Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ___

Σὲ πολλοὺς λαοὺς τῆς  ἀρχ.Μεσοποταμίας -καὶ ὄχι μόνο-ἐμφανίζεται ἡ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ 
[ εἴτε μόνη ,εἴτε μαζὶ μὲ τὸν ΗΛΙΟ ,
εἰτε μὲ ἕναν ἀστέρα ἀπεικονίζοντα τὴν ΑΦΡΟΔΙΤΗ-Αὐγερινὸ ἠ Ἕσπερο ]
ὡς  Σύμβολο γυναικείων ΘΕΟΤΗΤΩΝ
{πχ ΑΣΤAΡΤΗ, ΙΣΙΔΑ, ΙΣΤΑΡ κλπ)

Στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἐμφανίστηκε ὡς Σύμβολο τῆς ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ἠ τῆς ΕΚΑΤΗΣ ,ἤδη ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ  χρόνια ,ἀλλὰ ἔγινε κατεξοχὴν  τὸ ΕΜΒΛΗΜΑ τῆς Πόλεως τοῦ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ἀποικίας τῶν Μεγαρέων
{τῆς μετέπειτα Κωνσταντινούπολης }
μετὰ τὸ 341 πΧ ,ὅταν ἡ πόλη τῶν Βυζαντίων σώθηκε ἀπὸ τὴν Πολιορκία τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδονίας ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β' { πατέρα τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου}.

Κατὰ τὴν Παράδοση, οἱ Φρουροὶ τῶν τειχῶν τοῦ Βυζαντίου  ἀντελήφθησαν  μέσα στὴ νύχτα τοὺς Μακεδόνες πολιορκητὲς νὰ ὑπονομεύουν τὰ τείχη ,μόλις ξεπρόβαλε ἡ Ἡμισέληνος ἀπὸ τὰ νέφη :  " ΣΚΟΤΟΥΣ ΟΝΤΟΣ ΑΝΕΛΑΜΨΕΝ ΑΙΦΝΗΣ Η ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ".

Τὸ συμβὰν ἐθεωρήθη ἐξ ὕψους βοήθεια
 τῆς ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΕΚΑΤΗΣ (τῆς ὁποίας σύμβολο ἦταν ἡ Ἡμισέληνος)
 καὶ ἔκτοτε ἡ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ κόσμησε τὰ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ τῆς Πόλεως τοῦ ἀρχ.Βυζαντίου. 

Τὸ ἴδιο ἔμβλημα ,μὲ παραλλαγὲς
 { πχ ἀλλοτε  μαζὶ μὲ τὸ  ἀστρο=Ἀφροδιτη, ἀλλοτε μὲ τὸν Ἥλιο=Ἀπόλλωνα} 
διατηρήθηκε καὶ στὰ ΡΩΜΑΊΚΆ χρόνια ,
καθὼς καὶ σὲ ὅλη τὴν βυζαντινὴ περίοδο
ὡς Σύμβολο τῆς ἴδιας τῆς ΠΟΛΕΩΣ τοῦ Βυζαντίου (ποὺ μετὰ τὸ 330 μΧ 
ὀνομαζόταν, ὡς γνωστόν,
ΝΕΑ ΡΩΜΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ).Αὐτὸ τὸ ἔμβλημα οἰκειοποιήθηκαν καὶ οἱ ΟΘΩΜΑΝΟΙ { μὲ ἀλλην"μυθολογική"  ἑρμηνεία βεβαίως*} καὶ μέχρι σήμερα 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ ΚΟΣΜΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ καθὼς καὶ ἀλλες σημαῖες ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ χωρῶν{ πχ Πακιστάν }.
________________________


                                   ___________________________________________________

* ὁ Σουλτᾶνος ΣΕΛΗΜ Γ' (+1808) πρόσθεσε καὶ τὸν ΟΚΤΑΚΤΙΝΟ ΑΣΤΕΡΑ (σύμβολο τοῦ ΗΛΙΟΥ)
 ὁ ὁποῖος ἐπὶ ΑΒΔΟΥΛ ΜΕΤΖΙΤ (+1861) ἔγινε Ἀστέρας Πεντάκτινος (σύμβολο τῆς ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ).

_____________
_____________
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .