Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 1, 2019

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εικόνα
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ -Dali  (1955)                                Η ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΙΝΑ (Μ.Φριζής) ______________ Παρ'ὅλη τὴν ἐξελιξη τῆς Χριστιανικῆς Θείας Λειτουργίας  καὶ τὴν "ἔνδυση" της , στὴν μὲν Δύση μὲ φεουδαρχικὰ Τυπικά (homagium) & στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴν Τελετουργία τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ Θεάτρου (χορός, σύνθρονον κλπ) καὶ τῆς Βυζαντινῆς Αὐλῆς ,  ὡστόσο εἶναι ἐμφανὴς στὴν ΔΟΜΗ της , ἡ ἀναγωγή της στὴν πανάρχαια Τελετουργία τῆς Ἐπικύρωσης ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ , ὅπως αὐτὴ ἀπεικονίζεται στὴν ΣΥΝΑΞΗ & τὴν ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ τοῦ ΣΙΝΑ. Η ΔΟΜΗ τοῦ "Συμβολαίου-Διαθήκης" εἶναι πρωτόγονα ἁπλῆ , μὲ σαφῶς ΜΑΓΙΚΑ χαρακτηριστικά  (ἔχουν βρεθεῖ  σχετικὰ κείμενα Ἀνατολικῶν Λαῶν,ἀναγόμενα στὸν 14 αἰ πΧ) : 1) ὁ ἰσχυρότερος "Συμβαλλόμενος"  (ἐν προκειμένῴ ὁ Θεός) ἐκθέτει τοὺς Ὅρους του (" ΑΚΟΥΕ ΙΣΡΑΗΛ", ὄχι "Ἄκουε ΜΩΥΣΗ ") στὸν κατώτερο Συμβαλλόμενο (ἐν προκειμένῳ, τὸν  Λαὸ Ἰσραὴλ στὸ Σινᾶ) 2)  ἐν συνέχειᾳ