Ἡ γαλανόλευκη σημαία τῆς " Ἱερᾶς Καρδίας"Η ἑορτὴ τῆς " Ἱερᾶς Καρδίας τοῦ Ἰησοῦ"
 εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς τοῦ Καθολικισμοῦ καὶ ἡ κατεξοχὴν ἐμβληματικὴ  ἑορτὴ τῶν Γάλλων—ἐξ οὗ καὶ ἡ Ἐκκλησία Sacre Coeur [=Ἱερὰ Καρδία] , τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ,ποὺ δεσπόζει 
πάνω ἀπὸ τὴν Μονμάρτη.

Ιδιαίτερα στὸ ΚΕΜΠΕΚ —προεπαναστατικὴ κτήση τῶν Γάλλων  στὸν Καναδᾶ— ἡ σημαία τῆς ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ἀποτελεῖ ἐθνικό κειμήλιο (βλ φωτο 1).

Ἀνάλογη μὲ τὴν ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸ Γαλλικὸ Ναυτικὸ πρὶν τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση
( βλ φωτο 2)

Γιατὶ τὰ θυμήθηκα ὅλα αυτά; 

 Ὄχι ὡς Καθολικὸς ποὺ ἑορτἀζει 
[ τὴν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μετὰ τὴν δεύτερη Κυριακὴ ἀπὸ τὴν ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  ]
τὴν πανήγυρι τῆς ἹΈΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ , 
ἀλλʹ ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ σημαία ΕΠΗΡΕΑΣΕ
 ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
 ΤΗΣ Α'  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1822.

Ἐξηγῶ· 

ἡ σημαία τῆς ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ἔπρεπε νἆναι  { ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ }
ἡ  ΤΡΙΧΡΩΜΗ σημαία τοῦ ἈΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ—μαύρη,ἄσπρη,κόκκινη— δηλ η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ Φ̣ΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ (βλ φωτο 4)


Ὁ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ στὴν Αʹ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
{ 1822} .ἐπίτηδες, πρότεινε ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ τῶν Φιλικῶν , 
γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἀπὸ τὴν ΙΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ἡ συσχέτιση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης μὲ τοὺς ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΟΥΣ καὶ τὰ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 (ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙ τοὺς ἀντιπάλους του ρωσόφιλους ΥΨΗΛΑΝΤΗΔΕΣ ἀπὸ τὴν Ἐξέγερση..).

Ἀπὸ ποῦ προέκυψε ἡ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ;

Ὑπάρχουν πολλὰ μυθολογούμενα , ὅμως χωρὶς ἱστορικὰ στοιχεῖα, 
καθόσον ἡ γαλανόλευκη σημαία 
— ἡ τῆς ξηρᾶς λεγόμενη—
δὲν χρησιμοποιεῖτο  ΠΡΙΝ ΤΟ 1821,*
παρὰ μόνο στὸ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΤΟ 1798 .
(βλ. φωτο 3)

Φαίνεται λοιπὸν  ὅτι ἡ γαλανόλευκη 
ποὺ πρότεινε ὁ ΜΑΥΡ'ΚΟΡΔΑΤΟΣ
- μὲ κυανοῦν κι ὄχι λευκὸ ἐμβαδόν..‒
 μιμεῖται
 τὴν ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  , 
ποὺ παρέπεμπε στοὺς Βουρβώνους
[ ἄρα ἀκίνδυνη γιὰ τὴν Ἱερὰ Συμμαχία..] 
καὶ ἡ ὁποία εἶχε  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ τὸ 1798 ἀπὸ τὸ 1ο ἑλλῃνικὸ Τάγμα [ bataillon] 
 τῶν "ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ"
 τοῦ Γαλλικοῦ Στρατοῦ { chasseurs d' Orient}
(βλ φωτο 3)

__________

ΥΓ τούτων δοθέντων, θὰ μποροῦσε νομίζω νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ γαλανόλευκη μὲ τὴν ΙΕΡΑ ΚΆΡΔΙΑ καὶ ὡς σημαία τῆς ἐν Ἑλλάδι Καθολικῆς Ἐκκλησίας , συνενώνοντας τὶς παραδόσεις τῆς Καθολικῆς Πίστης ἀφενὸς καὶ τοῦ Ἀγῶνα  τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν Ἐλευθερία απὸ τοὺς Τούρκους αφετέρου.

ΣΗΜ. ἡ σημαία τοῦ ἑλληνικοῦ Τάγματος τοῦ Ναπολέοντα , χρησιμοποιήθηκε ξανὰ τὸ 1915    κατὰ τὸν Α' ΠΑΓΚ.ΠΟΛΕΜΟ ἀπὸ Ἔλληνες τῆς ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Τούρκων
 [ καὶ αὐτὴ ἡ σημαία εἶναι ποὺ φυλάσσεται στὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ — ἀπʹ ὅπου καὶ ἡ φωτο.]

1. ΣΗΜΑΙΑ ΚΕΜΠΕΚ
(Carillon -1758)
______

2. ΣΗΜΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1792

________


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ


_____

3.   ΤΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ(Bataillon)
ΤΩΝ " ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ"
(Chasseurs d'Orient/1798-1810)

-----------

4. ΣΗΜΑΙΑ ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ.-1821
______

* πολλοί Κλέφτες, ἀγωνιστὲς τοῦ 21,
 χρησιμοποιοῦσαν ὡς ἐπαναστατικὸ λάβαρο τὴν ΛΕΥΚΗ σημαία μὲ τὸν γαλάζιο σταυρό·
 ὄχι τὴν ΚΥΑΝΗ σημαία μὲ τὸν λευκὸ σταυρό 
τῆς προεπαναστατικῆς Γαλλίας.
Ἡ ’ Ἐθνοσυνέλευση ὅμως τὸ 1822 —τῇ προτροπῇ Μαυροκορδάτου— δὲν υἱοθέτησε τὴν λευκὴ σημαία τῶν Κλεφτῶν,
 ἀλλὰ τὴν ΚΥΑΝΗ τῶν προεπαναστατικῶν ΓΑΛΛΩΝ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .