ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.Βρισκόμαστε στὸ φθινόπωρο τοῦ 330πΧ,  στὴν πρωτεύουσα τῆς ΔΡΑΓΓΙΑΝΗΣ (σημ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ,ὅπου ὁ σημερινὸς ἀρχαιολογικὸς χῶρος Dahan -e-Gbolaman στὰ σύνορα Ἰρὰν—Πακιστάν).
 Ὁ  Δαρεῖος ἔχει δολοφονηθεῖ ἀπὸ τὸν σατράπη τῆς Βσκτριανῆς (σημ.Ἀφγανιστάν) Βῆσσο (τὸν ὁποῖον ἕνα χρόνο μετὰ συνέλαβε καὶ ἐκτέλεσε ὁ Ἀλέξανδρος) καὶ ἐκεῖ ἀρχίζει νὰ ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλέξανδρος στοὺς στρατηγούς του τὸ σχέδιο.του:
—νὰ φτάσει μέχρι τὸ τέρμα τῆς ἄπω Ἀνατολῆς ,στὴν "ἑῶαν {=ἀνατολική} θάλατταν" καὶ 
—νὰ συγχωνεύσει τοὺς δυὸ πολιτισμοὺς ΚΑΙ ΛΑΟΥΣ ,Ἕλληνες και Ἀνατολίτες,ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ {"ὁμόνοιαν καὶ κοινωνίαν τῆς ἀρχῆς Μακεδόσι καὶ Πέρσαις"}.
 Ἡ  ἔναρξη ὅλου αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ ἔλαβε χώρα  μὲ τὴν ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ποὺ ἐπέβαλε ὁ Ἀλέξανδρος γιὰ τὸ πρόσωπο του σύμφωνα μὲ τά περσικὰ ἔθιμα.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αὐτὸ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ τῆς ἀνοχῆς τῶν στρατηγῶν,
 οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΦΥΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

Τὀτε λοιπὸν   ἐξυφάνθη  ἐκεῖ
ἡ 1η Συνωμοσία κατὰ τοῦ Ἀλεξανδρου Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ :
κάποιος ΔΙΜΝΟΣ τῆς βασιλικῆς ἀκολουθίας μίλησε γιὰ τὸν σχέδιο  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,στὸν φίλο του  ΝΙΚΟΜΑΧΟ, αὐτὸς  τὸν ἐκμυσηρεύτηκε στὸν ἀδελφό του   ΚΕΒΑΛΙΝΟ, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀπὸ τὸν ΦΙΛΩΤΑ τὸν γυιὸ τοῦ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ να εἰδοποιήσει τὸν Ἀλέξανδρο ΟΤΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ  ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ.
 Ὁ ΦΙΛΩΤΑΣ ὅμως, ἄν καὶ συναντήθηκε πολλὲς φορὲς μὲ τὸν Ἀλέξανδρο ,ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ  ΤΙΠΟΤΑ.Ὑποψιασμένος τότε ὁ ΚΕΒΑΛΙΝΟΣ εἰδοποιεῖ τὸν βασιλικὸ παῖδα ΜΕΤΡΩΝΑ ὁ ὁποῖος τά μεταφέρει ὅλα στὸν Ἀλέξανδρο. 
Ὁ Δίμνος αύτοκτὸνησε πρὶν συλληφθεῖ 
(ἤ τὸν σκότωσε ἐκεῖνος ποὺ πῆγε νά τὸν συλλάβει γιὰ νὰ μὴν μιλήσει—γεγονὸς ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῆς συνωμοσίας)
ὁ ΦΙΛΩΤΑΣ βασανισθεὶς ὁμολόγησε ὅτι αὐτὸς τά ὀργάνωσε ὅλα μὲ τὴν ἀνοχὴ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ,ἀλλὰ ΕΝ ΑΓΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ...

Ἡ συνέλευση τοῦ Στρατοῦ ἐκτέλεσε διὰ λογχισμοῦ τὸν ΦΙΛΩΤΑ , ἐνῶ ὁ Ἀλέξανδρος ἔστειλε ἀπόσπασμα στά ΕΚΒΑΤΑΝΑ ὅπου ὁ πατέρας τοῦ Φιλώτα , ὁ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ φύλαγε τοὺς περσικοὺς βασιλικοὺς θησαυροὺς καὶ τὸν ἐκτέλεσε ἐν κρυπτῷ(κατὰ τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο τῶν Μακεδόνων ἐκτελοῦνταν ὁλοι οἱ συγγενεῖς τοῦ καταδικασμένου γιὰ ἐσχάτη προδοσία, ἀλλὰ κι ἒτσι νὰ μὴν ἦταν, ΔΕΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ ὁ Ἀλέξανδρος μετὰ τὴν ἐκτελεση τοῦ Φιλώτα καθόσον πατέρας καὶ γυιὸς δὲν ἔκρυψαν ποτὲ τὸ μῖσος τους κατὰ τοῦ Ἀλεξάδρου, ὁ ὁποῖος μάθαινε τὶ ἔλεγε γι αὐτόν ὁ Φιλώτας ἀπὸ τὴν ἑταῖρα ΑΝΤΙΓΟΝΗ ,τὴν ἐρωμένη τοῦ Φιλώτα).

 Ἡ 2η Συωμοσία ἔλαβε χώρα  τὸ 327 πΧ στὸ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ στὴν πρωτεύουσα ΒΑΚΤΡΑ (σημ.Balkh).
Πρόκειται γιὰ τὴν λεγόμενη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.(ἀπό τὴν ἐποχὴ τοῦ Φιλίππου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΥΙΟΙ ΤΩΝ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟ ὡς φρουρά του ,ἀλλὰ καὶ ὡς ΟΜΗΡΟΙ γιὰ νὰ μένουν ὑπάκουοι στὸν βασιλιᾶ οἱ μεγάλοι ἀριστοκρἀτες· αὐτοὶ οἱ νεαροὶ λέγονταν" βασιλικοὶ παῖδες" ).

