Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2021

Γεννηθήτω Φῶς ἐκ τοῦ Σκότους.

Εικόνα
Δὲν θὰ μιλήσω παρακάτω γιὰ τὸ φιλολογικὸ πρόβλημα τῆς συγκεκριμένης διήγησης τῆς ΓΕΝΕΣΗΣ γιὰ τὴν Δημιουργία τοῦ Κόσμου, μόνο νὰ σημειώσω γιὰ τοὺς μὴ εἰδικοὺς ὅτι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ στὸ παλαιοδιαθηκικὸ κείμενο :  ἡ πρώτη (1,1—2,4α) προέρχεται ἀπὸ τὴν λεγόμενη ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ, P,  (5ος αἰ.πΧ) καὶ ἡ δεύτερη (2,4—25) ἀνήκει στὴν πηγὴ τοῦ ΓΙΑΧΒΙΣΤΗ, J,  (9ος αἰ.πΧ). Εἰδικῶς ἡ διήγηση τῆς Δημιουργίας τοῦ ΦΩΤΟΣ ποὺ θὰ ἀσχοληθῶ ἐδῶ, ἀνήκει στὴν ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ, ἄρα εἶναι πρόσφατη σχετικά,ἀναγόμενη μετὰ τὴν ΒΑΒΥΛΩΝΕΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ (586 πΧ). Τὸ κείμενο σαφῶς ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὸ βαβυλωνιακὸ ἔπος ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ εἶναι ἔνα  ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ψαλλόμενο στὴν ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ἡ ὁποία τότε ἀναπαριστοῦσε τὴν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σὲ 7 " ἡμέρες" ,  ὅσοι καὶ οἱ τοτε γνωστοὶ —καὶ νομιζόμενοι—πλανῆτες. Γράφει λοιπὸν ἡ ΓΕΝΕΣΗ ὅτι ἡ πρώτη δημιουργία τοθ θεοῦ ,διὰ τοῦ ΛΟΓΟΥ του (ΕΙΠΕΝ) ἦταν τὸ ΦΩΣ. Θυμίζω ἐν προκειμένῳ ὅτι ἡ Δημιουργία τοῦ Ἥλιου ἀναφέρεται στὴν 4η "ἡμέρα".. Συνεπῶς ὅλοι ο

ΠΟΙΑ ΑΓ. ΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ;

Εικόνα
Τὰ παρακάτω τὰ γράφω ὡς φιλόλογος γιὰ νὰ δείξω τὸ πόσο ἀντιεπιστημονικὴ εἶναι ἡ ἀντίληψη  ὅτι τὸ κείμενο τῆς Βίβλου—ἐν προκειμένῳ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης—ὑπῆρξε ἐξαρχῆς ἑνιαῖο καὶ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ  (hebraica veritas)  καθὼς καὶ πόσο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ εἶναι ἡ συνεπαγόμενη  ἄποψη μιᾶς ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ θεοπνευστίας τῆς Βίβλου.  Ἐξηγῶ· στὴν ἔρημο τοῦ ΚΟΥΜΡΑΝ βρέθηκαν τὸ 1947, ὡς γνωστόν, τὰ περίφημα ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ,στὰ ὁποῖα συγκαταλέγονται περὶ τὰ 170 ἀποσπάσματα  τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναγόμενα στὴν πρὸ τοῦ 70μΧ ἐποχή, δεδομένου ὅτι ὁ οἰκισμὸς  τῶν ΕΣΣΑΙΩΝ στὸ Κουμρὰν καταστράφηκε τὸ 68 μΧ ὁλοσχερῶς ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους καὶ κανεὶς ΕΣΣΑΙΟΣ δὲν ἐπέζησε γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν κρυμμένη βιβλιοθήκη τῶν σπηλαίων νὰ πάρει  πίσω τὰ  κείμενα  ποὺ εἶχαν κρύψει ἐκεῖ  οἱ Ἐσσαῖοι έν ὄψει τῶν ἐπελαυνουσῶν Λεγεώνων ,κι ἔτσι τὰ χειρόγραφα ἐκεῖνα ἔμειναν κρυμμένα στὰ πυθάρια γιὰ 2000 χρόνια, μέχρι τὸ 1947 ποὺ τὰ ἀνακάλυψε τυχαῖα ἕνας βεδουίνος... Ἀπὸ φιλολογικὴ ἄποψη τὰ ἐν λόγῳ χειρόγραφα ἀποτελοῦν θησαυρὸ γιὰ τοὺ

Ὁ τυφλὸς μάντης Τειρεσίας ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἔβλεπε..

