Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Π.Π.Γερμανοῦ πρὸς τὸν Πάπα Πῖο Ζ’ (1822)

Μιὰ ἄγνωστη*  πτυχὴ τοῦ 1821 εἶναι ἡ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ μαζὶ  μέ τὸν ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ καὶ τὸν Γάλλο φιλέλληνα F. JOURDAIN  πρὸς τὸν Πάπα ΠΙΟ Ζ' , ὡς ἐκπροσώοων τῆς Ἐπαναστατικῆς  Κυβέρνησης τῆς Ἐπιδαύρου ,τὸν 1822, ἐν ὄψει τοῦ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΝΑ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας.

Στὴν Βερόνα τὸν ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 1822 ἐπρὀκειτο νὰ συναντηθοῦν οἱ Μ.Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης γιὰ νὰ συζητήσουν τὰ θέματα τῶν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΙΤΑΛΙΑ καὶ δευτερευόντως στὴν ΕΛΛΑΔΑ ποὺ εἶχαν ξεσπάσει, ὅλες μαζὶ σχεδὸν, τὸ 1820‒1821.

 Τότε ἡ ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ ἀπευθυνθεῖ  καὶ στὴν ΑΓ. ΕΔΡΑ προκειμένου ὁ Πάπας νὰ μεσολαβήσει γιὰ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ  στὸ Συνέδριο τῆς Βερόνας, ὥστε νὰ δείξει στὶς Δυνάμεις ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐξέγερση ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ τῶν Καρμπονάρων.
{ Ἀνάλογες ἐκκλήσεις ἀπηύθυνε ἡ ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση τῆς Ἐπιδαύρου  σὲ ὅλες τὶς Μ.Δυνάμεις καὶ εἰδικῶς στὸν Τσἀρο Ἀλέξανδρο}

Οἱ Ἀνδρέας Μεταξᾶς καὶ  F. Jourdain ἔφτασαν στὴν ΑΓΚΩΝΑ στὶς 22 ΣΕΠ 1822  καὶ μπῆκαν κατὰ τὰ προβλεπόμενα  σὲ  καραντίνα στὸ λοιμοκαθαρτήριο ἐνῶ ἔστειλαν τὰ ἔγγραφα τῆς ἔκκλησης τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης στὸν Πάπα.
Ὁ  φιλέλλην Πάπας Πῖος  Ζ' δέχτηκε εὐμενῶς τὶς ἐπιστολὲς τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων  καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Καρδινάλιο ΣΠΙΝΑ νὰ τὶς παραδώσει στοὺς ἐκπροσώπους τῶν Δυνάμεων στὴν Βερόνα , λέγοντας ὅτι στὴν Ἑλλάδα ξεσηκώθηκαν Χριστιανοὶ κατὰ Μουσουλμάνων κι ὄχι Καρμπονάροι κατὰ Βασιλέων.

Τὸ συνέδριο τῆς Βερόνας ξεκίνησε τὶς ἐργασίες του στὰ μέσα ΟΚΤ 1822 καὶ μόλις ὁ ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ διάβασε τὰ ἔγγραφα ποὺ προσκόμισε ὁ  Καρδινάλιος ΣΠΙΝΑ κάλεσε  τὸν Πάπα ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ καὶ νὰ ἐκδιωχτοῦν ἀμέσως  οἱ Μεταξᾶς καὶ Jourdain ἀπὸ τὴν ΑΓΚΩΝΑ 
{ ἡ βόρεια Ἰταλία τότε ἦταν ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ἔδαφος}.

Τότε ἡ ἑλληνικὴ κυβερνηση ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΝ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟ —μαζὶ μὲ τὸν Γ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ— μὲ ἐξουσιοδότηση νὰ πάει ὁ ἴδιος ὁ  ἱεράρχης στὴν Ρώμη , στὸν Πάπα ΠΙΟ Ζ,'  ζητῶντας τὴν μεσολάβηση του στὸ Συνέδριο τῆς Βερόνας  "ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ", 
δεδομένου ὅτι τὸ Οἰκ.Πατριαρχεῖο,  ὅπως ἔγραφε στὴν Ἀναφορὰ της πρὸς τὸν Πάπα ἡ ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση, εἶχε μετατραπεῖ  σὲ δημόσια ὑπηρεσία τῆς Ὑψηλῆς Πύλης  ἄν καὶ τελικῶς, ὅπως ἔγραφε ἡ Ἀναφορά , " Η ΤΥΦΛΗ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ  ΚΑΤ' ΟΥΔΕΝ ΗΔΥΝΗΘΗ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ  ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΦΕΡΘΗ...."
{τὰ κείμενα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐγγράφων δημοσιεύει στὸν 3ο τόμο τῆς Ἱστορίας του γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὁ Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ}

Δυστυχῶς ὅμως οὔτε ὁ Π.Π.Γερμανὸς ἔφτασε ποτὲ στὴν Ρώμη· 
οἱ αὐστριακὲς δυνάμεις κατ'ἐντολὴν τοῦ Μέττερνιχ ἐμπόδισαν τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία καὶ τὸν Π.Π. .ΓΕΡΜΑΝΟ νὰ φτάσουν στὸν Πάπα..
 Ἦταν ἀνεπίτρεπτο στὴν Ἱερὰ Συμμαχία νὰ ἀφήσει
 νὰ δεχθεῖ ὁ Πάπας ἀπεσταλμένους μιᾶς Ἐπαναστατικῆς Κυβέρνησης ποὺ δὲν τὴν ἀναγνώριζαν τὰ ἀνακτοβούλια τῆς Εὐρώπης..

Τὸ συνέδριο τῆς Βερόνας ἔληξε στὶς 2 ΔΕΚ 1822 καταδικάζοντας ΜΟΝΟ ΦΡΑΣΤΙΚΑ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ὡς ἔργο τοῦ διεθνοῦς Καρμποναρισμοῦ..
_____________

* τὸ παραπάνω γεγονὸς διδασκόταν στὴν Γ'ΛΥΚ πρὶν δεκαετίες , ἀνῆκον στὴν διδακτέα ὕλη Πανελλ. Ἐξετ. στὸν παλιὸ σχολικὸ ἐγχειρίδιο τοῦ 1983..
Βλ.λεπτομέρειες: ΔΙΟΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ,.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 6η ΕΚΔ. 1974,  τ.3 . σελ.357 κ.ἑξ
Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΜΕΛΕΓΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ,1916,σ.44-96
Σ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 1862, τ.3, σ.21 κ.ἑξ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .