Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2020

Ἡ γαλανόλευκη σημαία τῆς " Ἱερᾶς Καρδίας"

Εικόνα
Η ἑορτὴ τῆς " Ἱερᾶς Καρδίας τοῦ Ἰησοῦ"  εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς τοῦ Καθολικισμοῦ καὶ ἡ κατεξοχὴν ἐμβληματικὴ  ἑορτὴ τῶν Γάλλων—ἐξ οὗ καὶ ἡ Ἐκκλησία Sacre Coeur [=Ἱερὰ Καρδία] , τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ,ποὺ δεσπόζει  πάνω ἀπὸ τὴν Μονμάρτη. Ιδιαίτερα στὸ ΚΕΜΠΕΚ —προεπαναστατικὴ κτήση τῶν Γάλλων  στὸν Καναδᾶ— ἡ σημαία τῆς ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ἀποτελεῖ ἐθνικό κειμήλιο (βλ φωτο 1). Ἀνάλογη μὲ τὴν ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸ Γαλλικὸ Ναυτικὸ πρὶν τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ( βλ φωτο 2) Γιατὶ τὰ θυμήθηκα ὅλα αυτά;   Ὄχι ὡς Καθολικὸς ποὺ ἑορτἀζει  [ τὴν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μετὰ τὴν δεύτερη Κυριακὴ ἀπὸ τὴν ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  ] τὴν πανήγυρι τῆς ἹΈΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ,  ἀλλʹ ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ σημαία ΕΠΗΡΕΑΣΕ  ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ  ΤΗΣ Α'  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1822. Ἐξηγῶ·  ἡ σημαία τῆς ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ἔπρεπε νἆναι  { ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ } ἡ  ΤΡΙΧΡΩΜΗ σημαία τοῦ ἈΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ—μαύρη,ἄσπρη,κόκκινη— δηλ η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ Φ̣ΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙ

Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ

Εικόνα
Ἐνῶ στὴ Βίβλο ὁ Δημιουργὸς πλἀθει τὸν Κόσμο "ἐξ οὐκ ὂντων" —ex nihilo,ἐκ μηδενός—ἄρα εἶναι Παντοκρὰτωρ,  ὁ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ Δημιουργὸς Θεὸς  ( βλ. ΠΛΑΤ. " ΤΙΜΑΙΟΣ")  δὲν εἶναι Παντοδύναμος , διότι πλάθει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  τὸν ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ,(=ἄμορφη "ὕλη")   ὁ ὁποῖος ὅμως,  δὲν ἐπιδέχεται ὁποιαδήποτε χρήση ·  ἐμποδίζει πρὸς τοῦτο  ἡ ἴδια ἡ ὑφὴ τῶν Μαθηματικῶν  ( ἡ διαγώνιος τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 , εἶναι ΑΡΡΗΤΟΣ). Κατὰ συνέπεια ,λέει ὁ ΠΛΑΤΩΝ,  ὁ Δημιουργὸς ποὺ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ  , δημιουργεῖ  ὄχι ἕναν "τέλειο" κόσμο, ἀλλὰ τὸν τελειότερο δυνατό.. Καὶ πάντως ,δὲν εἶναι παντοδύναμος. Ἐξάλλου ,.στὴν χριστιανικὴ σκέψη ὁ θεὸς ταυτίζεται μὲ τὴν πλατωνικὴ ΙΔΕΑ (=μορφή/εἶδος) τοῦ ΑΓΑΘΟΥ.   Ὅμως κατὰ τὸν Πλάτωνα, ὁ θεὸς δὲν εἶναι Ἰδέα ·  ἀντιθέτως ,  μὲ ΠΡΟΤΥΠΟ τὶς ΙΔΕΕΣ , (δηλ. τὰ ΑΙΩΝΙΑ  Ἀρχέτυπα )  ὁ θεὸς μορφοποιεῖ τὸν Κενὸ Χῶρο, πλάθοντας τὸν Κόσμο.  Ἄν ὑπῆρχαν ΜΟΝΟ οἱ Ἰδέες (=ΜΟΡΦΕΣ) θὰ ἔμενε ἀναπάντ

