Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 28, 2021

Ντίτριχ Μπονχέφερ(Bonhoeffer): Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Εικόνα
Τὸν Bonhoeffer μᾶς τὸν ἔκανε γνωστὸ —μαζὶ μὲ ἄλλους μεγάλους θεολόγους πχ Cullmann, Rahner, Tillich, Barth Bultmann—ὁ μακαρίτης ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ στὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν ἀρχὲς τοῦ '80  καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ συγκίνησαν οἱ ἰδέες καὶ ἡ "προφητική" ζωή του. Δὲν πρόκειται βεβαίως ἐδῶ νὰ ἀναλύσω τὴν θεολογική του σκἐψη, οὔτε νὰ ἐξιστορήσω τὴν ζωή του.  Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν ἀναφέρω μόνο ὅτι ὁ Μπονχέφερ —πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς θεολογίας καὶ λουθηρανὸς πάστωρ—  ἀπαγχονίστηκε σέ ναζιστικὸ  στρατόπεδο συγκεντρώσεως — τὸ Φλόσσενμπουργκ—στὶς 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1945 ,λίγο πρὶν τὰ 40 του χρόνια, ὡς ἔνοχος ἐσχάτης προδοσίας, ἐπειδὴ ἀπό τὴν πρώτη στιγμὴ ἐντάχτηκε ὡς Λουθηρανὸς στὴν λεγόμενη ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑ ἤ ΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ,ἡ ὁποία ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ , ἀποσχισθεῖσα ἀπὸ τὴν "ἐπίσημη" γερμανικὴ λουθηρανικὴ ἐκκλησία ποὺ στήριξε τὸν Ναζισμό. Μάλιατα ὁ Μπονχέφερ ἦταν ἐνήμερος τῆς ἐπιχείρησης "ΒΑΛΚΥΡΙΑ" δηλ. τῆς  συνωμοσίσς τῶν Στρατηγῶν γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Χίτλερ —πού ὡς γνωστὸν