ΠΟΙΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ "ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" ΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛΠασίγνωστο τό ἀναγεννησιακὸ ἀριστούργημα τοῦ ΡΑΦΑΗΛ {Rafael Sanzio-1511 μΧ}
 ποὺ κοσμεῖ τὴν "αἴθουσα ὑπογραφῶν" τοῦ Πάπα Ἰουλίου Β' στὸ Βατικανό, 
ὅμως ἀκόμα δὲν ἔχουν ταυτοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς,  ὅλοι οἱ σοφοὶ τοῦ πνεύματος ποὺ ἀπεικονίζονται στὴν νωπογραφία ,τῆς ὁποίας
  ὁ τίτλος   ἦταν : 
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ {= "Causarum cognitio" }
καὶ  στὴν ὁποία ἀναπαριστᾶται ,ὡς "σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν" ,τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ.Πέτρου τοῦ Μπραμάντε στὸ Βατικανό.

 Ὡστόσο , κάποιες μορφὲς μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε μὲ ἀσφάλεια·

1. ΠΛΑΤΩΝ—κρατᾶ τὸν "Τίμαιο" καὶ δείχνει τὸν οὐρανό ,τὸν κόσμο τῶν νοητῶν. { μάλιστα στό πρόσωπο μοιάζει τοῦ..Ντὰ Βίντσι}.
2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ—κρατᾶ τὰ "Ἠθικὰ Νικομάχεια" καὶ δείχνει πρὸς τὴ γῆ, τὸν φυσικὸ κόσμο.
3.ΣΩΚΡΑΤΗΣ—γνωστὴ ἡ μορφὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαία προτομὴ του.
4.ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΥΝΙΚΟΣ—ὅπως τὸν παρουσίαζε ἡ ἀρχαία παράδοση.
5.ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ—γράφων καὶ μελετῶν ἀριθμούς.
6.ΥΠΑΤΙΑ—ἡ μόνη ΓΥΝΑΙΚΑ  φιλόσοφος { ποὺ κατακρεούργησαν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κύριλλου, τὸ 415 μΧ, λόγῳ τοῦ  νεοπλατωνισμοῦ της}
7.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ—χαράσσων γεωμετρικὰ σχήματα,
μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Μπραμάντε.
8.ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ—ὁ ἀστρονόμος μὲ τὴν οὐράνια σφαῖρα
9.ΑΒΕΡΡΟΗΣ—ὁ Ἄραβας ἀριστοτελιστὴς μὲ τὸ τουρμπάνι
10. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ—ἀκροατὴς τοῦ Σωκράτη ἔνστολος.
11.Ἡράκλειτος—μελετῶν, στὸ πρόσωπο μοιάζει τοῦ..Μιχαὴλ Ἄγγελου.
12.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ—στεφανωμένος μὲ ἀμπελόφυλλα.
13. ὁ ἴδιος ὁ ΡΑΦΑΗΛ
 ὁ ἱστορήσσς τὸν πίνακα.

Βεβαίως ,ἔχουν προταθεῖ καὶ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ταυτοποιήσεις μὲ γνωστὰ πρόσωπα τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ πνεύματος 
— πχ ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ, ΠΛΩΤΙΝΟΣ κλπ—
ὅμως δὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὸ  consensus , ὥστε νὰ εἴμαστε βέβαιοι.

Πάντως, τὸ ἐντυπωσιακὸ στὸ ἐν λόγῳ πίνακα εἶναι ὅτι παρελαύνουν σοφοὶ ὄχι μόνο ὅλων τῶν ἐπιστημῶν,ἀλλὰ καὶ  ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων ἤ θρησκευμάτων ,κάτι ποὺ δείχνει τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τοῦ Ραφαὴλ ,τῶν Παπῶν τῆς ἐποχῆς καὶ γενικῶς τῆς Ἰταλικῆς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. 
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!