Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2021

Γιατὶ σταυρώθηκε ὁ Ἰησοῦς;

Εικόνα
Δὲν θὰ κάνω θεολογικὴ ἑρμηνεία, παρὰ μόνο μιὰ σύντομη  ΙΣΤΟΡΙΚΗ παρουσίαση. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ οἱ Ἑβραῖοι ἦταν χωρισμένοι σὲ "κόμματα" ἀλληλοσπαρασσόμενα καὶ ἀλληλοαποκλειόμενα{ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ, ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΖΗΛΩΤΕΣ,ΕΣΣΑΙΟΙ,ΗΡΩΔΙΑΝΟΙ}.  Ὁ Ἰησοῦς —ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ὁ Βαπτιστής—πρόβλεψε ὅτι ὁ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ αὐτὸς  θὰ ὁδηγοῦσε ἐν τέλει  στὴν καταστροφὴ τοῦ ἔθνους , διότι ἡ κοινὴ γνώμη καθοδηγούμενη ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν ΖΗΛΩΤΩΝ ἐπιθυμοῦσε ἐξέγερση κατὰ τῆς ἀνίκητης Ρώμης. Ἡ ἐξέγερση θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ΕΜΦΥΛΙΟ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ὁμόνοια στὸν λαό Ἰσραὴλ ἐξαιτίας ἀκριβῶς τοῦ κομματικοῦ κατακερματισμοῦ καὶ τῆς ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ { ὄπως γράφει καὶ τὸ Ταλμούδ}. Ἡ ὅλη λοιπὸν προσπάθεια τοῦ Ἰησοῦ ἀπέβλεπε ἀκριβῶς  στὴν συμφιλίωση, στὴν ἀλληλοκατανόηση, στὴν ὁμόνοια καὶ στὴν ΜΗ ΒΙΑ μεταξὺ τῶν ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ. Διαφορετικά—ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς—θαρχόταν ἡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ , τοῦ βιβλικοῦ Ἰσραὴλ ὅπως τὸν ξἐρουμε, μὲ τὸν ΝΑΟ  ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ὡς κἐντρο του. Ὅμως ἡ κοινὴ γνώμη τῶν Ἰουδ

Μόνον ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστὴς Τὸν κατάλαβε...

Εικόνα
Μιλᾶ ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστὴς πρὸς τὸν Ἰησοῦ ποὺ ξαναῆρθε στὴν γῆ —στὴν Σεβίλλη τοῦ 1500 , κατὰ τὴν ἀφἠγηση τοῦ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ στοὺς "Ἀφοὺς Καραμάζωφ"—καὶ τοῦ λέει: " Ἀντὶ νὰ κυριέψεις τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, Ἐσὺ τοὺς τὴν ἔκανες ἀκόμα μεγαλὐτερη! Ξέχασες ὅτι ὁ ἄνθρωπος προτιμάει τὴν ἡσυχία ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο, παρὰ τὴν ἐλεύθερη ἐκλογὴ ἐν γνώσει τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ;  Καί Σὺ θέλησες ὁ ἄνθρωπος νὰ σὲ ἀκολουθήσει ἐλεύθερα..μὲ ἐλεύθερη καρδιὰ νὰ ἀποφασίζει ἀπό δῶ καὶ μπρὸς ποιὸ εἶναι τό καλό καὶ τὸ κακὸ ἔχοντας μοναδικὸ ὁδηγό του τὴν μορφή Σου. Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν σκέφτηκες πὼς τελικὰ  θὰ ἀπαρνηθεὶ ἀκόμα καί τὴν μορφὴ Σου καὶ τὴν ἀλἠθεια  Σου ,συντριμμένος κάτω ἀπό τὸ τρομερὸ βάρος τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ; ....ΣΚΟΡΠΙΣΕΣ ΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ... Μὰ ἡ Ἀγέλη θὰ μαζευτεῖ καὶ πάλι καὶ θὰ ὑποταχτεῖ ξανά, γιὰ πάντα τούτη τὴν φορά.." Κάθε φορὰ ποὺ ξαναδιαβάζω αὐτὸ τὸ κορυφαῖο ἀριστούργημα  τοῦ Ντοατογιέφσκι ,ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι πρὀκειται γιὰ τὴν μεγαλύτ

