Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 6, 2016

Νὰ"ἀνοίξει" τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ

Εικόνα
                                        Δὲν εἶναι ἡ Ἀκρόπολη τὸ μὸνο σπουδαῖο δεῖγμα τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ , ἀλλὰ πρωτίστως οἱ περίφημες ΣΧΟΛΕΣ της , ἡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ,τὸ ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ἀπέναντι ἀπὸ τὴν σημερινὴ Πλατεῖα Ρηγίλλης), ἡ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ (δηλ.η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ τῶν ἀρχαίων ζωγράφων) ποὺ δίδασκε ὀ Ζήνων ὁ ἰδρυτὴς τῶν ΣΤΩΙΚΩΝ (πίσω ἀπὸ τὶς καφετέριες τῆς ὀδοῦ Ἀδριανοῦ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς ), βεβαίως τὸ ΑΣΤΥ δηλ ἡ ἴδια ἡ Ἀρχαία Ἀθήνα (ἡ ὀνομαζόμενη σήμερα Ἀρχαία ΑΓΟΡΑ), καὶ κατεξοχὴν τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ ,τὸ κάλλιστον προάστιον(σήμερα κρυπτόμενο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπὸ τὴν Ἁγ.Τριάδα στὴν ὀδὸ Πειραιῶς καὶ μέσῳ τῆς ὁδοῦ Πλαταιῶν κλπ ὥς τὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος). Τὸ Δημόσιο Σῆμα ἦταν μιὰ μεγάλη λεωφόρος πλάτους 40m ἀπὸ τὸ ΔΙΠΥΛΟ (τὴν κεντρικὴ δηλ εἴσοδο τῶν τειχῶν-μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ  σήμερα τὰ ἀπομεινάρια τῶν τειχ