Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 9, 2021

Ἔχει ὁ θεός...φῦλο ;

Εικόνα
Διαβάζουμε στὴν Γραφὴ —στὸ ἑλληνικὸ κείμενο—σὲ πλεῖστα ὅσα ἐδάφια ,τὴν φράση "Ο ΚΥΡΙΟΣ"  ἤ "ΣΥ ΚΥΡΙΕ" κλπ καὶ διερωτῶνται κάποιοι στὴν ἐποχή μας  πῶς πρἐπει νὰ ἐκλάβουμε τὸ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ γιὰ τὸν Θεό, λὲς κι ἡ θεότητα ἔχει..φῦλο.  Ὡστόσο ,στὸ ΕΒΡΑΪΚΟ πρωτὀτυπο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης—τό μασωριτικό— παρατηρεῖται κάποιες φορές ἡ χρήση τοῦ ΘΗΥΛΥΚΟΥ γένους τῆς ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ἀντωνυμίας "ΕΣΥ" { LAH },ἀντὶ τοῦ ἀρσενικοῦ { LEHA},  ποὺ σημαίνει ὅτι σὲ μιὰ ΠΙΣΤΗ μετάφραση ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ  παλαιοδιαθηκικοῦ πρωτοτύπου θὰ ἀποδίδαμε τὸ "lah" στὰ ἑλληνικά,  ὡς .... "ΕΣΥ ΚΥΡΙΑ"  κι .ὄχι "ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ"!!  Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ πολλὰ ΘΗΛΥΚΑ προσωνύμια ποὺ ἀποδίδονται στὴν θεότητα πχ SΗEKINAH {δόξα/παρουσία/} μὲ πιὸ γνωστὴ βεβαίως, τὴν λέξη  "Πνεῦμα" , RUAH στὰ ἑβραϊκά,  ,ποὺ εἶναι κι αὐτὴ θηλυκοῦ γένους. Γελάω σκεπτόμενος τὶ σάλο θὰ προκαλοῦσε μιὰ  τέτοια μετάφραση —πού βεβαίως τὴν ἀπἐφυγαν οἱ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ στὴν ἀρχαιὀτητα— ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἀπ