Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 21, 2021

"ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΚΑΤ’ΕΙΚΟΝΑ.." : ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὑπήρξαμε πλατωνικοί..

Εικόνα
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἤμασταν ΠΛΑΤΩΝΙΣΤΕΣ —ἐννοῶ τοὺς ἀρχαίους ἑρμηνευτὲς τῆς Βίβλου πχ ΦΙΛΩΝ—καὶ ἐξηγῶ· γράφει τὸ παλαιοδιαθηκικὸ κείμενο "ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ'ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ..."(Γεν.1,26) καὶ ὅπως γνωρίζουμε σὴμερα ἀπὸ τὴν ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ επιστήμη τὸ βιβλικὸ κείμενο ἀναπαράγει βαβυλωνιακὰ κυρίως παράλληλα (βλ.ΕΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ).  Ὡστόσο οἱ ἀρχαῖοι ἑρμηνευτὲς τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου ,Ἑβραῖοι καὶ Χριστιανοὶ , μὴ γνωρίζοντες ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ τὴν προέλευση τῆς ὅλης διήγησης  ἀπἐδωσαν ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ χαρακτηριστικὰ στὸ κείμενο. Ἔτσι γιὰ νὰ ἐξηγήσει ὁ Ἰουδαῖος ΦΙΛΩΝ ὁ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ τὸν πληθυντικό "ποιήσωμεν" —ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΙΚΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ—τὸ ἀπεδωσε ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΤΑΤΑ στοὺς ΑΓΓΕΛΟΥΣ ("ὑπάρχους") στὰ ΝΟΗΤΑ δηλ. ὄντα τῆς πλατωνικῆς ΔΥΙΣΤΙΚΗΣ φιλοσοφίας.(Οἱ βυζαντινοὶ Πατέρες εἶχαν τὴν εὐκολία νὰ ἀποδώσουν τὸν πληθυντικὸ στὴν ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ...) Κατ'ανάλογον τρόπον ὁ μεγαλύτερος πλατωνικὸς Πατέρας ὁ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ἑρμήνευσε τοὺς "ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥΣ ΧΙΤΩΝΕΣ" μέ τ