Ὁ προφητικὸς Παλαμᾶς


"Προφητικός" ὀνομἀζεται ὁ  "8ος Λόγος" ἀπό τὸν ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ , τὸ ἀριστοὐργημα—μαζὶ μὲ τὴν "ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ"—τοῦ μέγιστου Παλαμᾶ (παραγνωρισμένου* σήμερα..)  
Ὁ "Προφητικός" γράφτηκε τὸ 1898  ἕνα χρόνο μετά τὸν " ἀτυχῆ πόλεμο " τοῦ 1897 ὄταν οἱ Τοῦρκοι ἔφτασαν ἔξω ἀπὸ τὴν Λαμία καὶ ἡ πτωχευμένη ,ἀπό τὸ 1893, χώρα τοῦ Τρικούπη, φαινόταν νὰ πνέει τὰ λοίσθια τυλιγμένη στὰ πλοκάμια τοῦ ΔΟΕ (διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου).  

ΚΙ ΟΜΩΣ ..

Τότε ὁ Παλαμᾶς γράφει τὸν "ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ" 
& ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ "ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ"  ὁραματιζόμενος τὴν ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ Ἑλλάδα  τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, λίγα χρόνια μετά, τὸ  1912-13 , ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΟΥΔΕΙΣ ΦΑΝΤΑΖΟΤΑΝ  ἀποδεικνύοντας ,γιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰ, ὃτι 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ  ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ.


_______

1.  Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μέσ' στὴ Χώρα.
Στὴν ἐκκλησιά, στὸν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ' ἀργαστήρι,
παντοῦ, στὸ κάστρο, στὴν καρδιά,τ' ἀποκαΐδια, οἱ στάχτες.
Πάει κι ὁ ψωμᾶς, πάει κι ὁ χαλκιᾶς,πάει κ' ἡ γυναῖκα, πᾶνε
τὰ παλληκάρια, οἱ λειτουργοί, καὶ τοῦ ρυθμοῦ οἱ τεχνῖτες,
τοῦ Λόγου καὶ οἱ προφῆτες.
Τὰ χέρια εἶναι παράλυτα, καὶ τὰ σφυριὰ παρμένα
καὶ δὲ σφυροκοπᾶ κανεὶς τ' ἄρματα καὶ τ' ἀλέτρια,
κ' ἡ φούχτα κάποιου ζυμωτῆ λίγο σιτάρι ἄν κλείσει,
δὲν βρίσκει τὴν πυρὴ ψυχὴ ψωμὶ γιὰ νὰ τὸ κάμει.
Κι ἀπὸ κατάκρυα χόβολη μεστὴ ἡ γωνιά, κι ἀκόμα 
καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴ γωνιὰ ποὺ τοῦ σπιτιοῦ ἡ καρδιὰ εἶναι,
κακοκατάντησε ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Κρῖμα. Κρῖμα.
Σκοτεινὸ ρέπιο κ' ἡ ἐκκλησιά, καὶ δίχως πολεμίστρες
τὸ κάστρο, καὶ χορτάριασε κ' ἔγινε βοσκοτόπι.
Κι ὁ μέγας Ἔρωτας μακριά, καὶ εἶν' ἄβουλος ὁ ἄντρας
κι ἄπραχτος, καὶ στὸ πλάϊ του χαμοσυρτή ἡ γυναῖκα
κυρά της ἔχει τὴ σκλαβιὰ καὶ δοῦλο της τὸ ψέμα.
Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μέσ' στὴ Χώρα.

Τραγούδι τῶν ἡρώων! Ἐμπρός, τραγούδι τῶν ἡρώων!

Ἀπάνου ἀπό τ' ἀπόσταχτα, ἄναψε, ὦ φλόγα, λάμψε.
Κανένα χέρι δὲ θὰ διεῖς ἀπάνου σου ν' ἁπλώσει,
νὰ θρέψη σε, νὰ ζεσταθῆ, νὰ πάρη ἀπ' τὸ θυμὸ σου,
νὰ σπείρη σε στὴν ἐκκλησιά, στὸν κλίβανο, στὸ σπίτι,
νὰ σὲ φωλιάση στὴν καρδιά, στὸ κάστρο, στ' ἀργαστήρι.

