ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΡΗΣΗΣ: "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ"
 Ὑπάρχει εὐρέως διαδεδομένη ἡ ἀντίληψη —ἀναπαραγόμενη συνεχῶς ἀπὸ τὶς διαλέξεις τοῦ Λιαντίνη   περὶ θανάτου στὸ YouTube—ὅτι ἡ φράση τοῦ Πλάτωνα "ἡ φιλοσοφία ἐστὶ μελέτη θανάτου"  {"οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν µελετῶσι”, Φαίδων, 67e.σημαίνει πὼς ὁ φιλόσοφος πρέπει νὰ ζεῖ ἐκπαιδευόμενος γιὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του, τὴν πιὸ μεγάλη ὤρα, δεδομένου ὅτι ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΟΥΔΕΝ.

Ωστόσο, αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία πόρρῳ ἀπέχει ἀπὸ τὶς ἀντιλήψεις τοῦ ΙΔΙΟΥ τοῦ Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος,
ὁπως φαίνεται  στοὺς ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του,
 ὑποστήριζε τὶς ΟΡΦΙΚΟ—ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΕΣ ίδέες περὶ ψυχῆς ,σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ δηλ.θεϊκὴ* καὶ ἡ ἐνσἀρκωση της στὴν ΥΛΗ συνιστᾶ φυλάκιση (δεσμωτήριον) καὶ τὰφο (σῆμα).


Τούτων δοθέντων, ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ κατὰ συνέπεια ἡ φιλοσοφία σὲ αύτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ :
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.

Συνεπῶς, ἡ φιλοσοφία αύτὸ  μελετᾶ καὶ  σπουδάζει κατὰ τὸν Πλάτωνα·
ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
{βλ.Ἀλληγορία Σπηλαίου στὴν "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" 
καὶ τὸ ἐπιθανάτιο τάμα ἀλεκτρύωνα  
 στὸν Ἀσκληπιὸ  τοῦ Σωκράτη, στὸν "ΦΑΙΔΩΝΑ"}

Αύτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς πλατωνικῆς ρήσης 
"Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ" καὶ
κάθε ἄλλη ἑρμηνεία , ὅσον ἑλκυστικὴ κι ἂν εἶναι, ὅπως τοῦ Λιαντίνη**, παραβιάζει τὴν σκέψη τοῦ Πλάτωνα.____
* ὁ Πλάτων στήριζε τὴν θεϊκότητα τῆς Ψυχῆς στὸ ὅτι ΚΙΝΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ 
(δυναμένην αὐτὴν αὑτὴν κινεῑν"‒896a ,Πλ.Νόμοι, 10ο βιβλίο).

** ὁ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ δὲν ἦταν φιλόσοφος ,ὅπως φαντάζονται κάποιοι ἄσχετοι ποὺ τὸν ἔμαθαν ἀπὸ τὸ YouTube ,ἀλλὰ καθηγητὴς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ στὴν Φιλοσοφική. 
Γιὰ τὸ λόγο αύτὸ σὲ ΑΡΚΕΤΑ σημεῖα ἔχει ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙ τὸν Πλάτωνα
—καὶ ὄχι μόνο αὐτόν...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!