Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 14, 2020

Ο ΙΗΣΟΥΣ & ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ

Εικόνα
Μπορεῖ τὰ δυο κινήματα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν Ἐσσαίων νὰ ἀναπτύχθηκαν τὴν ἴδια περίοδο (ἐποχὴ τοῦ "Δευτέρου Ναοῦ" )ποὺ ἔληξε μὲ τὴν Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ 70 μΧ  καὶ τὴν ἰσοπεδωση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἡρωδη  ἀπὸ τὶς λεγεῶνες τοῦ Τίτου ,ὡστόσο οἱ διαφορὲς μεταξὺ τοῦ Κινήματος τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς "σέχτας" τῶν Ἐσσαίων ἦταν καίριες καὶ οὐσιαστικές. Κατ ἀρχὰς ἡ ὁμοιοτητα -ὅπως ἔχω γράψει καὶ στὸ βιβλίο μου, βλ.φωτο‒ ἀφοροῦσε στὴν κεντρικὴ παραδοχὴ ΠΟΛΛΩΝ  Ἑβραίων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὅτι ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΓΗΣ  τὴν  ὁποίαν θεωροῦσαν καὶ τὴν ἀνέμεναν ὡς ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΩΔΙΑΝΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ μέσῳ ἑνὸς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ποὺ θὰ ἔφερνε καὶ τὴν Κάθαρση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ (γι αὐτὸ ἄλλωστε εἶχαν καταφύγει κι οἱ Ἐσσαῖοι στὴν ΕΡΗΜΟ ΚΟΥΜΡΑΝ  "ἵνα ἑτοιμάσουν τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου".) ἐνῶ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