Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2020

"ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΙΜΑ & ΥΔΩΡ"

Εικόνα
Γράφει σχετικῶς τὰ ἑξῆς ὁ David Stauss : " ἕνας διακεκριμένος ἀνατόμος μοῦ ἐξήγησε ὅτι μιὰ ὥρα μετὰ τὸν θάνατο τὸ αἷμα πήζει ,  ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως θανάτου ἀπὸ ΑΣΦΥΞΙΑ , ὅπου τὸ αἷμα διασπᾶται σέ θρόμβους καὶ ὀρό  διατηρῶντας τὴν ρευστότητα του.."  Ὁπότε ,ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀφήγηση τοῦ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ {ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ} "πιστοποιεῖται" ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ ἀσφυξία—συνήθη αἰτία θανάτου τῶν σταυρωμένων. Ὡστόσο, ἴσως ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ —εἴτε ἀληθινὴ εἴτε ὄχι—νὰ ἐξυπηρετεῖ καὶ ἄλλους σκοποὺς · τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ. Τὸ κίνημα αὐτὸ πρέσβευε ὅτι Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΕΛΟΥΣ ,ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ καὶ ἡ Σωτηρία θἄρθει ἀπὸ ἕνα ΟΥΡΑΝΙΟ ΟΝ ποὺ θὰ ἔχει ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. Ἴσως λοιπὸν γιὰ νὰ ἀπαντήσει τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ σὲ τέτοιου εἴδους ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ἀντιλήψεις  τόνισε μὲ τὴν φράση "ΑΙΜΑ & ΥΔΩΡ" τὸν  ΑΛΗΘΙΝΟ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ ,  γιὰ νὰ δείξει ὅτι  ὁ Χριστὸς ἦταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Τὸ ἱστορικὸ μυστήριο τοῦ ʼΙούδα

Εικόνα
Δύο εἶναι οἱ θεωρίες ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γιὰ να ἑρμηνεύσουν τὰ κίνητρα τῆς προδοσίας τοῦ ʼΙούδα  ( ἄν καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΔΩΣΕ Ο ΙΟΥΔΑΣ , δεδομένου ὅτι ὁ ʼΙησοῦς συνελήφθη ἄνευ ἀντιστάσεως σὲ ἕναν πασίγνωστο τόπο—  στὸ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ , ἑβραϊστὶ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, τοῦ  ʼ´Ορους τῶν ʼΕλαιῶν — ὅπου σύχναζαν ΟΛΑ τὰ ταραχοποιὰ ,τρόπον τινα, στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς,  ὅπως γράφει ὁ ʼΙώσηπος, ἡ ἱστορικὴ πηγὴ τῆς ἐποχῆς ) ʽΗ πρώτη θεωρία ἀναπτύχθηκε στὴν ἀρχαιότητα ἀπὸ τοὺς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ( βλ.Ευαγγέλιο ΙΟΥΔΑ) σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ʼΙούδας ἐξυπηρέτησε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ  τὸ θεϊκὸ Σχέδιο τῆς Σωτηρίας τοῦ Κόσμου ,παραδίδοντας τὸν Δάσκαλο του.. ʽΩστόσο ἡ πιὸ σοβαρὴ θεωρία ἀναπτύχτηκε τὸν 19ο αἰ. καὶ ὑποστηρίζει.ὅτι ὁ ʼΙούδας πρέπει νὰ ἀνῆκε στοὺς Ζηλωτὲς (ΣΙΚΑΡΙΟΥΣ;)  καὶ ἀγανάκτησε ὅταν ὁ ʼΙησοῦς ἀρνήθηκε νὰ ἡγηθεῖ ʼΕξέγερσης κατὰ τὴν Εἴσοδό του στὰ ʽΙεροσολυμα (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ "ΒΑΪΩΝ") ´Ετσι ὁ ʼΙούδας σκέφτηκε νὰ "ἐπιταχύνει" ,τρόπον τινα, τὸ Μεσσιανικὸ ἔργο τοῦ ʼΙησοῦ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ

Εικόνα
Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Discovery Channel) Ο ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ FORUM  ΤΟΥ Μ.ΚΩΝ/ΝΟΥ (σημ Çemberlitaş) ________  Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ________ Βυζαντινή Κων/πολη (τότε & σήμερα) ___________________ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΡΩΜΑΝΟΥ (ΕΔΩ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ Ο ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ) -------- ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (Πηγή:   youtube/ Yasin Karabacak) Ἡ βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία χρωστᾶ τὰ μέγιστα στὴ διάνοιξη τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς τοῦ Orient Express  στὴν Κωνσταντινούπολη στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ  καὶ τοῦτο διότι τότε ἦρθε στὸ φῶς ὁλόκληρη ἡ ὑπόγεια βυζαντινή Πόλη— ἤ τουλάχιστον ὁριοθετήθηκε τὸ πολεοδομικὸ της Σχέδιο—ἀφοῦ μόνο ἡ Ἁγία Σοφία, τὰ Θεοδοσιανὰ Τείχη & τὸ Ἀνάκτορο τῶν Βλαχερνῶν εἶχαν μείνει ὄρθια στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Τὰ κύρια σημεῖα τῆς Βυζαντινῆς Πρωτεύουσας ποὺ ἐντοπίστηκαν θαμμένα κάτω ἀπὸ τὴ γῆ εἶναι : - τὸ Ι