Θεία Κοινωνία , Κορωνοϊός καὶ Μονοφυσιτισμός.Τὰ παρακάτω ποὺ γράφω  ἀναφέρονται σὲ μᾶς 
τοὺς Καθολικούς,
 ὅμως ἴσως ἔχουν κι ἐνδιαφέρον  καὶ γιὰ  τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς,
ἀφοῦ καὶ τὰ δύο Δόγματα ἀποδέχονται 
τὴν "ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ" [ transubstantiatio ]

Ἐκ προοιμίου  νὰ πῶ ὅτι ,ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ, ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΑΦΕΛΗ ἄποψη ὅτι δὲν μεταδίδονται..ἀσθένειες & δὲν πιάνουν..μικρόβια 
στὴν Θεία Κοινωνία
[ δηλαδή : 
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ ΕΒΑΖΕ ..ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΣΤΗΝ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ; ] 
ἁπλῶς ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΖΟΥΝ ,
χωρίζοντας ἀθεολογήτως
τὴν ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Φύση
 τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Χριστοῦ
 ἀπὸ τὴν ΘΕΙΑ, 
ἀκυρώνοντας τὸ ἴδιο τὸ ΠΑΘΟΣ* 
τοῦ Χριστοῦ ἁρνούμενοι τὴν ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ φύση Του
 - ἡ ὁποία ἐνυπάρχει στὴν Θ.Κοινωνία.

Ἐξηγῶ: 

1)  Κατὰ τὴν Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ τῆς ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ -451 ΜΧ-
συνομολογήθηκε  ὅτι
 ὁ Χριστὸς εἶναι 
ΕΝΑ(θεανδρικό) ΠΡΟΣΩΠΟ ,
ΜΙΑ (θεανθρώπινη)ΥΠΟΣΤΑΣΗ ,
 σὲ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ, ἀνθρώπινη & θεϊκή, ἑνωμένες ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ, ΑΤΡΕΠΤΩΣ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΣ, ΑΧΩΡΙΣΤΩΣ, 
χωρὶς ἡ Ἕνωση αὐτὴ νὰ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ,
ἀνθρώπινης & θεϊκῆς.

2)  Στὴν Θεία Κοινωνία ἐμπεριέχεται ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ
 ὁ Χριστός ,
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ,
ὡς Ἀληθινὸς Θεὸς & Ἀληθινὸς ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
 Ἡ  Παρουσία αὐτὴ ὀνομάζεται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ὄχι κατ' ἀποκλειστικότητα,
 ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ἀλλὰ κατ' ἐξοχήν,
 γιατὶ εἶναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
 δηλ μ'αὐτὴν ὁ Χριστός ,Θεὸς & Ἄνθρωπος,
 γίνεται ΟΛΟΣ Παρὼν στὴ Θεία Κοινωνία.

Καὶ εἶναι ΟΛΟΣ ΠΑΡΩΝ ὁ Χριστὸς
 ΣΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ  
τῆς Θ.Κοινωνίας, Ἄρτο & Οἶνο,
καὶ  εἶναι ἐπίσης
ὅλος παρὼν ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ, 
ἔτσι ὥστε μὲ τὸν Τεμαχισμὸ τοῦ Ἄρτου 
ΔΕΝ ΜΕΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

3) Συνεπῶς στὴν Θεία Κοινωνία ἐμπεριέχονται 
 & οἱ  ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ τοῦ Χριστοῦ,
ἡ  Θεϊκή & ἡ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ , 
ἀσυγχύτως & ἀδιαιρέτως, 
ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς ὅτι μὲ τὴν Θεία Κοινωνία 
δὲν μεταδίδονται... ἀσθένειες 
ἤ ὅτι αὐτὴ  δέν..μουχλιάζει, 
διότι τότε ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ  τοῦ Εὐχαριστιακοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ
—ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ:
 ἡ θεϊκὴ φύση "ἀπορρόφησε" τὴν ἀνθρώπινη—
 ὅμως ὁ Χριστὸς ,ὅπως εἴδαμε,
 γίνεται ,μέσῳ τῆς Καθαγίασης,
  ΟΛΟΣ Παρών ,
Θεός ΚΑΙ Ανθρωπος, 
στὴν Θεία Εὐχαριστία.

 Αὐτὰ εἶναι ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ λαϊκὲς δοξασίες
 ἤ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΚΕΣ  διαστρεβλώσεις
ποὺ  τελικὰ ἀκυρώνουν 
τὴν ἴδια τὴν ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ τοῦ Λόγου.

 Ἐν τέλει ,
ἡ Θεία Κοινωνία & ὅλα τὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

_____

* πρόκειται γιὰ τὴν ἀρχαία Αἵρεση τοῦ ΔΟΚΗΤΙΣΜΟΥ 
ποὺ ὑποστήριζε ὅτι ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ἔπαθε ὁ Ιησοῦς, 
ἐνῶ ἀντίθετα γράφουν  τὰ Εὐαγγέλια ,ὅτι δηλ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πόνεσε & ἔκλαψε ὁ Ἰησοῦς ,ὅπως καὶ ΑΛΗΘΙΝΑ πέθανε.
 Ὅσοι λοιπὸν ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν μεταδίδονται μικρόβια μὲ τὸν ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟ Χριστό ,δηλ τὴν Θ.Κοινωνία, 
στὴν οὐσία λένε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ἄνθρωπος, 
 δὲν ἔπαθε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, οὔτε πόνεσε ἀληθινά ,οὔτε ΠΕΘΑΝΕ πραγματικά,
ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ , τὴν Ουσία , δηλ.τοῦ Χριστιανισμοῦ.

_____
ΥΓ τὸ παραπάνω κείμενο εἶναι ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ ΙΑΤΡΙΚΑ  θέματα .
 Ἄρα δὲν ἐξετάζει , οὔτε ἀσχολεῖται μὲ τὸ ΙΑΤΡΙΚΟ ζήτημα 
 ἄν οἱ Ιοί  ΔΕΝ μεταδίδονται μέσῳ τοῦ Οἴνου  ποὺ ὑπάρχει στὴ Θεία Μετάληψη }

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.