"Ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστί".—Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ.
 Ὅσοι διδάσκουν χριστιανικὴ Ἠθική—καὶ δὴ τὴν παύλεια περὶ ΓΑΜΟΥ—ἂς ἔχουν ὑπόψιν τους τὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ νὸημα  τοῦ ἀποστολικοῦ κειμένου  γιὰ νὰ μὴν πέφτουν σὲ ΠΛΑΝΕΣ & ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ.
 Ἐξηγῶ·
Γράφει ὁ ΠΑΥΛΟΣ : 
<τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι,  καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες...παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου> {Α’ ΚΟΡ.7, 29 κ.ἑξ.}
[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
Καὶ τοῦτο σᾶς λέγω ἀδελφοί, ὁ καιρὸς ποὺ μᾶς  ἀπομένει εἶναι λίγος καὶ περιωρισμένος, ἒτσι ὥστε καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν γυναῖκες νὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ἔχουν, & ἐκεῖνοι ποὺ κλαῖνε  νὰ εῑ̓́ναι σὰν νὰ μὴν  κλαῖνε &  ἐκεῖνοι ποὺ χαίρουνται νὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν  χαίρονται  & ἐκεῖνοι ποὺ ἀγοράζουν νὰ  εἶναι σὰν νὰ μὴν  κατέχουν....διότι τελειώνει σύντομα ἡ  μορφὴ αὐτοῦ  τοῦ κόσμου ].

Τὰ παραπάνω δείχνουν ὅτι ὁ ΠΑΥΛΟΣ —ὅπως καὶ σύμπασα ἡ Πρώτη Ἐκκλησἰα*—  ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ  Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ καὶ ἡ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ τοῦ κόσμου  ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ  ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ διαμόρφωσε τὴν ΟΛΗ ἠθική του καὶ συνεπῶς τὴν ἠθική του περὶ ΓΑΜΟΥ.

Τὸ γεγονὸς ὅμως  ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία...
< ἀνεβλήθη ἐπ’ ἀόριστον> καθιστᾶ τὴν ἀνωτέρω  παύλεια ἠθικὴ  προσαρμοστέα ἀνὰ περίπτωση— εἰδἀλλως τὸ Εὐαγγἐλιο καταντᾶ Κοράνι. 
Καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

_____
*ἀμὴν λἐγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρἐλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται>
  {=σᾶς βεβαιώνω ὅτι ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ  ΓΙΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ—Μᾶρκ.13,30}

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.