Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2021

Ὁ Ἱεροεξεταστὴς τοῦ Γκρἐκο.

Εικόνα
Δὲν ἔγραψε μόνο ὁ Ντοστογιέφσκι τὸν ΜΕΓΑ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ, ὀ Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ὁ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ τῆς εὐρωπαϊκῆς ζωγραφικῆς, τὸν ζωγράφισε 2,5 αἰῶνες πρίν τὸν Ρῶσο λογοτέχνη. Στὸν πίνακα αὐτὸν τοῦ 1600 ποὺ κοσμεῖ σήμερα τὸ Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης ἀπεικονίζεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ΣΕΒΙΛΛΗΣ καὶ Ἱεροεξεταστὴς ΝΙΝΙΟ ΝΤΕ ΓΚΕΒΑΡΑ γνωστὸς  καὶ φίλος τοῦ Γκρέκο.  ΜΟΝΑΔΙΚΗ   Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ: .φανατικὸ βλέμμα πίσω ἀπὸ τὰ γυαλιὰ μὲ τάση γιὰ μηχανορραφίες , ἑρμηνεύουν οἱ εἰδικοὶ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ .  Ἦταν τέτοια ἡ όξυδέρκεια μὲ τὴν ὁποίαν μεγάλος ΓΚΡΕΚΟ ἀπέδωσε  τὸν ψυχισμὸ τοῦ  ἱεροεξεταστῆ ΓΚΕΒΑΡΑ ,ὥστε ὁ πίνακας τοῦτος ὑπῆρξε ,κατὰ τὸν θρῦλο , ἡ αἰτία νὰ χαλάσει ἡ φιλία τῶν δὺο ἀνδρῶν.. _____ ΥΓ στὴν μνὴμη τοῦ φίλου μου ΚΩΣΤΑ Π.  ποὺ ἔφυγε σήμερα (16-10-2021) γιὰ τὴν αἰώνια Ἀνατολὴ μετὰ ἀπὸ μιὰ ΤΑΧΥΤΑΤΗ  καὶ ἄνιση μάχη μὲ τὴν ἐπάρατο... ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΜΙΑΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΕ...

Κειμενικοὶ δεῖκτες.

Εικόνα
Ταλανίζουν οἱ περιλάλητοι Κειμενικοὶ Δεῖκτες τοὺς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων—κι ὄχι μόνο— ἐνῶ δὲν θἄπρεπε. Ἐξηγοῦμαι· ΚΑΘΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ἀποτελεῖ—,ἐφόσον εἶναι ΚΕΙΜΕΝΟ — ἕναν ὁλόκληρο κειμενικὸ δείκτη . Ἀπὸ τὴν στίξη ἤ τὴν ἀπουσία στίξης, ἕως τὰ ἐκφραστικὰ μέσα , τὶς ἰδέες τοῦ κειμένου, τὶς  ἀφηγηματικὲς τεχνικὲς ἢ τὸ ἱστορικὸ πλαίσο (βλ φωτο). ΤΑ ΠΑΝΤΑ δηλ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ.  Ὑπάρχουν ὅμως δύο,  ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ καὶ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, οἱ ὀποῖοι ἐπειδὴ εἰσῆλθσν ὡς ὅροι τελευταῖα στὴν διδακτέα ὕλη , ἀπαιτοῦν—θεωρῶ— διευκρίνιση. ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ὀνομάζουμε ὅλο τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ τῆς ἐποχῆς ποὺ γράφτηκε ἕνα κείμενο καθὼς καὶ τὰ γραμματολογικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν στὸν συγγραφέα. ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ὀνομάζουμε τὴν "συνομιλία" , ὑπὀρρητη ἢ ρητή, μεταξὺ διαφόρων σχετικῶν κειμένων  πχ κάποια ρητὰ ἤ φράσεις ἀπό ἄλλα κείμενα ποὺ ὑπάρχουν στὸ ὐπὸ ἐξέταση κείμενο, συνιστοῦν στοιχεῖα διακειμενικότητας. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ γιὰ μᾶς τοὺς παλιοὺς καθηγητές· αὐτὰ πσντα τὰ διδάσκαμε στὸ μάθημ

" Ὡς μεθυων ὁ Αἰσχύλος..": Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ.

