Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 13, 2020

Η ΑΝΟΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΙΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

Εικόνα
Περιγράφοντας  ὁ Θουκυδίδης τὸν περιβόητο λοιμὸ τῶν Ἀθηνῶν στὸ δεύτερο ἔτος τοῦ Πελοπ.Πολέμου —ὅπου βρῆκε τὸν θάνατο.ἀπὸ τὴν ΠΑΝΔΗΜΙΑ ἐκεὶνη κι ὁ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τὸ 429πΧ, ἀλλάζοντας τὸν ροῦ τῆς ἱστορίας—  μετὰ τὴν περιγραφὴ τῶν συμπτωμάτων  { ΠΥΡΕΤΟΣ, ΒΗΧΑΣ, ΦΛΥΚΤΑΙΝΕΣ, ΕΛΚΗ καὶ τέλος θανατηφόρα ΔΙΑΡΡΟΙΑ }  ἀναφέρει σὲ μιὰ φράση τὴν ἀρχὴ τῆς ΑΝΟΣΙΑΣ γράφοντας ὅτι ὁ Λοιμὸς  "ΔΙΣ ΓΑΡ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ΕΠΕΛΑΜΒΑΝΕΝ"  [= δύο φορὲς δὲν κτυποῦσε τὸ ἴδιο ἄτομο.] Μάλιστα κι ο ἴδιος ὁ Θουκυδίδης ἀσθένησε ἀπὸ τὸν λοιμὸ ἀλλὰ γλύτωσε καὶ στὸ ἐρώτημα ,γιατὶ ἀναφέρει τόσες πολλὲς  λεπτομέρειες γιὰ τὸν ΛΟΙΜΟ ἀπαντᾶ ὡς γνήσιος ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ : "ΕΓΩ ΔΕ ΟΙΟΝ ΤΕ ΕΓΙΓΝΕΤΟ ΛΕΞΩ,  ΚΑΙ ΑΦ ΩΝ ΑΝ ΤΙΣ ΣΚΟΠΩΝ , ΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΕΠΙΠΕΣΟΙ , ΜΑΛΙΣΤ' ΑΝ ΕΧΟΙ ΤΙ ΠΡΟΕΙΔΩΣ  ΜΗ ΑΓΝΟΕΙΝ ..." (Θουκ.2,48) [ Μετ. :  ἐγὼ θὰ πῶ ὅ,τι ἀκριβῶς ἔγινε, ὥστε ἄν ἐξετάσει κάποιος τὰ συμπτώματα & τὴν πορεία τῆς νόσου , νὰ μπορέσει μὲ αὐτὲς τὶς  γνώσεις  νὰ κάνει τὴν ΔΙΑΓΝΩΣΗ του, ἄν κάποτε μᾶς ξαναεπισκεφτεὶ ἡ ἴδια ἀσθένε