Ἄλλος εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ "Κατὰ Ἰωάννην" καὶ ἄλλος ὀ συγγραφέας τῆς "Ἀποκάλυψης".Ξέρω ὅτι στεναχωρῶ κάποιους παραδοσιακοὺς ἀλλὰ ἡ σύγχρονη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἔρευνα ἔχει διαπιστώσει τὰ ἑξῆς·

1) ἡ γλῶσσα τοῦ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ"  εἶναι ἐκλεπτυσμένα ἑλληνικὰ ὑψηλοῦ ὕφους μὲ γνώσεις φιλοσοφίας  (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος,1,1) ,
 ἐνῶ ἡ γλῶσσα τῆς "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ"  εἶναι "ἐκβαρβαρισμένα"  ἑλληνικὰ μέ ΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥΣ, σολοικισμοὺς καὶ λάθη (βλ.4,8:  " ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ έρχόμενος" —τό <ἦν> εἶναι παρατατικὸς τοῦ <εἰμί> καὶ σημαίνει <ἤμουν>, δὲν εἶναι μετοχή, ὀπως ὁ ὤν καὶ ὁ ἐρχόμενος. Ὁ παρατατικὸς  τῆς ἑλληνικῆς δέν ἔχει μετοχή...)

2) ἀντίπαλος τοῦ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ" εἶναι οἱ ΙΟΥΔΑΙΟΙ* συλλήβδην (βλ.<διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων> .Δὲν διαχωρίζονται Φαρισαῖοι, Σαδδουκαῖοι κλπ ὅπως στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια)  ἐνῶ γιὰ τὴν "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ"  ὀ ἐχθρὸς {=θηρίον} εἶναι ἡ ΡΩΜΗ καὶ ὁ ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ {=καὶ αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτὰ εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ'αὐτῶν καὶ βασιλεῖς ἑπτὰ εἰσίν...καὶ τὸ θηρίον...ὄγδοός ἐστι..—ΑΠΟΚ.17,9‒11}

Ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ·
ἄλλα τὰ περιβἀλλοντα τῶν δύο κειμένων, ἂλλες οἱ  ίδέες, ἂλλη ἡ γλῶσσα,  ἄλλα τὰ ἱστορικὰ πλαίσια,  ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ.

 Θὰ ὁλοκληρώνω μέ τὸ ἑξῆς·
στὸ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ"  ὁ συγγραφέας αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ὁ <μαθητὴς ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς> χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποκαλύψει τὸ ὄνομα του,
 ἑνῶ στὴν "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ"  ὁ συγγραφέας  αύτοπαρουσιάζεται ὡς < Ἰωάννης>  καὶ ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει  τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς Δώδεκα  Ἀποστόλους (βλ.ΑΠΟΚ.21,14), ἀλλὰ  μᾶλλον τὸν τοποθετεῖ στὴν χορεία τῶν Προφητῶν  τῆς Ἐκκλησίας {=συνδοῦλος σου εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν—ΑΠΟΚ.22,9}_____

* οἱ ΙΩΑΝΝΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ στρέφονται κατὰ τοῦ  ΔΟΚΗΤΙΣΜΟΥ  τοῦ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ.

___________
ΥΓ γιὰ πρόχειρη ἑλληνόγλωσση  βιβλιογραφία 
βλ. τὰ σχετικὰ  ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ τοῦ ΑΓΟΥΡΙΔΗ στὸ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ"  καὶ τὴν "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ".
Ἐκεῖ ὐπάρχει καὶ κατάλογος τῆς ἀπέραντης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

ΥΓ2 στὶς  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  Β'  καὶ Γ’ ΙΩΑΝΝΟΥ {1,1} 
 ὁ συγγραφέας αὐτοαποκαλεῖται ὡς ὁ "ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ" .

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.