Ο ΙΗΣΟΥΣ & ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ

Εικόνα
Μπορεῖ τὰ δυο κινήματα νὰ ἀναπτύχθηκαν τὴν ἴδια περίοδο  (ἐποχὴ τοῦ "Δευτέρου Ναοῦ" ) ποὺ ἔληξε μὲ τὴν Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ 70 μΧ  καὶ τὴν ἰσοπεδωση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἡρωδη  ἀπὸ τὶς λεγεῶνες τοῦ Τίτου ,  ὡστόσο οἱ διαφορὲς μεταξὺ τοῦ Κινήματος τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς "σέχτας" τῶν Ἐσσαίων  ἦταν καίριες καὶ οὐσιαστικές. Κατ ἀρχὰς ἡ ὁμοιοτητα -ὅπως ἔχω γράψει καὶ στὸ βιβλίο μου, βλ.φωτο‒ ἀφοροῦσε στὴν κεντρικὴ παραδοχὴ ΠΟΛΛΩΝ  Ἑβραίων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὅτι ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΓΗΣ  τὴν  ὁποίαν θεωροῦσαν καὶ τὴν ἀνέμεναν ὡς ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΔΟΥΚΚΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ μέσῳ ἑνὸς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  ποὺ θὰ ἔφερνε καὶ τὴν Κάθαρση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ  (γι αὐτὸ ἄλλωστε εἶχαν καταφύγει κι οἱ Ἐσσαῖοι στὴν ΕΡΗΜΟ ΚΟΥΜΡΑΝ  "ἵνα ἑτοιμάσουν τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου".) Οἱ Ἐσσαῖοι —ο

Ἰω.ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ (+570 μΧ) :ὁ "προφήτης" τῆς Νεώτερης Ἐπιστήμης

Εικόνα
Ἄγνωστος στοὺς πολλοὺς ,ὁ Ἀλεξανδρινὸς ἐπιστήμων, φιλόσοφος καὶ θεολόγος , ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ ,  τὸ ΜΟΝΟ πρωτότυπο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ πνεῦμα  τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἔζησε τὸν 6ο αἰ.μΧ ,  ἀλλὰ προηγήθηκε κατὰ πολὺ τῆς ἐποχῆς του. Ξεκινῶντας ,ὡς χριστιανός, ἀπὸ θεολογικὰ κίνητρα , προσπὰθησε νὰ  ἀναιρέσει τὶς θέσεις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φυσικῆς περὶ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , καὶ περὶ ΝΟΩΝ (=ἐλασσὸνων θεοτήτων)  ποὺ κινοῦν , ΕΛΚΟΝΤΑΣ, τὶς Οὐράνιες Σφαῖρες . Ἔτσι Φιλόπονος ὑποστήριξε ὅτι · 1) ὁ κόσμος δὲν εἷναι αἰώνιος , ἀλλὰ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ,  ἐπειδὴ ἄν ὑπάρχει ΑΠΕΙΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΙΤΙΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ  Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ "ΤΩΡΑ".. 2)  δὲν χρειάζεται ἡ ΕΠΑΦΗ μὲ ἕνα Κινοῦν ,ὅπως δίδασκε ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὴν ΚΙΝΗΣΗ τῶν.σωμάτων,. ἀρκεῖ η ΩΘΗΣΗ ποὺ δίνει κάποιος σὲ ἕνα σῶμα ·  αὐτὴ ,στὸ κενό, μπορεῖ νὰ διατηρεῖ αἰώνια τὴν κίνηση ἑνὸς ἀ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η "ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ ΗΠΕΙΡΟΣ" ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Εικόνα
Πασίγνωστος ὁ μῦθος τῆς Ἀτλαντίδας  στὸν πλατωνικὸ "ΤΙΜΑΙΟ" καὶ " ΚΡΙΤΙΑ",  ὅμως ἐδῶ θὰ σταθῶ σὲ μιὰν ἀναφορὰ τοῦ κειμένου ποὺ ἀποκαλύπτει περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαίνεται ὅτι ὑπονοεῖ. Γράφει ὁ Πλάτων · " νῆσον πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ,ὄ καλεῖτε, ὡς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζω, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους  τοῖς τότε ἐγίγνετο πορευομένοις , ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον.." (ΤΙΜΑΙΟΣ,24e -25s) [ ΜΕΤ : μπροστὰ ἀπὸ τὸ στενὸ ποὺ ἐσεῖς ὀνομάζετε Ἡράκλειες Στῆλες, ὑπῆρχε ἕνα νησί, πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ μαζί,  ἀπʹὅπου μποροῦσε κάποιος ἀπὸ τοὺς τότε ναυτικοὺς νὰ μεταβεῖ στὰ ἄλλα νησιὰ καὶ ἀπὸ τὰ νησιὰ , ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΗΠΕΙΡΟ  Η

78 ΣΥΛΛΑΒΕΣ : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ (ʼΑριστοφάνους, ʼΕκκλησιάζουσαι)

