Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΠΕΡΙ " ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ".
 Τὰ ὅσα γράφω παρακάτω, ἐν συνόψει φυσικά
— καθόσον ὁ χῶρος δὲν ἐνδείκνυται γιὰ ἀναλύσεις—βασίζονται πάνω στὴν ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓ̣ΙΚΗ ἔρευνα,ἄν καὶ ἐπ αὐτῶν ἔχουν γράψει περίφημοι θεολόγοι, Ἕλληνες καὶ ξένοι πχ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, BULTMANN, CULMMANN κλπ.

Καταρχὰς ὁ Ἰησοῦς —ὄπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια ,τὴν πιὸ ἀκριβῆ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ πηγὴ τῶν κηρυγμάτων του—ὁ Ἰησοῦς λοιπὸν 
ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

 Ἡ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓ̣ΙΚΗ αὐτὴ ἰδέα γεννήθηκε ἀρκετὰ ἀργότερα γιὰ ἕναν ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ καὶ ΚΡΙΣΙΜΟ λόγο: 
γιὰ νὰ δώσει ἀπάντηση στὸ καίριο ἐρὠτημα τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας "ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΗΡΘΕ" 
ἐνῶ ἤδη ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ.

[ ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ :
 ἔχω γράψει ἄλλοτε ὅτι ὁ Χριστὸς ὅπως προκύπτει ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ , τὸ ἀρχαιὀτερο Εὐαγγέλιο, πρόβλεψε τὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ , τὴν ίσοπέδωση τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Διασπορὰ τῶν Ἑβραίων
—δηλ.ΤΟΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ—
μιλῶντας μὲ ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ περὶ ούρανίων Σημείων καὶ Τεράτων, συνήθη στὴν ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴν  ὁποίαν ὅμως,πολλοὶ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ποὺ τῆν ἀγνοοῦσσν ,τὴν  παρεξήγησαν καί τὴν προσέλαβαν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ,ἀναμένοντας ἒτσι τὴν ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ τοῦ Κόσμου ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ μὲ τὴν Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ ποὺ ὄντως συνέβη τὸ 70μΧ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους· 
ἀλλὰ Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΔΕΝ ΗΡΘΕ..].

Στὸ ὀξὺ αὐτὸ πρόβλημα (ποὺ οἱ ἱστορικοὶ ὀνομάζουν "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ" ) 
δόθηκαν 3 ἀπαντήσεις, μιὰ σὲ πρώιμη ἐποχή 
(Β’ ΘΕΣΣ.,γύρω στὸ 52μΧ) καὶ δύο μεταγενέστερες (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ & ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, γύρω στὸ 90 μΧ).
Αὐτὲς οἱ ἀπαντήσεις εἶναι οἱ ἀκόλουθες·

—στὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ , 
ὅπου διδάσκεται ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ΗΔΗ ΠΑΡΩΝ στὰ ΜΥΣΤΗΡΙΑ τῆς Ἐκκλησίας 
(ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓ̣ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΕΓΓΥΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ , ΣΕ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ).

—στὴν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ὅπου διδάσκεται ὁτι Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ, λίγος χρόνος
πιά  ἀπομένει  γιὰ τὴν Συντέλεια....

—καὶ στὴν Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ὅπου παρουσιάζεται ἡ ΝΕΑ ἰδέα  (ποὺ παρέλαβε καὶ ανἐπτυξε ἀργότερα  ἡ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ) ἡ ἰδέα τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

Γράφει ὁ ΠΑΥΛΟΣ—ἀπαντῶντας σὲ κάποιους ποὺ ἔλεγαν ὅτι "ΕΝΕΣΤΗΚΕΝ {=ἔφτασε} Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"(Β’Θεσ.2,2)—
  ὅτι δὲν θἄρθη ὁ Κύριος ,  ἄν πρὶν δὲν ἐμφανιστεῖ ὁ ΑΝΟΜΟΣ:
"ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας ,ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας.."(Β'ΘΕΣ.2,3).

Καὶ συνεχίζει ὁ ΠΑΥΛΟΣ λέγοντας ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται τώρα,
 καθότι ἐμποδίζει τὸν Ἄνομο, ὁ ΝΥΝ ΚΑΤΕΧΩΝ...