Εικόνα
 Ἱερἐας τοῦ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ  ὁ Σοφοκλῆς καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν τραγωδιῶν του παρουσιάζει τὶς ἱερατικὲς του ἀντιλήψεις. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ Προφητεία τοῦ τυφλοῦ μάντη ΤΕΙΡΕΣΙΑ  στὴν "ΑΝΤΙΓΟΝΗ". Ὁ Τειρεσίας ,ὁδηγούμενος ἀπὸ ἕνα παιδάκι καὶ τὴν βακτηρία του—τυφλὸς γάρ—  προλέγει στὸν Κρέοντα τὸ τραγικὸ τέλος ποὺ θὰ ἐπιφέρουν σὲ αὐτὸν οἱ ΕΡΙΝΥΕΣ ἐξαιτίας τῆς ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ποὺ ἐκεῖνος  μὲ τὴν ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ του {ὔβριν} προκάλεσε. Θυμίζω, ὅ Κρέων ἄφησε ἄταφο τὸν Πολυνείκη ὡς ἔνοχο προδοσίας {ἐπειδὴ ἐπιτέθηκε μὲ τοὺς Ἀργείους κατὰ τῆς πατρίδας του Θήβας } καὶ ἔκλεισε ζωντανὴ σὲ σπήλαιο τὴν Ἀντιγόνη ,μὲ μηδαμινη τροφή, ἐπειδὴ ἔθαψε τὸν ἀδελφό της ,παραβιάζοντας τὸν νόμο τοῦ κρἀτους δηλ . τοῦ Κρέοντα { τὰ δυὸ ἀδέλφια Ἑτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης ἀλληλοσκοτώθηκαν στὴν μονομαχία γιὰ τὴν ἐξουσία}.  Προφητεύει λοιπὸν ὁ Τειρεσίας —στιχ. 1065 κ.ἑ.— καὶ λέει στὸν Κρέοντα ὅτι πρὶν περἀσουν πολλὲς ἡμέρες (δὲν θὰ κάνει ὁ ἥλιος πολλοὺς κὐκλους) καὶ θὰ δώσει ὡς ἀμοιβὴ καὶ ἀντίδωρο —Α

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ" ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Εικόνα
Μέγα ἱστορικὸ ντοκουμέντο γιὰ τὴν γνώση τοῦ ἀρχἐγονου χριστιανισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἐν πολλοῖς αὐτοβιογραφικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ.Παύλου "Πρὸς Γαλὰτας" ,γραφεῖσα στὰ μέσα τῆς  δεκαετὶας 50‒60 μΧ . Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο ἀναφέρω ὅτι ὁ Παῦλος κηρύττοντας τὸν Χριστὸ στοὺς Ἐθνικοὺς τῆς Κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας (Γαλατία) δὲν ὑποχρέωνε τοὺς νεοφώτιστους σὲ περιτομὴ οὔτε στὴν τἠρηση τῶν διατάξεων τῆς Πεντατεύχου (Torah),ἀκολουθῶντας τὴν συμφωνία ποὺ ἔκανε μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας ,ΠΕΤΡΟ—ΙΑΚΩΒΟ—ΙΩΑΝΝΗ, τοὺς "στὐλους" , ὅπως γράφει, νὰ κηρύττει αὐτὸς στὰ  Ἔθνη ,χωρὶς νὰ ἀναγκάζει τοὺς ἐξ Ἐθνῶν νὰ ΕΞΟΥΔΑΪΖΟΝΤΑΙ πρὶν γίνουν Χριστιανοί.  Ἡ συμφωνία αὐτὴ ἔλαβε χώρα ,ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος ,δεκαεπτὰ χρόνια μετὰ τὴν μεταστροφὴ του στὸν Δρόμο γιὰ τὴν Δαμασκό.  Γράφει ὁ Παῦλος ὅτι 3 χρόνια μετὰ τὸ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ἀνέβηκε στὰ Ἱεροσόλυμα  γιὰ πρώτη φορὰ,  μὲ σκοπὸ νὰ συναντήσει τὸν ΠΕΤΡΟ καὶ τὸν ΙΑΚΩΒΟ τὸν ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ καὶ ἀργότερα,  γιὰ δεύτερη φορὰ, μετὰ 14 χρόν

