Ἡ διαφορὰ τῆς ρωμαϊκῆς res publica ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκή δημοκρατία.
 Ἡ είδοποιὸς διαφορὰ μεταξὺ RES PUBLICA  καὶ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  εἶναι εὐκρινέστατη ,ἂν καὶ πλειστάκις συγχέὲται ἀπὸ μαθητὲς καί φοτητές
—οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ φιλολόγους..

Στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ τῆς Ἀθήνας ποὺ συνεδρίαζε στὴν ΠΝΥΚΑ  (ἀλλὰ καὶ στὶς Συνελεύσεις  ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Πόλεων—Κρατῶν ) οἱ ἀποφάσεις ἐλαμβάνοντο μὲ τὶς ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ 
—κάθε πολίτης καὶ μία ψῆφος.

Στὴν ἀντίστοιχη  COMITIA CENTURIATA {=λοχίτιδα *  Ἐκκλησία} τῆς Ρώμης ποὺ συνεδρίαζε στὸ Campus Martius   {=Πεδίον τοῦ Ἄρεος, βλ.φωτο)  Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΛΟΧΟΥΣ  (centuriae), ὃπου κάθε λόχος  καὶ μία ψῆφος.

Στὴν Λοχίτιδα Ἐκκλησία οἱ Ρωμαῖοι συνήρχοντο ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 5  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (classis) ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ  (Πατρίκιοι &  Ιππεῖς, ὀπλῖτες, δορυφόροι, σφενδονῆτες, προλετάριοι ** )  ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΑΝ ΚΑΤΑ ΛΟΧΟΥΣ  (ΚΑΘΕ ΛΟΧΟΣ, ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ) .
 Ἡ  1η Τάξη Πατρικίων {=πλουσίων γαιοκτημόνων}  καὶ Ἱππέων{=ὅσων μποροῦσαν νὰ συντηρήσουν ἄλογα} δηλ. ἡ πλουσιὠτερη Τάξη  εἶχε   καὶ τοὺς   περισσότερους λόχους : 80 λόχοι Πατρικίων  καὶ 18 λόχοι Ἱππέων, ἐνῶ ΟΛΕΣ οἱ ὐπόλοιπες τάξεις εἲχαν 95 λόχους.

 Ἔτσι ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ Η ΨΗΦΟΣ 
ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΛΟΧΩΝ  ΤΗΣ 1ης ΤΑΞΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΕΩΝ (80+18=98 ψῆφοι).

 Συνεπῶς  ἡ ρωμαϊκὴ res publica  ἦταν ΤΙΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Πολίτευμα, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
  κι ὄχι Δημοκρατία .

_______
* ὑπῆρχαν ΠΟΛΛΕΣ Συνελεύσεις στὴν Ρώμη, ἀναλόγως τοῦ τρὀπου μὲ τὸν ὁποῖο συνήρχοντο ·
πχ κατὰ φυλές δηλ. ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (comitia tributa ), κατὰ φρατρίες,δηλ. γένη  (comitia curiae) κλπ

** προλετάριοι εἶναι ὅσοι εἶχαν  ὡς μόνη περιουσία τους ,τὰ παιδιά τους { προλετάριοι <proles =ἀπόγονοι, λατινιστί. βλ τὴν ἐξουσία ἐπὶ  τῆς οἰκογένειας τοῦ pater familiae)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!