Εικόνα
Γράφειὁ Ἀθήναιος ὅτι ὁ Σοφοκλῆς εἶπε γιὰ τὴν ἒμπνευση τοῦ Αἰσχύλου τὰ ἑξῆς;  "ΩΣ ΜΕΘΥΩΝ Ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΕΠΟΙΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΑΛΛ' ΟΥΚ ΕΙΔΩΣ ΓΕ" {=Μεθυσμένος ὁ Αἰσχύλος ἔγραφε τὰ ἔργα του, ἐν ἐκστάσει,χωρὶς νὰ ἔχει συνείδηση  τῶν γραφομένων του}. Εἴτε ἀληθεύει τὸ ρηθέν εἴτε ποτὲ δὲν τὸ εἶπε ὁ Σοφοκλῆς,  ΚΡΥΠΤΕΙ ΝΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ , διότι ἡ ΕΜΠΝΕΥΣΗ — εἰτε πρόκειται γιὰ ΠΟΙΗΣΗ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ,ΜΟΥΣΙΚΗ κλπ— οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοὐτου. Μἀρτυρες, ὁ ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ὁ ΔΑΝΤΗΣ, ὁ ΦΕΙΔΙΑΣ, ὁ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ —καὶ βεβαίως ὁ Αἰσχύλος.

Οἱ χαοτικὲς δῖνες μὲ τὴν μαθηματικὴ δομὴ στὴν "ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ" τοῦ Βὰν Γκόγκ.

Εικόνα
 Ἡ "ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ" φιλοτεχνήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1889 ἀπὸ τὸν Βάν Γκόγκ (Van Gogh)   καὶ ἀπεικονίζει τὴν  θέα ἀπὸ τὸ δυτικό παράθυρο τοῦ δωματίου του στὸ ἄσυλο  ΣΕΝ ΡΕΜΙ ΝΤΕ ΠΡΟΒΑΝΣ ,λίγο  πρὶν τὸ χἀραμα , μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς φανταστικοῦ χωριοῦ. Οἱ χαοτικές δῖνες ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ ἀριστοὐργημα αὐτὸ  τοῦ  Βὰν Γκόγκ —ἴσως τὸ καλύτερο ἔργο του— ἀκολουθοῦν μὲ ἀκρίβεια τὶς μαθηματικές περιγραφές τῶν ἀναταράξεων σὲ ρευστά ὐλικά, ὅπως οἱ στροβιλισμοὶ τοῦ νεροῦ σὲ ἔνα ταραγμένο ρυάκι ἤ οἱ πραγματικοὶ ἀνεμοστρόβιλοι, σύμφωνα μὲ τὶς ἐξισώσεις ΚΟΛΜΟΓΚΟΡΩΦ.  Ο Βάν Γκόγκ μὲ μορφὴ ΧΑΟΤΙΚΩΝ ΔΙΝΩΝ  ἀποδίδει   ὄχι μόνο τὰ ἄστρα ἀλλὰ καί τὰ δέντρα ,τὸν οὐρανό κλπ  μιὰ τεχνοτροπία  ποὺ πολλοὶ ἀποδίδουν στὴν ψυχικὴ ἀσθἐνεια του καὶ τοῦτο ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει  η  ἴδια τεχνικὴ  στοὺς πρώιμους πίνακες του πρὶν τὸν ἐγκλεισμό του στὸ Ἄσυλο μετὰ τὸν αὐτοτραυματισμό του  στὸ αὐτί (ὕστερα ἀπὸ τὸν διαπληκτισμὸ ποὺ εἶχε μὲ τὸν συγκάτοικο του ζωγράφο Γκωγκέν στὴν Ἄρλ). Τὸ 2004, ἐπιστήμονες παρατήρησαν μέσ

Η "ΚΡΑΥΓΗ" ΤΟΥ ΜΟΥΝΚ : " θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ζωγραφιστεῖ μόνον ἀπὸ ἐναν τρελό" .