Ἔχει ὁ θεός...φῦλο ;

Εικόνα
Διαβάζουμε στὴν Γραφὴ —στὸ ἑλληνικὸ κείμενο—σὲ πλεῖστα ὅσα ἐδάφια ,τὴν φράση "Ο ΚΥΡΙΟΣ"  ἤ "ΣΥ ΚΥΡΙΕ" κλπ καὶ διερωτῶνται κάποιοι στὴν ἐποχή μας  πῶς πρἐπει νὰ ἐκλάβουμε τὸ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ γιὰ τὸν Θεό, λὲς κι ἡ θεότητα ἔχει..φῦλο.  Ὡστόσο ,στὸ ΕΒΡΑΪΚΟ πρωτὀτυπο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης—τό μασωριτικό— παρατηρεῖται κάποιες φορές ἡ χρήση τοῦ ΘΗΥΛΥΚΟΥ γένους τῆς ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ἀντωνυμίας "ΕΣΥ" { LAH },ἀντὶ τοῦ ἀρσενικοῦ { LEHA},  ποὺ σημαίνει ὅτι σὲ μιὰ ΠΙΣΤΗ μετάφραση ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ  παλαιοδιαθηκικοῦ πρωτοτύπου θὰ ἀποδίδαμε τὸ "lah" στὰ ἑλληνικά,  ὡς .... "ΕΣΥ ΚΥΡΙΑ"  κι .ὄχι "ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ"!!  Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ πολλὰ ΘΗΛΥΚΑ προσωνύμια ποὺ ἀποδίδονται στὴν θεότητα πχ SΗEKINAH {δόξα/παρουσία/} μὲ πιὸ γνωστὴ βεβαίως, τὴν λέξη  "Πνεῦμα" , RUAH στὰ ἑβραϊκά,  ,ποὺ εἶναι κι αὐτὴ θηλυκοῦ γένους. Γελάω σκεπτόμενος τὶ σάλο θὰ προκαλοῦσε μιὰ  τέτοια μετάφραση —πού βεβαίως τὴν ἀπἐφυγαν οἱ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ στὴν ἀρχαιὀτητα— ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἀπ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

Εικόνα
 Ἡ ἀντίληψη ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ Δευτέρου Ναοῦ (20πΧ-70μΧ) ὑπῆρχε ἕνας ΕΝΙΑΙΟΣ Ἰουδαϊσμὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖο προῆλθε ἕνας,ἐπίσης ἑνιαῖος, Χριστιανισμός, ἔχει καταρριφθεῖ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ (ἤδη ἀπό τὴν ἐποχὴ τοῦ W. Bauer) καὶ ἀποτελεῖ σήμερα μιὰ παρωχημένη ΑΝΙΣΤΟΡΙΚΗ καὶ ἀντιεπιστημονικὴ ἄποψη . .Ἐξηγῶ· τὴν κρίσιμη καὶ ἐνδιαφέρουσα ἐκείνη περίοδο ἦταν ΠΟΛΛΑ τὰ "κινήματα" καὶ οἱ "παρατάξεις"  ποὺ ἐξἐφραζαν τὸν Ἰουδαϊσμό,τὰ ὁποῖα  καὶ προἐκυψαν ΙΣΤΟΡΙΚΑ ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ τῶν Ἑβραίων μὲ τὸν ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ πολιτισμὸ τῶν ΕΠΙΓΟΝΩΝ τοῦ Ἀλεξάνδρου.  Ἔτσι κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Δευτέρου Ναοῦ—τοῦ Ναοῦ τοῦ ΗΡΩΔΗ, τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ δηλ.—τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἐξέφραζε μιὰ  ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ "ὁμάδων"  ὅπως:  1. οἱ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ποὺ εἶχαν κέντρο ἀκριβῶς τὸν ΝΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, τὴν καρδιὰ τοῦ παγκόσμιου Ἰουδαϊσμοῦ. 2.οἱ ΕΣΣΑΙΟΙ ,μοναχοὶ τῆς Ἐρήμου τοῦ ΚΟΥΜΡΑΝ στὴν Νεκρὰ Θάλασσα ,οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν βδέλυγμα τοὺς Σαδδουκαίους καί μολυσμένο τὸν Ναό —ἐπειδὴ ἡ Ἀρχιερατεία δὲν ἀκολουθοῦσε τὴν βιβλικὴ διαδοχὴ Σ