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

Εικόνα
Ἀπὸ τὰ θεμελισκὰ βιβλία τῆς θεολογίας,  τὸ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ" τοῦ Oscar Cullmann ἴσως τὸ πιὸ θεμελιακὸ μαζὶ μὲ τὸ "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" τοῦ  J.Weiss.  Κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη , χωρὶς τὴν μελέτη αὐτῶν τῶν δύο συγγραμμάτων ὁ θεολογῶν εἶναι οἱονεὶ θεολογῶν καὶ  ἐν τέλει δοκησίσοφος. Τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ βιβλίου τοῦ Cullmann ἀναφἐρεται στὴν κρίσιμη διαφορὰ μεταξὺ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ—ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τοῦ ΧΡΟΝΟΥ. Κατὰ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὁ Χρόνος εἶναι ΚΥΚΛΙΚΟΣ ἀκολουθῶντας μιὰ περιοδικότητα ἀνάλογη τοῦ κύκλου τῶν ἐποχῶν· ὁπότε ΣΩΤΗΡΙΑ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ΑΙΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ἀποτελεῖ ἡ ΕΞΟΔΟΣ (τῆς Ψυχῆς) ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἐνσαρκώσεων, ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ἀντιθέτως ἡ χριστιανικὴ —βιβλική—ἀντίληψη θεωρεῖ τὸν Χρόνο ΓΡΑΜΜΙΚΟ ,μὲ μιὰν ἀρχὴ καὶ ἕνα τέλος, ὁπὀτε ἡ Σωτηρία δὲν νοεῖται ὡς ΑΡΧΟΝΙΚΟΤΗΤΑ , ἀλλὰ ὡς πέρασμα σὲ μιὰν ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΧΡΟΝΟΥ, τὴν Αἰωνιότητα ποὺ δὲν εἶναι φυσικὰ ἡ πλατωνικὴ ἀχρονικότητα. Βεβαίως—σημειώνει

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ : ἡ μετεξέλιξη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἐσχατολογικὴ κοινότητα σὲ καθίδρυμα

Εικόνα
 Τὸ κίνημα τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἕνα ἐσχατολογικὸ κίνημα · ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ξεκίνησε τὴν δημόσια δράση του μόλις ὁ Βαπτιστὴς ξεκινοῦσε τὸ δικὸ του ἐσχατολογικὸ κήρυγμα σύμφωνα  τὸ ὁποῖο  ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Αὐτὸ σημαίνει ἡ θεολογικὴ φρασεολογία "ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" (Μᾶρκ.1,15)  -ὁ χρόνος καὶ στὰ δύο ρήματα εἶναι παρακείμενος.   Βαπτιζόμενος ὁ Ἰησοῦς στὸν Ἰορδάνη ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ αὐτὴν τὴν ἐσχατολογία τοῦ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ καὶ ξεκινᾶ νὰ τὴν κηρύττει ὁ ἴδιος ,ὄχι ἐντοπισμένος σὲ ἕνα σημεῖο ὅπως ὁ Βαπτιστὴς ἀλλὰ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ  & διδάσκων σὲ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΙΣΡΑΗΛ ὅτι μέσα σὲ ἐκείνη τὴν γενιὰ ΘΑ ΧΑΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ , θὰ καταστραφεῖ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ καὶ θὰ λάβει τέλος ὁ ΒΙΒΛΙΚΟΣ Ἰσραὴλ ὅπως τὸν ξέραμε. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΙΣΤΡΟΡΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ὅπως ἔχει δείξει ἡ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΙΚΗ ἔρευνα ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ J.WEISS { βλ." ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ",1892}. Γιατὶ θὰ ἐρχόταν ἡ Καταστροφή ἐκείνη ; Θεολογ

Η ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΡΙ "ΑΓΑΘΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ.

Εικόνα
Γράφει ὁ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ, μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλη,  ὅτι ὅταν ἔμαθαν οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι ὁ Πλάτων θὰ μιλήσει ΕΥΘΕΩΣ περί  τοῦ ΑΓΑΘΟΥ , ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΕ ΣΤΟΥΣ "ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ" ΤΟΥ ἐτρεξαν ὀλοι, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι,ἀγράμματοι, ψαράδες, δάσκαλοι,γιατροί  ἀγρότες κλπ  νὰ τὸν ΑΚΟΥΣΟΥΝ ,ἀναμένοντας ὁ καθένας νὰ ἀκούσει ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ . Ὅταν ἄρχισε νὰ μιλᾶ ὁ Πλάτων,  ἐξηγῶντας  εὐθὺς ἐξαρχῆς ὅτι Ἀγαθὸ εἶναι  τὸ " ΕΝ"  {  σύμπασα ἡ πλατωνικὴ Ἀκαδημία μὲ αὐτὸ ἀσχολεῖτο, νὰ βρεῖ τὸν ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ παράγοντα τῶν Πάντων, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΟΝΤΑ } ὀλο τὸ πλῆθος τῶν ἐπισκεπτῶν  ἄρχισε  σιγά—σιγὰ νὰ ἀποχωρεῖ ἀπογοητευμένο.  [ ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ : Πρῶτοι οἱ Προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι μίλησαν περὶ τοῦ ΕΝΟΣ, κάνοντσς λόγο γιὰ τὴν ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ τοῦ Παντός, δηλ. τὴν ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα.  Ἀποκαλυπτικὴ τῆς ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ποὺ διέπει τὸ Πᾶν θεωρήθηκε ἡ ΑΡΜΟΝΙΑ ποὺ παρατηρεῖται στὸν κόσμο {=κόσμημα} κ

Οἰκογενειακὸ Album : Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΛΗ..

Εικόνα
                                                    ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΙΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ -1961) Οἱ πρόγονοι, γονεῖς ἐκ πατρὸς κατάγονταν  ἀπὸ τὴν Κανδήλα Ἀρκαδίας· ὁ παπποῦς Διαμαντῆς Θ. Κούτουλας βρέθηκε κατὰ τὸν Μεσοπόλεμο στὶς ΗΠΑ , ἀλλὰ ἐπέστρεψε στὰ πάτρια ἐδάφη ὅπου νυμφεύτηκε τὴν Σοφία Δεληγιάννη , ἀπόγονο τῆς γνωστῆς,ἀπό τὴν Ἐπανάσταση, οἰκογενείας τῆς Πελοποννήσου καὶ ἔκαναν 6 παιδιά : τὴν Ἀγγελική,τὴν Παναγιώτα  —ποὺ ἐκἀρη μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Παρθενία στὴν Μονὴ Κανδήλας,σέ  νεαρή ἡλικία— τὸν πατέρα μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ποὺ γεννήθηκε 15-3-1932 ) τὴν Βασιλική,τὴν Λαμπρινή (Χαραλαμπία) καὶ τὸν Ἀποστόλη, ὁ ὁποῖος τὸ 1966 μετανάστευσε στὸ Σίνδεϋ τῆς Αὐστραλίας ,ὅπου ἔκανε οἰκογένεια καὶ ζεῖ ἔκτοτε ἐκεῖ μόνιμα.  Ὁ παπποῦς Διαμαντῆς πέθανε τὸ 1958 , ἐνῶ ἡ γιαγιὰ Σοφία τὸ 1985. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Οἱ πρόγονοι ἐκ μητρὸς , ὁ Παναγῆς Παρίσης καὶ ἡ Αἰκατερίνη Τσίκλη  ἀπὸ τὸ Ληξούρι Κεφαλληνίας-καὶ τὸ χωριό ΣΟΥΛΑΡΟΥΣ ·  μὲ