Ἡ σύγκρουση Πέτρου & Παύλου στὴν Ἀντιόχεια : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ἀγνοοῦντες τὴν ἱστορικότητα Προσώπων & Γεγονότων δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν ἐξέλιξη τῆς Ἱστορίας καὶ δημιουργοῦμε ΣΧΗΜΑΤΑ τὰ ὁποῖα κατ ’οὐσίαν εἶναι ΑΝΙΣΤΟΡΙΚΑ δηλ.ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ. 
Ἔτσι ἀγνοῶντας θεμελιακὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες δὲν κατανοοῦμε ΓΙΑΤΙ  ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ΕΝΙΑΙΟΣ Χριατιανιαμός - κι οὔτε μποροῦσε νὰ ὑπάρξει...
Ἐξηγῶ : 
1) ὁ Ἰησοῦς κήρυξε ΜΟΝΟ σὲ ΕΒΡΑΙΟΥΣ , τὴν Ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΔΕΝ  ἐπεδίωξε νὰ διαδοθεῖ , ΟΣΟ.ΖΟΥΣΕ , τὸ κήρυγμα Του στὴν Οἰκουμένη. Οὔτε κἂν στὴν Ἑβραϊκὴ Διασπορά{ πχ Αλεξάνδρεια} δὲν πῆγε ..

2) Μετὰ τὸν θάνατο Του ὅμως , τὸ κήρυγμα ὅτι" ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας"πέρασε ,ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΟΠΟ , μέσῳ τῶν ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ {= Ἑλληνιστῶν / ΣΤΕΦΑΝΟΣ }
 σὲ ΕΘΝΙΚΟΥΣ πληθυσμοὺς στὴν Ἀντιόχεια τῆς ΣΥΡΙΑΣ.

3) Τότε ΠΡΟΕΚΥΨΕ ἕνα ἐρώτημα 
ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβλεφτεῖ 
προηγουμένως : 
ΟΣΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑ ,ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΕΒΡΑΙΟΙ { μὲ Περιτομή, Σάββατο, ἀπαγόρευση ΧΟΙΡΙΝΟΥ κλπ }ἢ θὰ μποροῦσαν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ ;


4) ἡ ἀπάντηση ἦταν ΚΡΙΣΙΜΗ ,
διότι  πῶς θὰ κατανοοῦσαν οἱ Ἐθνικοὶ 
 τὴν ἔννοια τῆς Μεσσιανικότητας τοῦ Ἰησοῦ ,
χωρὶς ΠΡΩΤΑ νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν Ἑβραϊκὴ Ἰδεολογία & ΣΚΕΨΗ ;
 Κι ἂν ἀποδέχονταν τὴν ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΤΗΤΑ τοῦ Ἰησοῦ χωρὶς νὰ γίνουν  ΠΡΩΤΑ Ἑβραῖοι ,
αὐτὸ δὲν θὰ σήμαινε ὅτι τὸ κήρυγμα ΠΕΡΙ Ἰησοῦ γίνεται πιὰ ΝΕΑ Θρησκεία ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ πλαίσια τοῦ Ἑβραϊσμοῦ ;
Κι ἂν συνέβαινε  αὐτό (δηλ .οἱ Ἐθνικοὶ νὰ γίνονται ἀπευθείας Χριστιανοὶ χωρὶς πρῶτα νὰ γίνουν Ἰουδαῖοι)μήπως στὴν πράξη  θὰ εἶχε ὡς συνέπεια ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΤΈ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ;


5) ἡ Πρώτη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἐπ 'αὐτοῦ ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΥΣΑ . 
Οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ δέχονταν τὸν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΠΑΝ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ,
οὔτε αὐτοί,οὔτε τὰ παιδιά τους ,ἐνῶ οἱ Ἐξ Ἐθνῶν Προσήλυτοι ποὺ θὰ δεχονταν τὸν Ἰησοῦ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ  ΙΟΥΔΑΙΟΙ (δηλ.ΔΕΝ θὰ ἔκαναν Περιτομή & θὰ ἔτρωγαν χοιρινό).

6) ὅταν ὅμως θαρχόταν ἡ ὥρα τοῦ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ τῶν 2 Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐξ Ἐθνῶν & ἐξ Ἰουδαίων, τὶ θὰ γινόταν ; 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
 ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΥΓΑΝ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞ ΕΘΝΩΝ
  ΠΟΥ  ΤΟ ΕΤΡΩΓΑΝ ;

Τὶ συνέβη τελικά ;
Τὸ γράφει ὁ ΠΑΥΛΟΣ στὴν "ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ" Ἐπιστολή του : ΔΕΝ ΚΑΘΗΣΑΝ ΜΑΖΙ.
ΟΙ 2 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ
ΣΥΝΑΞΕΙΣ ! (Ἰουστῖνος, Διάλ.47)
Καὶ γι αὐτὸ ἐξεμάνη κατὰ τοῦ Πέτρου ὁ Παῦλος 
ΚΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ  ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΙΑ...

Ἔτσι οἱ Ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοὶ συνέχισαν τὴν πορεία τους ΕΝΤΟΣ τοῦ Ἑβραϊσμοῦ ,
ἁπλῶς κηρύττοντας ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας
 καὶ θεωρῶντας τούς ἑαυτούς τους ὡς ΓΝΗΣΙΟΥΣ ὀπαδοὺς Χριστοῦ ,ἔχοντας ὡς " Ἀρχηγό" τὸν ΙΑΚΩΒΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟ ,δηλ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ἰησοῦ,τὸν ἀποκαλούμενο " ΔΙΚΑΙΟ".

