Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 26, 2021

Ὁ Ἀδὰμ δὲν ὑπῆρξε ποτέ...

Εικόνα
Αἰῶνες ἐπὶ αἰώνων μᾶς ταλάνισε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ , θεολογικῶς καὶ ὄχι μόνον, ἡ ἑβραϊκὴ μυθολογία—λάθος : ἡ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ἑρμηνεία τοῦ ΦΙΛΩΝΟΣ στὴν  "Γένεση"—ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ ΠΡΩΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ,τὸ ὁποῖον ὅμως , ὅπως ξέρουμε σήμερα  {στοιχειώδεις γνώσεις σχολικῆς Βιολογίας }  ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ποτέ.  Ἡ γνώμη μου εἶναι ἡ ἑξῆς  —χωρὶς νὰ ἐπιδιώκω νὰ θεολογήσω ἐπ αὐτοῦ (οὔτε  καὶ θὰ τὸ τολμοῦσα ποτέ, καθότι ὑπῆρξα φοιτητὴς τῶν ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ τῆς θεολογίας,ΑΓΟΥΡΙΔΗ,ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΤΗ κλπ) παραμἐνοντας ταπεινὸς φιλόλογος καὶ μόνον : Δὲν ὑπῆρξε  ποτὲ "πρῶτος Ἀδάμ" ,  ἀλλὰ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΣΧΑΤΟΣ,  ὑπὸ τὴν ἔννοια ἑνὸς ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ἀνθρώπινου γένους ποὺ θὰ τὸ χαρακτηρίζει ἡ ἀνθρωπιὰ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ.  Θεωρῶ ὅτι μόνον ὁ ΙΗΣΟΥΣ παρουσίασε προεικονίζοντας ,  τὸν Ἄνθρωπο ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ καὶ θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι κάποτε θὰ ὑπάρξει ΑΥΤΟΣ ὁ ἄνθρωπος , ὁ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ . Διαβάζοντας μάλιστα τὸν "ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ" τοῦ ΝΙΤΣΕ ἀντελήφθην ὅτι ὅταν μιλᾶ ὁ μεγάλος Γερμανὸς  φιλόσοφος γιὰ τὸ