Φλόγα, ἐσύ τότε ἀβοήθητη κ' ἕρμη ἐσύ φλόγα,κρύψου,
καὶ κάμε τη μνημούρι σου τὴ στάχτη,καὶ μὴ σβήσεις!
Γιατί θὰ ρθῆ κάποιος καιρός,καὶ κάποια αὐγή θὰ φέξη,
καὶ θὰ φυσήξη μιὰ πνοὴ μεγαλοδύναμη· ἄκου!
Ἀπό ποιὸ στόμα ἤ ἀπὸ ποιὸ χάος θὰ χυθῆ; Δὲν ξέρω.
Μπορεῖ ἀπὸ τὴν ἀνατολή, μπορεῖ κι ἀπὸ τὴ Δύση,
ποιὸς ξέρει μὴν ἀπ' τὸ βοριᾶ, μὴν ἀπ' τὰ Μεσημέρια·
τἄχα θὰ βγῆ ἀπ' τὰ τάρταρα, γιὰ θὰ ριχτῆ ἀπό τ' ἄστρα;
Δὲν ξέρω· ξέρω πὼς θὰ ρθῆ,καὶ μὲ τὸ πέρασμά της,
μέγα καὶ θεῖο καὶ μυστικὸ κι ἀξήγητο, θὰ σκύψουν
οἱ κορφὲς ὅλες, οἱ φωτιὲς θὰ ξαναδώσουν ὅλες.
Στὴν ἐκκλησιά, στὸν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ' ἀργαστήρι,
στὸ κάστρο, στὴν καρδιά, παντοῦ, στ' ἀποκαΐδια, Ἀπρίλης!
Καὶ σὰ θεῶν ἀγάλματα θαματουργὰ πλασμένα
νὰ ἠχολογᾶνε μουσικά, σὰν τὰ φυλῆ ὁ κυρ Ἥλιος, 
καὶ σὰ χλωρά ἰσκιερόδεντρα ποὺ δὲν τοὺς ἀπολείπουν
ζαχαροστάλαχτοι καρποὶ χειμῶνα καλοκαίρι,
νά! νά! ὁ ψωμᾶς, καὶ νὰ ὁ χαλκιᾶς, νὰ καὶ ἡ γυναῖκα, νὰ τα,
τὰ παλληκάρια, οἱ λειτουργοί,νὰ τοῦ ρυθμοῦ οἱ τεχνῖτες,
τοῦ Λόγου νὰ οἱ προφῆτες!

Κι ὅταν τριγύρω σου οἱ φωτιὲς ἀνάψουν πάλε οἱ πλάστρες,
ξαναζωντάνεψε κ' ἐσύ καὶ ρίξου, ὦ φλόγα, ὦ φλόγα,
καὶ κύλησε καὶ πέρασε στὰ διάπλατα τῆς Χώρας,
καὶ στῆς ψυχῆς τ' ἀπόβαθα, καὶ πλάσε τα καὶ ζῆσ' τα,
γιομᾶτα ροδοκόκκινα παιδιὰ τὰ καρδιοχτύπια, 
καὶ πλάσε τους καὶ ζῆσε τους κάποιους καημοὺς πατέρες,
καὶ κάποιες γνῶμες πλάσε τις καὶ ζῆσε τὶς μητέρες,
καὶ κάμε ἀδέρφια τὰ ὄνειρα καὶ τὰ ἔργα!
Ἐμπρός, τραγούδι!

Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιές, τραγούδι τῶν ἡρώων!                                


_______________
2.Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
ΛΟΓΟΣ Η’—ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ


____

* στὴν ἐποχὴ τοῦ δῆθεν "πολυπολιτισμοῦ" ὁ ὑμνητὴς τοῦ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ  Παλαμᾶς  δὲν ἔχει θἐση. Κι ὅμως μὸνο ἐθνικιστὴς δὲν ἦταν ὁ Παλαμᾶς βλ τὸ ΑΝΑΡΧΙΚΩΤΑΤΟ  "γιοῦχα καὶ πάλι γιοῦχα τῶν Πατρίδων" ἀπὸ τὸ ἴδιο ποίημα, τὸν "Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου", ὅπου "γύφτος" εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ποὺ πνέει ὅπου θέλει..

 Ἐξάλλου σήμερα ἔχουν πέραση οἱ ποιητὲς τῶν ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ  στίχων τοῦ  facebook....
ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑΝ  "ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ"  ΤΩΝ 4000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΧΩΝ ;


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .