΥΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Συνελόντι εἰπεῖν, ὁ Πλάτων ὑπῆρξε ὁ εἰσηγητὴς μιᾶς <φιλοσοφικῆς θεολογίας> , ὁ δημιουργὸς τοῦ λεγόμενου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΘΕΪΣΜΟΥ καὶ ὑπόρρητος σκοπός του ἦταν νὰ δείξει ὅτι τὸ σύμπαν ἔχει μαθηματικὴ δομὴ ἄρα εἶναι νοήσιμο ὡς προϊὸν τοῦ Λόγου.
______
*<αύτήν>  μὲ ΨΙΛΗ σημαίνει <τὴν ἴδια>,
ἐνῶ <αὑτήν> μὲ ΔΑΣΕΙΑ σημαίνει <ἑαυτήν>
** παρόμοιες ἀπόψεις ἔχει ἀναπτύξει προηγουμένως ὁ Πλάτων καὶ στόν "ΦΑΙΔΡΟ"
*** στὸν Πλάτωνα, Ψυχὴ καὶ Νοῦς {=λογιστικόν} (περίπου) ταυτίζονται.
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.