 Ὁ Ἀλέξανδρος λοιπόν, τὸ 327πΧ  ἔχει ὑποτάξει ΔΡΑΓΓΙΑΝΗ—ΣΟΓΔΙΑΝΗ—ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ (ΠΑΚΙΣΤΑΝ—ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ—ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ—ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΤΣΑΝ—ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ) 
ἱδρύοντας ἐνα ἀκριτικὸ δίκτυο πόλεων μὲ συνεχεῖς  ὅ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΕΣ ( τὴν ΕΣΧΑΤΗ σημ..Χουντζάντ στὸ Τατζικιστάν, τὴν ΕΝ ΑΡΕΙΟΙΣ σημ.Χεράτ, τὴν ΕΝ ΑΡΑΧΩΤΟΙΣ σημ.Κανταχἀρ  , τὴν ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟΝ σημ..Καμπούλ  ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ) 
ὅταν ξεσπᾶ ἡ συνωμοσία τῶν βασιλικῶν παίδων ἀπὸ μιὰ ἀσήμαντη ἀφορμή. 
Κάποιος ΕΡΜΟΛΑΟΣ "βασιλικὸς παῖς" σκότωσε σέ ἕνα κυνῆγι τὸ ἀγριογούρουνο ποὺ κυνηγοῦσε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὴν προπέτεια  αὐτὴ τοῦ νεαροῦ ὁ Μακεδόνας βασλιᾶς τὴν τιμὠρησε μὲ τὴν προβλεπόμενη μαστίγωση.
 Ὁ Ἑρμόλαος χωλωθεὶς σχεδιάζει μὲ ἄλλους 5 βασιλικοὺς παῖδες ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΤΑΝ.

 Ἡ συνωμοσία ἀπέτυχε ἐπειδὴ μιὰ μάντις ἡ ὁποία μᾶλλον ἔμαθε τὸ σχέδιο ,προέτρεψε τὸν Ἀλέξανδρο νὰ μὴν κοιμηθεῖ ,ἀλλὰ νὰ ἐπιστρέψει στὸ συμπόσιο ποὺ μετεῖχε πρίν.
Τὸ σχέδιο τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀλεξσνδρου δὲν πρόλαβε νὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν ΕΠΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ἐπειδὴ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ: ὁ "βασιλικὸς παῖς"ΕΠΙΜΕΝΗΣ τὸ μετἐφερε στὸν ἀδερφό του ΕΥΡΥΛΟΧΟ ἀλλὰ  ἐκεῖνος ἐνημἐρωσε τὸν ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΛΑΓΟΥ, ἀπ ὅπου τὸ ἔμαθε κι ὁ Ἀλέξανδρος.

Οἱ συνωμότες συνελήφθησαν , ἀνακρίθηκαν μὲ τὴν πανάρχαια μέθοδο τῶν βασανιστηρίων  καὶ ἀποκάλυψαν ὅτι ὁ ἰθύνων νοῦς ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ἦταν ὁ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ὁ ἀνηψιὸς τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,κύριος καί ΦΑΝΕΡΟΣ πολέμιος τῆς ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ καί —ΚΥΡΙΩΣ!—τῆς  Πολιτικῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ,ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

Οἱ συνωμότες λιθοβολήθηκαν κατὰ τὸ μακεδονικὸ νόμο, ἐνῶ ὁ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ἐκτελέστηκε ἀργότερα στὴν ΙΝΔΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (ἐξ οὗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ).

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερὸ ὅτι ἐνῶ ἡ ἐπιβολὴ τῆς ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ {ΩΣ ΘΕΟΥ} ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο, κατα τὰ περσικὰ ἔθιμα ,
ἦταν ἡ ΑΦΟΡΜΗ τῆς ἀντίδρασης τῶν Μακεδόνων, ἡ ΑΙΤΙΑ ἦταν ἡ πολιτικὴ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ποὺ ἐπεδίωξε ὁ Ἀλέξανδρος γιὰ νὰ ΡΙΖΩΣΕΙ τὸ οἰκουμενικὸ ἐργο του ποὺ ἀλλιῶς ἦταν καταδικασμένο νὰ καταρρεύσει ἐκ τῶν πραγμάτων ΚΑΙ  ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

 Ἡ Ἱστορία βεβαίως δικαίωσε τὸν Ἀλἐξανδρο·
ἀπό τὴν σύγκραση ἑλληνικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ πνεύματος γεννήθηκε αὐτὸ ποὺ ὁ ΝΤΡΟΫΣΕΝ ὀνόμασε ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ Πολιτισμό
ποὺ στὴν διεθνῆ ὁρολογία  ὀνομάζεται HELLENISMUS.


________
ΥΓ δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὴν ἐνοχὴ ΦΙΛΩΤΑ—ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ στὰ σχέδια δολοφονίας τοῦ Ἀλεξάνδρου. 
Μᾶλλον πολλοὶ στρατηγοὶ γνώριζαν καὶ κάλυψαν ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥΣ τά τεκταινόμενα  , ἐξ οὗ καὶ ἡ ΑΡΧΑΙΑ φήμη ποὺ διασώζει ὁ ΑΡΡΙΑΝΟΣ 
ὄτι.τελικὰ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΠΛΗ ΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΒΥΛΩΝΑ Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ.
Καὶ κατὰ τὴν ἀρχαία αὐτὴ φήμη ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ , ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ...

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!