Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2019

Κων.Παπαπέτρου (+2007) : Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Εικόνα
                           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ                         youtube.com/DiamantisKoutoulas Ὁ Κ.Παπαπέτρου καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1971-2003) ἄφησε ἐποχὴ στοὺς φοιτητές του  γιὰ τὸν ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ  τρόπο διδασκαλίας του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἀνατρεπτικὸ  περιεχόμενο της. Δίδασκε "Εἰσαγωγὴ στὴν Θεολογία  (=" Ἐγκυκλοπαιδεία τῆς Θεολογίας") στὸ Α' Ἔτος,  Φιλοσοφία στὸ Β'  καὶ "Ἀπολογητικὴ" στὸ Δ' Ἔτος '  πάντοτε ὅμως ὁ πυρῆνας τῶν Παραδόσεων του  ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ ἐρώτημα : " ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ?". Διαλογικὸ τὸ μάθημα τοῦ Παπαπέτρου , ἄκουγε τὶς ἀπαντήσεις τῶν φοιτητῶν  στὸ ἐν λόγῳ ἐρώτημα , καὶ ἀνταπαντοῦσε ἐπ ’αὐτῶν  ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,  προσπαθῶντας νὰ ἐκμαιεύσει ἀπὸ τοὺς Φοιτητές του  - πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν Ἱερωμένοι- τὸν "σωστό" ΟΡΙΣΜΟ τοῦ "τὶ εῑ̓ναι θεολογία". Ὁ  σωκρατικὸς αὐτὸς διάλογος , ξεκινοῦσε στὸ Α' Ἔτος καὶ "