Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2020

ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ;

Εικόνα
Παλιὸ σύγγραμμα —1970—τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Κ .ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  τὸ ὁποῖο ταλάνισε πλείστους πρωτοετεῖς τῆς δεκαετίας '70  ποὺ "κόβονταν" ..ὁμαδικὰ στὰ προφορικὰ σὲ ὅλες τὶς ἐξεταστικὲς  περιόδους.  Ὅσοι  ἀπαντοῦσαν "ΝΑΙ" στὸ  ἐν λόγῳ ἐρώτημα , ἀπορρἰπτονταν μὲ τὸ ἀντεπιχείρημα:  "εἶναι ὁ θεὸς ἀντικείμενο ..ἑπιστημονικοῦ πειράματος;"  Ὅσοι ἀπαντοῦσαν "ΟΧΙ",  ἀπορρίπονταν μὲ τὴν ἔνσταση:  "Τότε τὶ ρόλο ἐξυπηρετεῖ ἡ θεολογικὴ σχολὴ στὸ Πανεπιστήμιο ;" Γιὰ νὰ μὴν κουράζω τοὺς ἀναγνῶστες , ἡ σωστὴ ἀπάντηση γινόταν ἀντιληπτὴ στὸ μάθημα τῆς "ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ " τοῦ 4ου ἔτους: Θεολογία εἶναι ἡ ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ· ὅ,τι ὁδηγεῖ στὴν συνολικὴ πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι θεο—λογία  καθότι ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ  ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Συνεπῶς ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ποὺ βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νὰ καλυτερέψει τὴ ζωὴ του ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΖΟΝΤΑΣ τον κι ὄχι ἀπανθρωποποιῶντα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ & HEGEL.

Εικόνα
Ἐξηγεῖ ὁ βυζαντινὸς νεοπλατωνικὸς  ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ : Ἀπὸ τὴν Ἰδέα πχ Λευκότητα γιὰ νὰ "φτάσουμε" στὰ Λευκὰ Ἀντικείμενα χρειάζεται  ὁ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΡΙΚΟΣ  τῆς ΜΕΘΕΚΤΗΣ λευκότητας. Ἔτσι ἡ διαλεκτικὴ ΤΡΙΑΔΑ τῶν Νεοπλατωνικῶν εἶναι : 1)ΑΜΕΘΕΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ (=ὑπερβατικὴ ἔννοια πχ τῆς λευκότητας) 2)ΜΕΘΕΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ(=καθολικὴ ἔννοια τῆς ἐνυπάρχουσας στὰ λευκὰ ὄντα λευκότητας ) 3)ΜΕΤΕΧΟΜΕΝΑ ΟΝΤΑ (= ὅλα τὰ λευκὰ ὄντα) Ἄρα ἡ  φιλοσοφικὴ Διαλεκτικὴ τῶν ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ,συνοψιζομένη ἀπὸ τὸν ΙΑΜΒΛΙΧΟ θεωρεῖ τὸν ΜΕΣΟ ΟΡΟ ὡς ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΡΙΚΟ δύο "ἄκρων" ἐννοιῶν. [ Ἡ προσπάθεια αὐτὴ τῶν νεοπλατωνικῶν εἶχε σκοπὸ νὰ ἐξηγήσει φιλοσοφικὰ πῶς ἀπὸ τὸ ΕΝ προῆλθαν τὰ ΠΟΛΛΑ —τὸ πάγιο αἴτημα σύμπασας τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας..] Ἀντίθετα στὸν Hegel ὁ ὁποῖος σκέφτεται μὲ τις ΒΙΒΛΙΚΕΣ  προϋποθέσεις τοῦ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ Χρόνου, ἡ Διαλεκτικὴ του δὲν ἔχει "Μέσο Ὅρο" , ἀλλὰ μιὰ γραμμικὴ πορεία ἀνέλιξης :  Θέση-Ἀντίθεση-ΣΥΝΘΕΣΗ.  Ἡ διαλεκτικὴ τῆς Ἐγελιανῆς"  ΣΥΝΘΕΣΗΣ δηλ. ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ΑΝΕΛΙΞΗ σὲ μι

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ Ο ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνα
                  ( youtube.com/DiamKoutoulas ) Ἐν συνόψει : Δὲν τὸν ἐνδιέφερε ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΣ τὸν Μουσσολίνι ἡ Ἑλλάδα , δεδομένου ὅτι ἡ Ἰταλία  ἤδη ἀπὸ τὸ 1912 ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ,μέσῳ τῶν ὁποίων μποροῦσε νὰ ἐλέγξει τὴν Ἀνατ.Μεσόγειο. Ἀποφάσισε ,ὡστόσο, τέλη ΙΟΥΛΙΟΥ '40, νὰ ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα ,ὅταν ἀντελήφθη ὅτι ὁ Χίτλερ ΣΚΟΠΕΥΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΛΟ  -τὸν καλύτερο ,τότε, στὴν Εὐρώπη μετὰ ἀπὸ τὸν Ἀγγλικό ,φυσικά-  ΣΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ , ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ  νὰ τοῦ ἐπιτρέψει ἐλευθερη  δίοδο γιὰ τὴν Κατάληψη τοῦ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ. [ Ὁ Χίτλερ ἔστειλε 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1940 τὸν Φον Κανάρη, ἀρχηγὸ τῆς Ἀντικατασκοπίας, γιὰ συνομιλίες στὴ Μαδρίτη ,ἐπ αὐτοῦ : Ἐπιχείρηση FELIX .  Ὁ ἴδιος ὁ Φύρερ μάλιστα, συνάντησε στὴν Ἐντίγιε /Hendaye  στὰ γαλλοϊσπανικὰ σύνορα, τὸν Φράνκο ,στὶς 23‒ΟΚΤ‒1940 , γιὰ νὰ τὸν μεταπείσει ,ἀλλὰ ἀνεπιτυχῶς , ἀφοῦ ὁ Φράνκο ζήτησε ὅλη τὴν γαλλικὴ Βόρεια Ἀφρική, ἐπιλέγοντας  —γιὰ τὸν φόβο τῶν Ἄγγλων—τὴν οὐδετερότητα (καὶ ἀκολουθῶντας τὶς..συμβουλὲς τοῦ ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΙