ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝΟἱ Γενὶτσαροι—ἡ λέξη Yeniçeri σημαίνει  "ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ"—δημιουργήθηκαν τό 1362  ἐπὶ  ΜΟΥΡΑΤ Α' πάνω στὰ βυζαντινὰ πρότυπα τῶν "ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΩΝ" (=ἐκχριστιανισμένων Τοὐρκων μισθοφόρων) τοῦ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
καὶ στὴν συνέχεια ἐξελίχτηκαν μέσῳ τοῦ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ Χριστιανόπαιδων στὴν κύρια δύναμη ,στήν ΕΛΙΤ τοῦ Ὀθωμανικοῦ Πεζικοῦ καὶ τῆς ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ.

Σὲ μιὰν ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ ὅμως χωρὶς πολιτικοὺς φραγμοὺς στὴν Ἐξουσία τοῦ Μονάρχη οἱ κάθε λογῆς πραιτωριανοὶ μέλλουν νὰ παίξουν ρόλο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ τῆς Ἀπόλυτης Ἐξουσίας τοῦ Βασιλιᾶ·  ἔτσι καὶ οἱ στρατοπευδεύοντες στὴν Κων/πολη Γενίτσαροι σὺν τῷ χρόνῳ καὶ εἰδικῶς μὲ τὴν κατάργηση τοῦ Παιδομαζώματος, λόγῳ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ,ἐξελίχθηκαν ἐν τέλει σὲ ὄργανο ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ.

 Ἤδη μετὰ τὸ 1700 περίπου εἶχε γίνει ὁ γενιτσαρισμὸς κληρονομικὸ ἐπάγγελμα πολὺ προσοδοφόρο.
Οἱ Γενίτσαροι μὲ τὶς μπλὲ στολὲς καὶ τὰ ψηλὰ λευκὰ τουρμπάνια (βλ.φωτο)  ἦταν χωρισμένοι σὲ 196 λόχους —ΟΡΝΤΑ—τῶν 100 άτόμων,ἐνῶ οἱ λόχοι 60‒63 ἀποτελοῦσαν τὴν ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ.
Εἶχαν τόσο καλὴ διατροφή , συχνὲς σοῦπες μὲ κρέας καὶ ρύζι, ὥστε ὁ τίτλος τοῦ κάθε λοχαγοῦ ἦταν ΤΣΟΡΜΠΑΝΤΖΗΣ δηλ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ μὲ δακριτικὸ τὴν ..κουτάλα στὴν ζώνη. Οἱ πληρωμὲς γίνοντας κάθε τρίμηνο πάντα ἡμέρα ΤΡΙΤΗ κατὰ λόχο στὸ ΤΟΠΚΑΠΙ.

Ἐνδιαφέρον ἔχει καὶ ἡ τελετὴ "ἔνταξης" τοῦ Σουλτάνου στὴν δύναμη τοῦ 61ου  ὀρτά (βλ βίντεο).
Ἕδρα τῶν Γενιτσάρων ἦταν ἡ περιοχὴ μεταξὺ ΣΟΥΛΕΫΜΑΝΙΓΙΕ καὶ ΧΡΥΣΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ ὅπου βρίσκονταν οἱ στρατῶνες καὶ τὸ ἀνάκτορο τοῦ ΑΓΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ.

Τὸν 19ο αἰ. οἱ Γενίτσσροι ἔγιναν ἀνεξέλεγκτοι δολοφονῶντας ἀκόμα καὶ Σουλτάνους πχ τὸ 1808 τὸν ΣΕΛΗΜ Γ' καὶ τελικά  ὁ Σουλτάνος ΜΑΧΜΟΥΤ Β' μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποτυχία τῶν Γενιτσάρων νὰ καταπνίξουν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση,
 σχεδίασε τὴν διάλυση τους .

 Ἡ εὐκαιρία δόθηκε τὸ 1826 ὅταν ξεκίνησε ἡ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ καὶ ἐμφανίστηκαν Εὐρωπαῖοι ἐκπαιδευτὲς ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ νὰ γυμνάζουν 200 Ὀθωμανοὺς μὲ εὐρωπαϊκὲς στολὲς κοντὰ στοὺς στρατῶνες τῶν Γενιτσάρων. Οἱ τελευταῖοι στασίασαν κατὰ τοῦ Σουλτάνου προστάτου τῶν "Ἀπίστων" (ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΟ ΣΙΪΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΜΠΕΚΤΑΤΣΗΔΩΝ) ἀλλὰ στὶς 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1826 τὸ Πυροβολικὸ τοῦ Μαχμοὺτ Β' περικύκλωσε τοὺς 20.000 ἐξεγερμένους Γενιτσάρους στὸ ΕΤΜΕΪΝΤΑΝ καὶ τοὺς ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΕ.

Τὶς ἑπόμενες μέρες ἕνα ἄγριο πογκρὸμ ξεκίνησε στὴν Κων/πολη κατὰ ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ
 καὶ  ἔκτοτε ἡ Ὀθωμανικὴ Αύτοκρατορία δὲν ξανάκουσε ποτὲ πιὰ  γι αὐτοὺς ..Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!