Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ. Ἡ Ἀληθινὴ Φύση τῶν Πραγμάτων.


 Ἐν συνόψει·
 Ὁ Βουδισμὸς εἶναι σωτηριολογικὸ κίνημα ,ἔχει δηλ. θρησκευτικὰ χαρακτηριστικά, καθόσον στοχεύει στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν ΠΟΝΟ. 

Γιὰ νὰ τὸ πετύχει αὐτὸ ἐπιζητεῖ νὰ βρεῖ τρόπο ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΡΚΩΣΕΩΝ (ως γνωστὸν ὁ Βουδσμὸς δέχεται τὴν ὀρφικὴ θεωρία τῶν πολλαπλῶν μετενσαρκώσεων) οἱ ὁποῖες ὀφείλονται στὴν ὕπσρξη ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ (κάρμα=πράξη).

 Ὁ Βούδας λοιπὸν δίδαξε ὅτι γιὰ νὰ ἀποτραποῦν οἱ ἐνασρκώσεις πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποφύγει ἀκριβῶς τὴν ΕΠΙΘΥΜΙΑ ,θετικὴ ἤ ἀρνητική (ἀγάπη—μῖσος)-τῶν Πραγμάτων τοῦ Κόσμου.

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἄν ὁ ἄνθρωπος ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΕΙ γιὰ τὴν ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ .

Κατὰ τὸν Βούδα, ἡ ΑΛΗΘΙΝΗ Πραγματικότητα εἶναι ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ (anatman=μή-οὐσιαστικότητα) διότι :

τὰ πράγματα συνεχῶς μεταβάλλονται εὑρισκόμενα σέ μιὰ ἀέναη ροή (γίγνεσθαι).

—δὲν εἶναι ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΑ καὶ δὲν ἀποτελοῦν ΑΥΤΑΞΙΕΣ διότι ἀνάγονται πάντοτε σὲ ΑΛΛΑ αἴτια καὶ μάλιστα σὲ ἔνα ΑΠΕΙΡΟ σύμπλεγμα αἰτίων καὶ προϋποθέσεων.

—τίποτα  ἀπὸ τὰ ὄντα δὲν εἶναι ἁπλό, τὰ πάντα εἶναι ΣΥΝΘΕΤΑ , δηλ. ΕΠ'ΑΠΕΙΡΟΝ ΔΙΑΙΡΕΤΑ.


Κατὰ συνέπειαν, ὁ ΣΟΦΟΣ ἄνθρωπος διαλογιζόμενος ὅτι ἡ Πραγματικότητα ὡς συνεχῶς ΡΕΟΥΣΑ εἶναι ἐν τέλει ἀνυπόστατη, παύει νὰ τρέφει ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ἐπ αὐτῆς καὶ νὰ προσκολλᾶται στὰ γήινα, κι ἔτσι ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ φτάνει στὴν λεγόμενη ΝΙΡΒΑΝΑ, ἡ ὁποία τὸν ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὸ ΚΑΡΜΑ τῶν μετενσαρκώσεων ποὺ γεννᾶ τὸν Πόνο.

 Ἐντύπωση προκαλεῖ στὰ παραπάνω ἀναφερόμενα στὴν ἀληθινὴ φύση τῶν ὄντων, ὅτι θυμίζουν ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ (τὰ πάντα ρεῖ) καὶ ΣΕΞΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ (ἀνυπόστατη πραγματικότητα).

 Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΧΡΟΝΚΩΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ, ἀλλὰ κι ὁ σκεπτικὸς φιλόσοφος ΣΕΞΤΟΣ —ποὺ ἔλαβε μἐρος στὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἀλεξάνδρου—εἶναι χρονικὰ προγενέστερος τῶν ἀρχαιότερων βουδιστικῶν κειμένων ποὺ ἀνάγονται στὴν ἐποχὴ τοῦ ΑΣΟΚΑ (200πΧ). 

Γεννᾶται λοιπὸν ἡ σοβαρὴ ὑποψία μήπως τὸ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ περιεχόμενο τοῦ βουδισμοῦ
—ἡ θεωρία  δηλ. περὶ τῆς ἀληθινῆς φύσης τῶν πραγμάτων— 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΕΠΙΡΡΟΗ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στὸ θρησκευτικὸ χαρακτῆρα τοῦ βουδισμοῦ , ἡ ὁποία ἐφτασε στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου.
_________
ΥΓ. ἔχω διαβάσει ἀπὸ φοιτητὴς ,ἐδῶ καὶ 40 χρόνια, ὅλη τὴν ἑλληνόγλωσση βιβλιογραφία περὶ βουδισμοῦ καὶ θεωρῶ τὸ βιβλίο τοῦ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ὅ,τι καλύτερο καὶ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ὑπάρχει γιὰ τὸν ἀρχαῖο βουδισμό.


Στ.ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