ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ & ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΤὸ παρακάτω σύγγραμμα τοῦ  καθηγητῆ φιλοσοφίας ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (1962)
 μᾶς τὸ εἶχε συστήσει στὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1979  ὁ ἀείμνηστος ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, 
ἀλλὰ εἶχε  ἐξαντληθεῖ ἀπὸ χρόνια ,
λόγῳ τοῦ πρόωρου θανάτου τοῦ συγγραφέα. 

Τύχῃ ἀγαθῇ ,τὸ 1981 ,εἶχα στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν ,συμφοιτητὴ καὶ φίλο, τὸν ἀνηψιὸ τοῦ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ,νῦν πανεπιστημιακὸ καθηγητή Θ.ΜΠΛΕΣΙΟ ,
 ὁ ὁποῖος καὶ μοῦ προμήθευσε τότε ,ἕνα ἀντίτυπο τοῦ ἐν λόγῳ συγγράμματος ,σὲ ἄπταιστη καθαρεύουσα.
 { ἔκτοτε , ἐνεργείαις τοῦ ἀνηψιοῦ ,
τὸ βιβλίο ἐπανεκδόθηκε καὶ κυκλοφορεῖ σήμερα ἀπό τὸν "Γρηγόρη" }.

Γράφει, λοιπόν, ὁ Κυριαζόπουλος ·

Ἡ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ,ποὺ ἀνάγεται στὸν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ , θεμελιοῦται στὴν ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ἕνα "κοινὸ υπέδαφος" μεταξὺ θεοῦ καὶ ὄντων , ἡ ΥΠΑΡΞΗ , τὸ ΕΙΝΑΙ.
 Ὁ θεὸς καὶ τὰ ὅντα ΥΠΆΡΧΟΥΝ · συνεπῶς ,κατ ἀναλογίαν τοῦ Ὄντος
 —analogia entis—
μποροῦμε νὰ νοήσουμε τὸν Θεὸ ,ὡς τὸ θεμέλιο τοῦ ΕΙΝΑΙ.

Ἀντιθέτως ἡ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ , ἀναγόμενη στὸν ΠΛΑΤΩΝΑ
 —πλατωνικὸς διάλογος "Παρμενίδης"— ὑποστηρίζει ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ΟΥΔΕΝ περὶ θεοῦ,  ἐπειδὴ ὁ θεὸς εἶναι παντελῶς ΑΝΟΜΟΙΟΣ πρὸς τὰ ὄντα , 
ὁ "ὅλως ἕτερος" .
 Ἄρα μποροῦμε μόνο νὰ ποῦμε ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ θεὸς..

 Ὡς Καθολικὸς , ἀλλὰ καὶ ὡς ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ἀνθρωπος , έχω ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω νὰ σημειώσω τὰ ἀκόλουθα :

ΚΑΜΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ἀπὸ τὶς παραπάνω ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ  ·
 ἡ μὲν Καταφατικὴ καταλήγει —ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ— στὸν ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ , 
διότι ἄν ἡ Ὕπαρξη εἶναι ἡ ΜΟΝΗ ἀξία ,
 τότε ἡ Ὕπαρξη δὲν ἔχει ΚΑΜΜΙΑ ἀξία 
(ὅλοι οἱ ὑπερθετικοὶ προσδιορισμοὶ τοῦ θεοῦ ἀποδεικνύονται ΝΟΗΤΙΚΕΣ πομφόλυγες) 
ἐνῶ  ἡ Ἀποφατικὴ θεολογία καταλήγει
— καὶ κατέληξε —στὴν ΑΓΝΩΣΙΑ
 καὶ στὴν ,ἐξ αὐτῆς ,προκύπτουσα ΑΘΕΪΑ.

ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ; 

Μένει ὁ ἀγῶνας ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  τοῦ ἀνθρώπου ·
ὁ συνεχὴς ἀγῶνας τοῦ Σχετικοῦ νὰ ξεπεράσει τὸν ἑαυτὸ του 
καὶ νὰ ὀδηγηθεῖ στὸ ΑΠΟΛΥΤΟ 
ποὺ ποτὲ δὲν φτάνει καθότι ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ , αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη θεολογία ποὺ ὁδηγεῖ  τὸν ἄνθρωπο στὸν θεὸ ,
 ὁ μόνος ἀγῶνας ποὺ ΚΑΤΑΞΙΩΝΕΙ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἐνώπιον τοῦ Ἀρρήτου·
 καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦτος γιὰ συνεχῆ αὐθυπέρβαση ,στὴν θρησκευτικὴ γλῶσσα ὀνομάζεται ΠΙΣΤΗ .


youtube.com/DiamKoutoulas
ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ
(ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

ΑΛΩΣΗ -1453 : Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