Εικόνα
ʽΗ μεγαλύτερη ἀρχαιοελληνικὴ λέξη 78 συλλαβῶν  (βλ. φωτο) ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀρχαία γραμματεία , ξεκινᾶ μὲ τὶς συλλαβὲς "ΛΟΠΑΔΟ‒" καὶ λήγει  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 72 ΣΥΛΛΑΒΕΣ μὲ τὸ σύνθετο "ΠΤΕΡΥΓΩΝ".  Ἀναφέρεται σὲ φαγητὸ βεβαίως , μιὰ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ καὶ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ , θὰ λέγαμε σήμερα.. ʽ´Ομως οἱ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ —ποὺ παρουσιάστηκαν τὸ 392 πΧ— δέν ἔμειναν στὴν ʽΙστορία γιὰ τὴν μεγαλύτερη λέξη ποὺ περιέχουν,  ὅσον γιὰ τὴν κρτικὴ στὴν ἄμεση Δημοκρατία τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ στὸ κήρυγμα του περὶ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ. Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν ὑπόθεση  τῆς κωμωδίας ἀναφέρω ὅτι οἱ γυναῖκες ἔχουν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία στὴν ʼΕκκλησία τοῦ Δήμου , ἀφοῦ προηγουμένως ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ (=ἐξ οὗ καὶ : ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ) μὲ ἀρχηγὸ τὴν Πραξαγόρα , παρέσυραν τὴν συνέλευση  τῶν Πολιτῶν στὸ νὰ παραχωρήσει τὴν ἐξουσία στὶς γυναῖκες ( ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΩ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Τί ὑπῆρχε πρὶν τὴν Δημιουργία τοῦ "ὁρατοῦ" Σύμπαντος

Εικόνα
  Πρὶν χρόνια εἴχαμε τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Θεολογία , ἡ Φιλοσοφία καὶ ἡ   Ἐπιστήμη  ΔΕΝ δέχονται  καμμία συζήτηση γιὰ τὸ "ΠΡΙΝ"  τοῦ big bang  καθόσον δὲν ὑπῆρχε "ΠΡΙΝ" , ἀφοῦ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΧΡΟΝΟΣ.. Ἀργότερα ἀντιληφθήκαμε ὅτι ὁ ἀββᾶς Lemaitre  ΔΕΝ  μίλησε γιὰ "Μεγάλη Ἔκρηξη",big bang, ἑνὸς ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥ —σὰν ἐκείνου τῶν ΟΡΦΙΚΩΝ—ἀλλὰ γιὰ μιὰ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ (Singularity) δηλ γιὰ μιὰν ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ,ὡς ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος.  Ὅμως πρόβαλε τότε τὸ  ἐρώτημα   ἀπὸ ποῦ προῆλθε  ἐκείνη τὴ "ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ" (Singularity)  τοῦ ἀββᾶ LEMAITRE ,  ἡ ὁποία  παραπέμπει εὐθέως σὲ ἕνα "σύστημα"  ΜΕΛΑΝΗΣ & ΛΕΥΚΗΣ ΟΠΗΣ. Η εὔκολη ἀπάντηση βεβαίως  ἦταν : ὁ  θεός δημιούργησε τὴν ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ  ἀπ ὅπου προέρχεται τὸ Σύμπαν. Ὀμως ἡ Ἐπιστήμη δὲν ὑπακούει σὲ δόγματα , φιλοσοφικὰ ἤ θεολογικὰ· ὁπότε ἔπρεπε νὰ ἀνιχνευτεῖ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ   Π

Ἀριστοφάνους, " Ὄρνιθες" : Μιὰ ἀναρχικὴ κωμωδία

Εικόνα
ʼ´Ορνιθες δὲν σημαίνει βεβαίως τὶς..κότες ,ἀλλὰ τὰ "ὄρνεα" ,τὰ" ΠΟΥΛΙΑ"  —2500 χρόνια πρὶν τὸν Χίτσκοκ.. Οἱ ΟΡΝΙΘΕΣ θεωροῦνταιτὸ ἀριστούργημα τοῦ Ἀριστοφάνη, ἡ πιὸ "ἀναρχική" κωμωδία (ἴσως μαζὶ μὲ τὶς ΣΦΗΚΕΣ ἤ τὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ). Παρουσιάστηκαν στὰ Διονύσια τὸ 414πΧ  καὶ πῆραν τὸ 2ο βραβεῖο,  — ἐνῶ τὸ 1959 ἐπὶ κυβερνήσεως ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ,  ἡ  παράσταση τοῦ  Καρόλου ΚΟΥΝ στὸ ΗΡΩΔΕΙΟ  , ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ( θὰ καταλάβετε παρακάτω γιατί..) ʽΗ ὑπόθεση τῆς κωμωδίας εἶναι ἁπλῆ· δύο Ἀθηναῖοι ,ὁ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ καὶ ὁ ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ( πάντα τὰ ὀνόματα ἔχουν νόημα στὸν Ἀριστοφάνη..)  ἀποφασίζουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Ἀθήνα καὶ νὰ φτιάξουν μιὰ νέα πόλη, τὴν ΝΕΦΕΛΟΚΟΚΚΥΓΙΑ ("κόκκυγξ"=κοῦκος) στὸν κόσμο τῶν πουλιῶν ,στὸν ΑΕΡΑ. ʼ´Εχουν ἀγανακτήσει μὲ τὴν ἄθλια καὶ ἀλλοπρόσαλλη  συμπεριφορὰ τοῦ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ; -Ἱστορικὴ ἀναδρομή.

Εικόνα
Πρῶτος περὶ ΑΠΕΙΡΟΥ μίλησε ὁ προσωκρατικὸς ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ἐννοῶντας ὄχι ἁπλῶς αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει πέρας ,ἀλλὰ τὸ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΝΟΗΣΗ , τὸ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ.  Κατόπιν ὁ ΖΗΝΩΝ ΕΛΕΑΤΗΣ μὲ τὰ γνωστὰ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ἔδειξε σὲ ποιὰ ΑΤΟΠΑ ὁδηγεῖ ἡ θέση περὶ τῆς ΕΠ´ΑΠΕΙΡΟΝ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.  [ θυμίζω  τὸ κλασσικὸ Παράδοξο τῆς ΔΙΧΟΤΟΜΙΑΣ τοῦ Ζήνωνα·  ἄν ὑπάρχει ἐπʼ ἄπειρον διαιρετότητα , τότε ἀδυνατεῖ κάποιος νὰ διασχίσει  τὴν ἀπόσταση Α—Β , πχ στὴ διαγώνιο ἑνὸς δωματίου,  ἀφοῦ θὰ πρέπει πρῶτα νὰ διασχίσει τὸ 1/2 τῆς ἀπόστασης ,μετὰ τὸ 1/4 κ.ο.κ  ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ...] Κατόπιν,  ὁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ἐξοβέλισε  (στὸ ἔργο του "Φυσικά") τὸ ΑΠΕΙΡΟΝ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Φιλοσοφία , θεωρῶντας το κατʼ οὐσίαν ,ὡς  ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ,μιλῶντας γιὰ δύο, τρόπον τινα, ἄπειρα ·  τὸ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΕΙΡΟ καὶ τὸ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ἐξηγῶ ·  ἐν ἐνεργείᾳ Ἄπειρ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ; ὁ ἀπόστολος τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ

Εικόνα
Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ "ΗΛΕΚΤΡΑ" ΣΤΟ ΠΑΓΚ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ '62 __________ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ (youtube.com/DiamKoutoulas) Ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα τοῦ παγκόσμιου θεάτρου οἱ ΒΑΚΧΕΣ καὶ ἡ ΕΛΕΝΗ τοῦ Εὐριπίδη (ξεχωρίζω ἐπίσης ἀπὸ τὸ σωζόμενο εὐριπίδειο corpus  τὶς ΤΡΩΑΔΕΣ,τὴν ΗΛΕΚΤΡΑ, τὴν ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ, τὴν ΕΚΑΒΗ, τὸν ΙΠΠΟΛΥΤΟ καὶ φυσικὰ τὴν ΜΗΔΕΙΑ...) θὰ ἀναφερθῶ παρακάτω σέ μερικὰ ἐνδιαφέροντα σημεῖα τῶν δύο αὐτῶν τραγωδιῶν.  Ἐκ προοιμίου νὰ πῶ ὅτι οἱ ΒΑΚΧΕΣ εἶναι τὸ τελευταῖο ΣΩΖΟΜΕΝΟ ἔργο τοῦ Εὐριπίδη  —ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ —ἀνέβηκε στὴν Πέλλα τὸ 406 πΧ, ἐνῶ ἡ ΕΛΕΝΗ ἀνέβηκε τὸ 412 πΧ στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν Καταστροφὴ τῆς Σικελικῆς Ἐκστρατείας. ʽΥπόθεση τῶν ΒΑΚΧΩΝ: ὁ Διόνυσος ἐπιστρέφει στὴ Θήβα , τὴν πατρῷα γῆ, μετὰ τὴν περιπλάνηση του στὴν ʼΑσία, καὶ "τρελαίνει" τὶς γυναῖκες , κάνοντας τις ΜΑΙΝΑΔΕΣ (< μαίνομαι) ,  ἐπειδὴ οἱ Θηβαῖοι ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΩΣ ΘΕΟ , ἀλλὰ ὡς θνητό, ἐξώγαμο τέκνο τῆς