Στοὰ Ἀττάλου (150 πΧ)
 Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐμπορικὰ*  κέντρα τῆς ἀρχαιότητας ἡ ἀνατολικὴ στοὰ τῆς Ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν κτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἄτταλο Β' τῆς Περγάμου περὶ τὸ 150 πΧ , δῶρο στὴν πόλη τῆς Παλλάδας ὅπου σπούδασε ,κοντὰ στὸν φιλόσοφο Καρνεάδη.

Καταστράφηκε τὸ 267 μΧ κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ΕΡΟΥΛΩΝ τοῦ βορρᾶ καὶ ἔκτοτε ἐνσωματώθηκε στὸ ὑστερορρωμαϊκὸ τεῖχος ποὺ περιέβαλε τὴν
 ρωμαϊκὴ ,λεγόμενη Ἀγορὰ, στὴν σημερινὴ Πλάκα. 

Η ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟΡΡΩΜΑΪΚΟ ΤΕΙΧΟΣ

Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία πάνω στὸν χῶρο τῆς άρχαίας Ἀγορᾶς κτίστηκε ἡ συνοικία ΒΡΥΣΑΚΙ ἡ ὁποία ἀπαλλοτριώθηκε ὁλόκληρη στὴν νεώτερη ἐποχὴ ,ἐπὶ Βενιζέλου, τὸ 1931 καὶ μὲ δαπάνες τῆς ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ καὶ τοῦ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ὁ χῶρος ἀνασκάφηκε, ἐνῶ ἡ ἐν λόγῳ στοὰ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ τὸ 1956 καὶ σήμερα στεγάζει τὸ ΜΟΥΣΕΙΟ τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς.__________________

*οἱ κίονες τῆς στοᾶς,στὸ κάτω μἐρος τους δέν φέρουν ραβδώσεις, δεδομένου ὅτι οἱ μεταφορὲς τῶν ἐμπορευμάτων θὰ ἐπέφεραν φθορὲς  σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο στοὺς κίονες.
 Ἡ Στοὰ κτίστηκε πάνω σὲ κτῖσμα τοῦ 5ου αἰ.πΧ ποὺ πιθανὸν στέγαζε Δικαστήρια.Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!