Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 7, 2022

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΑΝΙ..

Εικόνα
  Ἔχουν ἐξαιρετικὸ φιλολογικὸ ἐνδιαφέρον—πέραν τοῦ θεολογικοῦ—οἱ δύο Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ.Παύλου Α' καὶ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ γραμμένες γύρω στὸ 55‒56 μΧ ,  καθὼς καὶ ἡ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ,διότι ἀποκαλύπτεται σὲ αὐτὲς ἡ λανθασμένη ΦΙΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ἀντίληψη πολλῶν περὶ τῆς ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς [ Sola Scriptura ] , ἠ ὁποία παραγνωρίζει τὴν ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ τῶν κειμένων—ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.    Ἔτσι λοιπὸν στὴν Α' Πρὸς Κορινθίους—ποὺ συνέταξε ὁ Παῦλος τὸ 55μΧ στὴν Ἐφεσο— ἀναφέρει σαφῶς   ὅτι εἶχε γράψει καὶ μιὰν ἄλλη ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ  τῆς  Πρώτης  (ἄρα, ΧΑΜΕΝΗ)    ἐπιστολὴ, στὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ μὴν συναναστρέφονται πόρνους οἱ Κορίνθιοι:  "ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις.."[Α'ΚΟΡ. 5,9] { Πολλοὶ εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι ἀποσπάσματα ἐκείνης τῆς ΠΡΩΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ βρίκεται στὴν Β'ΚΟΡ 6,14‒7,1. }. Κάτι ἀνάλογο γιὰ μιὰ ἄλλη  (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΑΜΕΝΗ  ἐπίσης Ἐπιστολὴ  ἀναφέρει ὁ Παῦλος στὴν τωρινὴ Β'ΚΟΡ. κάνοντας λόγο γιὰ μιὰ Ἐπιστ