Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2022

Ἡ κόμμωση τῶν Λακεδαιμονίων.

Εικόνα
Γράφει ὁ Λυσίας στὸν λόγο του " Ὑπὲρ Μαντιθέου" (18) τὰ ἑξῆς : " οὐκ εἴ τις κομᾷ ,διὰ τοῦτο μισεῖν" {= δὲν πρεπει νὰ μισεῖτε ὁποιον ἔχει μακρυὰ μαλλιά}  .   Ἡ φράση εἶναι ἀκατανόητη —ἀπευθύνεται ὁ Μαντίθεος στην Βουλὴ τῶν 500—ἄν δὲν γνωρίζει κάποιος τὴν ἰδιαίτερη κόμμωση τῶν Σπαρτιατῶν μὲ μακρυὰ γένια καὶ μαλλιὰ μὲ κοτσίδες (ὑποτίθεται γιὰ νὰ ἔχουν ἐκφοβιστικὴ ἐμφάνιση στὴν μάχη..)  Ἦταν τόσο χαρακτηριστική αὐτὴ ἡ ἐμφάνιση τῶν Λακεδαιμονίων—μαζὶ μὲ τὸν κόκκινο χιτῶνα—ὥστε τὴν μιμοῦνταν ὅλοι οἱ φιλολάκωνες δηλ.οἱ φιλο‒ὀλιγαρχικοὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀλλαχοῦ.   Ἔτσι στὸ παρὸν σημεῖο ὁ Μαντίθεος (δηλ.ὁ συγγράψας λογογράφος,δηλ.δικηγόρος, Λυσίσς) ἁναφέρεται στὸ πολιτικὸ μῖσος τῶν δημοκρατῶν τῆς Ἀθήνας κατὰ ὅλων  τῶν ...μακρυμάλληδων ποὺ ἔδειχναν μὲ τὴν κόμμωση τους τὸν φιλολακωνισμὸ καὶ τὴν ἀντιδημοκρατικότητα τους —καὶ μάλιστα μιὰ δεκαετία μετα τὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο. Καὶ ὁ συγκεκριμένος ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ φαίνεται  διατηροῦσε τέτοια κόμη   —καὶ μᾶλλον ὄχι γιὰ λόγους αἰσθητικῆς .

"ΓΟΛΟΝΤΟΜΟΡ" : ἡ ὀργανωμένη λιμοκτονία τῆς Οὐκρανίας τὸ 1932 ἀπὸ τὸν Στάλιν.

Εικόνα
Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν Ἱστορία ἐξηγῶ· τὸ 1932 ὑπῆρξε τεράστιο πρόβλημα ἐπισιτισμοῦ σὲ ὅλην τῆν Σοβιετία ἐξαιτίσς τῆς βίαιας ΚΟΛΕΚΤΙΒΟΠΟΙΗΣΗΣ τῆς γεωργίας ἀπὸ τὸν ΣΤΑΛΙΝ {σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παγκόμια οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929) ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  Στὴν ΟΥΚΡΑΝΙΑ ὅμως συνέβη τότε κάτι τὸ ἀποτρόπαιο·  χρησιμοποιήθηκε ἡ ἔλλειψη τροφίμων ἀπὸ τὸν Στάλιν ὡς πολιτικὸ ὅπλο ΠΙΕΣΗΣ στοὺς Οὐκρανοὺς ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ποὺ τιὺς εἶχε παραχωρήσει ὁ Λένιν.  Ἔτσι διέταξε ὁ ἀλιτήριος Στάλιν τὸν ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟ  ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ μὲ συνέπεια τὸ "ΓΟΛΟΝΤΟΜΟΡ" (holodomor) δηλ τὴν ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ τουλάχιστον 3 ἑκατ. Οὐκρανῶν.   Κστεγράφησαν τὀτε ἀποτρόπαιες πράξεις ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΥ κλπ βιαιοπραγιῶν στὴν οὐκρανικὴ ὕπαιθρο ἀλλὰ καὶ στὰ ἀστικὰ  κέντρα ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ λιμοκτονοῦσα ΑΓΡΙΩΣ... ΤΑ ΞΕΧΑΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΠΟΝΗΡΟΥΛΗΣ ΠΟΥΤΙΝ στὶς ἀναθεωρητικὲς διαλέξεις του τῆς κακιᾶς ὥρας , ἀπευθυνόμενους σὲ

Ἀριστοτέλους,Πολιτικά : ἡ Δημοκρατία εἶναι παρεκκλῖνον πολίτευμα.

Εικόνα
Γράφει στὸ Δ' βιβλίο τῶν "Πολιτικῶν" ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ΟΡΘΑ πολιτεύματα μὲ τρεῖς ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ("παρεκβάσεις") τους· —ἡ Μοναρχία (ὄπου κυβερνᾶ ΕΝΑΣ) μὲ παρέκκλιση τὴν Τυραννίδα —ἡ Ἀριστοκρατία (ὅπου κυβερνοῦν ΛΙΓΟΙ) μὲ παρέκκλιση τὴν Ὀλιγαρχία —καὶ ἡ Πολιτεία (ὅπου κυβερνοῦν οἱ ΠΟΛΛΟΙ) μὲ παρέκκλιση τὴν Δημοκρατία. Ἀντιγράφω τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πρωτότυπο: "τρεῖς μὲν τὰς ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν,ἀριστοκρατίαν, πολιτείαν, τρεῖς δὲ τὰς παρεκβάσεις,τυραννίδα μὲν βασιλείας,ὀλιγαρχίαν δὲ ἀριστοκρατίας,δημοκρατίαν δὲ πολιτείας" (Ἀριστ.Πολιτικά,Δ', 1289a, 25,2). Τὸ κριτήριο αὐτοῦ τοῦ χωρισμοῦ εἶναι ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΟ:  ΣΕ ΠΟΙΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ στοχεύει  τὸ κάθε πολίτευμα.  ΟΡΘΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , ἐνῶ παρεκκλίσεις θεωροῦνται τὰ πολιτεύματα στὰ ὁποῖα ἐξυπηρετεῖται τὸ συμφέρον τῶν ἐκάστοτε κυβερνώντων ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ.  Ἐτσι μιὰ Μοναρχία ποὺ ἐπιδιώκει τὸ συμφέρον τοῦ

Τὸ νόημα τοῦ "Δόν Κιχώτη" : ΔΟΥΛΤΣΙΝΕΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ..

Εικόνα
 Τὸ ἀριστούργημα τῶν ἀριστουργημάτων* ,ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ὁ "ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ" τοῦ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ  γραφὲν σὲ δύο ..δόσεις , τὸ Α' μέρος τὸ 1605 καὶ τὸ Β' τὸ 1615** κρύβει ἕνα βαθύ, βαθύτατο νόημα γιὰ τὴν ΟΥΣΙΑ τοῦ ἀνθρώπου . Δὲν ἀναφερθῶ ἐδῶ οὔτε στὴν λογοτεχνικὴ ἰδιοφυία τοῦ Θερβάντες οὔτε θὰ ἀναλύσω τοὺς κειμενικοὺς δεῖκτες αὐτοῦ τοῦ ἀριστουργήματος (πλαστοπροσωπίες,  διφορούμενοι διάλογοι, λογοπαίγνια, ἀδιόρατη εἰρωνεία κλπ) θὰ σταθῶ μόνο στὸ ΝΟΗΜΑ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ κείμενο, ἀφοῦ ἀντιλαμβάνεται κι ὁ πιὸ ἀδαὴς περὶ τὰ φιλολογικά, ὅτι ὁ Θερβάντες δέν ἤθελε ἁπλῶς νὰ προσφέρει ἕνα κείμενο μὲ εὐτράπελα στοὺς ἀναγνῶστες του περιγράφοντας τὶς περιπέτειες ΕΝΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ ΗΜΙΠΑΡΑΦΡΟΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΙΠΠΟΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ επηρεασμένος ἀπὸ τὰ ἱπποτικὰ μυθιστορήματα ποὺ διαβάζει, θεωρῶντας τοὺς ἀνεμόμυλους ὡς γίγαντες ,τὸ πανδοχεῖο ὡς κάστρο, τὰ πρόβατα ὡς στράτευμα κλπ . Θυμίζω γιὰ τοὺς λίγους—φαντάζομαι—ποὺ ἀγνοοῦν  τὸ κείμενο ὅτι ὁ ΑΛΟΝΣΟ ΚΙΧΑΝΑ ν