Εικόνα
"ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΡΕΛΟ"  Ἐμβληματικὸς ὁ πίνακας αὐτὸς τοῦ 1893 καὶ αἰνιγματικὴ ἡ  παραπάνω κρυμμένη ἐπιγραφὴ ἐντὸς του ,ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ΜΟΥΝΚ  γραμμένη, ὅπως ἔδειξαν πρόσφατες έρευνες. Στὸ ἡμερολόγιο του γράφει ὁ Μούνκ : "Ἑνα βράδυ περπατοῦσα σὲ ἑνα μονοπάτι, ἡ πόλη ἦταν ἀπό τὴν μία πλευρὰ καὶ το φιόρδ ἀπό κάτω. Ἐνιωσα κουρασμένος καὶ ἀρρωστος. Σταμάτησα καὶ κοίταξα πάνω ἀπὸ τὸ φιόρδ - ὁ ἡλιος ἐδυε καὶ τὰ σύννεφα ἐγιναν κόκκινα σὰν αἷμα. Ἐνιωσα μιὰ κραυγὴ ποὺ διαπερνοῦσε τὴν φύση. μοῦ φάνηκε ὁτι ἀκουσα τὴν κραυγή. Ζωγράφισα αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ζωγράφισα τὰ σύννεφα σὰν πραγματικό αἷμα. Τὸ χρῶμα στρίγγλισε. Αὐτὸ ἐγινε Η ΚΡΑΥΓΗ". Κάποιοι εἶπαν ὅτι οἱ χρωματισμοί ποὺ εἶδε ὁ Μούνκ  ἐκεῖ —ἡ τοποθεσία ἔχει ἀναγνωριστεῖ  στὸν λόφο Ἔκεμπεργκ—όφείλονταν στὴν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου ΚΡΑΚΑΤΟΑ ποὺ εἶχε λάβει χώρα ἐκείνη τὴν περίοδο ἐπηρεάζοντας τὰ χρώματα τοῦ δειλινοῦ στὸ δυτικὸ ἡμισφαίριο·  ἄλλοι ἔκαμαν λόγο γιὰ ἐκδήλωση ψυχασθένειας (υπῆρχε ψυχιατρικ

Ὁ Ἀδὰμ δὲν ὑπῆρξε ποτέ...

Εικόνα
Αἰῶνες ἐπὶ αἰώνων μᾶς ταλάνισε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ , θεολογικῶς καὶ ὄχι μόνον, ἡ ἑβραϊκὴ μυθολογία—λάθος : ἡ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ἑρμηνεία τοῦ ΦΙΛΩΝΟΣ στὴν  "Γένεση"—ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ ΠΡΩΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ,τὸ ὁποῖον ὅμως , ὅπως ξέρουμε σήμερα  {στοιχειώδεις γνώσεις σχολικῆς Βιολογίας }  ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ποτέ.  Ἡ γνώμη μου εἶναι ἡ ἑξῆς  —χωρὶς νὰ ἐπιδιώκω νὰ θεολογήσω ἐπ αὐτοῦ (οὔτε  καὶ θὰ τὸ τολμοῦσα ποτέ, καθότι ὑπῆρξα φοιτητὴς τῶν ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ τῆς θεολογίας,ΑΓΟΥΡΙΔΗ,ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΤΗ κλπ) παραμἐνοντας ταπεινὸς φιλόλογος καὶ μόνον : Δὲν ὑπῆρξε  ποτὲ "πρῶτος Ἀδάμ" ,  ἀλλὰ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΣΧΑΤΟΣ,  ὑπὸ τὴν ἔννοια ἑνὸς ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ἀνθρώπινου γένους ποὺ θὰ τὸ χαρακτηρίζει ἡ ἀνθρωπιὰ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ.  Θεωρῶ ὅτι μόνον ὁ ΙΗΣΟΥΣ παρουσίασε προεικονίζοντας ,  τὸν Ἄνθρωπο ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ καὶ θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι κάποτε θὰ ὑπάρξει ΑΥΤΟΣ ὁ ἄνθρωπος , ὁ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ . Διαβάζοντας μάλιστα τὸν "ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ" τοῦ ΝΙΤΣΕ ἀντελήφθην ὅτι ὅταν μιλᾶ ὁ μεγάλος Γερμανὸς  φιλόσοφος γιὰ τὸ