Ἀγνοοῦμε τὶ ΑΚΡΙΒΩΣ ἐννοοῦσε ὁ ΠΑΥΛΟΣ μὲ τὰ λόγια τοῦτα (ΝΥΝ ΚΑΤΕΧΩΝ—ΑΝΟΜΟΣ κλπ)
ὅμως ΔΕΝ ΤΑ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ · 
γράφει ὁ ΠΑΥΛΟΣ "οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὤν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον" ((Β'ΘΕΣ.2,6) 
[ΜΕΤ δὲν θυμᾶστε ποὺ σᾶς τὰ ἔλεγα ὅταν ἤμουνα μαζί σας;].

 Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Παύλου δείχνει ὅτι γράφοντας τὴν ἐν λόγῳ.Ἐπιστολὴ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ " ΑΓ.ΓΡΑΦΗ"  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ,
 διαφορετικὰ θὰ ἦταν περισσότερο σαφὴς ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ—καὶ γιὰ μᾶς..

Σὲ κάθε περίπτωση πάντως, καὶ ὁ Παῦλος καὶ οἱ Θεσσαλονικεῖς ἀνέμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀνόμου καὶ τὴν Β' Παρουσία τοῦ Κυρίου ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ κι ὄχι μετὰ χιλιάδες ἤ ἑκατομμύρια χρόνια ,
γιατὶ τὀτε δὲν θἆχε νόημα ὅλη αὐτὴ ἡ συζήτηση...
Μάλιστα ὁ Παῦλος πίστευε ὅτι θὰ ζεῖ κι ὁ ἴδιος κατὰ τὴν Β’ Παρουσία τοῦ Κυρίου! 
 Γράφει σὲ α’ πληθυντικό : 
"ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"  (Α’Θεσσ.4,15)
[Μετ.:  ἐμεῖς ποὺ θὰ ζοῦμε κατὰ τὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου..]

Τὴν ἰδέα αὐτὴ τοῦ Παύλου περὶ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ καὶ ΑΝΟΜΟΥ κλπ παρέλαβε ἡ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ—καὶ οἱ  ΙΩΑΝΝΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ—καὶ ἐκαναν λόγο ΠΕΡΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ στὸ πρόσωπο βεβαίως τοῦ ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ , ὁποῖος διεκδικοῦσε ΘΕΪΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ.
 Ἔτσι γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ θεωρήθηκε ὁ ΝΕΡΩΝ, ὅπως δηλώνει
—διὰ τῆς καμπαλιστικῆς GEMATRIA—  
ὁ περιβόητος  ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ 666 ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ΕΒΡΑΪΚΗ λέξη "ΝΕΡΩΝ ΚΑΙΣΑΡ" ,
Καὶ Θηρίον ἡ  ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ρώμη:
"αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτὰ εἰσίν"(ΑΠΟΚ.17,7)

 Ὅμως ἀπὸ ποῦ ἐνεπνεύσθη ὁ ΠΑΥΛΟΣ τὴν ἰδέα περὶ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ—ΑΝΟΜΟΥ κλπ ; 

Γνώστης ὁ Παῦλος τῆς παγανιστικῆς ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ—ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ μετἐφερε τὴν ἰδέα τοῦ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ (πχ Tiamat, συμβόλου τοῦ ΧΑΟΥΣ) ποὺ φονεύει ὁ ΘΕΟΣ γιὰ νὰ πλάσει τὸν Κόσμο , 
στὴν ἰδέα ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ἐν ὄψει τῆς Συντέλειας καὶ τῆς ΚΑΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 

 Ἔτσι χάρη στὴν Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ἡ κοσμολογικὴ ἰδέα τοῦ αρχἐγονου Δράκοντος ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΗΘΚΕ στὴν ἐσχατολογικὴ ἰδέα τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

___________

* ἡ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ γράφτηκε—ὅπως δίδαδκε ὁ ἀείμνηστος ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ—γιὰ νὰ δώσει κουράγιο στὸν ἀγῶνα τῆς τότε διωκόμενης Ἐκκλησίας κατὰ τῆς θεοποιημένης ΡΩΜΗΣ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ
 ἀλλὰ τὸ μέλλον τῶν τότε ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (γιατὶ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ 7 ΕΚΚΛ. ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ εἶναι ἡ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ..) 
γιὰ τοῦτο καί ἡ Ἀποκάλυψη ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ἤ ΤΑ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ,
 ἀσχέτως τοῦ τὶ  πιστεύουν οἱ ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ἀδαεῖς  φονταμενταλιστὲς,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ...
________

ΥΓ  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ;

Κατὰ τὴν Καθολικὴ μας Πίστη ,
ἔργον Ἀντιχρίστου ποιεῖ πᾶς  ὁ ἐπαγγελόμενος ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ Παραδείσους.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