Ἀλλὰ καὶ οἱ "Ἐθνικές " Ἐκκλησίες μὲ ἡγέτη τὸν ΠΑΥΛΟἀκολούθησαν τὸν δικό τους δρόμο στὴν ΕΥΡΩΠΗ { Κόρινθος, Ἔφεσος,Θεσσαλονίκη,Ρώμη }καὶ ὁπωσδήποτε ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ  ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ καὶ τὰ ἀσφυκτικὰ πλαίσια τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἰουδαϊσμοῦ( τρωγοντας χοιρινό & μην κάνοντας περιτομὴ κλπ, )ἔχοντας ὅμως πάντα τὴν υποβόσκουσα ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ,ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς Παύλειες Ἐπιστολές , ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΚΑΘΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ...

7) τὸ θέμα δὲν λύθηκε ποτὲ ἀπὸ τὴν πρώτη Εκκλησία . 
Οἱ Ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοί ΔΕΝ ἑνοποιήθηκαν ποτὲ μὲ τοὺς Ἐξ Ἐθνῶν Προσηλύτους ἀδελφούς.
Ο ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ
 ΠΟΤΕ ΕΝΙΑΙΟΣ,οὔτε καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἀφοῦ τὸ πρόβλημα ποὺ προέκυψε μὲ τὸ κήρυγμα περὶ Ἰησοῦ σὲ ΜΗ Ἰουδαίους ,ΕΠΙΔΕΧΟΤΑΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
καὶ στὸ ἐρώτημα   αὐτὸ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ προκύψει ὅταν ζοῦσε ,ἐπειδὴ ἀκριβῶς,ὁ ἴδιος ΔΕΝ ΚΗΡΥΤΤΕ ΣΕ ΜΗ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ..
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΕΠΕΛΥΣΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.

Στὴν Μεγάλη Ἑβραϊκή Ἐξέγερση κατὰ τῶν Ρωμαίων τὸ 70 μΧ [ & 136 μΧ] οἱ Ἰουδαιοχριστιανοί ΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ἀπὸ τὶς Ρωμαϊκὲς Λεγεῶνες ποὺ δὲν ξεχώριζαν ποιοὶ Ἑβραῖοι δέχονται ποιὸν ὡς Μεσσία
 καὶ τοὺς ἔσφαζαν ὁλους...
Ἔτσι ἡ μόνη Ἐκκλησία ποὺ ἐπέζησε τὸν 1ο αἰ
 ἦταν ἐκείνη ,ἡ ΕΞ ΕΘΝΩΝ, τοῦ ΠΑΥΛΟΥ, μαζὶ βεβαίως μὲ ὅσους Ἰουδαιοχριστιανοὺς θυμήθηκαν τὴν προφητεία τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως (=ρωμαϊκοὶ ἀετοί) καὶ ἔφυγαν στὰ ὄρη —συγκεκριμένα στὴν ΠΕΛΛΑ τῆς ἑλληνιστικῆς Δεκάπολης.

_____
ΥΓ δὲν θέλω νὰ κάνω θεολογικὴ ἠ ἱστορικὴ πραγματεία ἐδῶ γιὰ τὸν Ἀρχέγονο Χριστιανισμό
{ ἔχω ἀναφερθεῖ σχετικὰ στο παλιό βιβλίο μου 
για τούς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ- βλ.ΦΩΤΟ} , 
ἠθελα ὅμως νὰ δείξω ὅτι δὲν ἦταν μόνο στὸν 2ο αἰ ποὺ οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Παύλου "γέμισαν" σέχτες, φατρίες και " αἱρέσεις" ,ἀλλὰ ΗΔΗ ἡ πρώτη Ἐκκλησία λίγο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ εἶχε χωριστεῖ σὲ δύο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ποὺ τὸ καθένα ἀκολουθοῦσε διαφορετικὸ δρόμο ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ.ΕΡΩΤΗΜΑ..


ΥΓ2. Διαβάζοντας κανεὶς ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ τὴν "ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ" τοῦ Παύλου κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ "ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ" παίρνει μιὰ γεύση τοῦ πρώτου ἐκείνου Σχίσματος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐνῶ ὁ Παῦλος ΘΕΟΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ
τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ γράφει πὼς   θὰ κηρυχθεῖ ἐλάχιστος ὅποιος ἀφαιρεῖ ἕνα γιῶτα ἢ μιὰ κεραία ἀπὸ τὸ ΝΟΜΟ δηλ τὴν TORAH :
"ΟΣ ΑΝ ΛΥΣΗ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ"
(Ματθ. 5,19)

Ὅμως  ἄν εἶχαν  ἐπικρατήσει τελικὰ
 οἱ Ἰουδαιοχριστιανοί ἴσως ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ἀλλὰ  οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀποτελοῦσαν   μιά ΕΒΡΑΪΚΗ Σέχτα ὴ "αἱρεση".
Ἡ Ἱστορία πάντως ἀκολούθησε τὸν δικό της δρόμο..
Καὶ ἀποτελεῖ θεμελιακὴ θέση τῆς Βιβλικῆς Σκέψης ὅτι ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στὴν Ἱστορία.

_________


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .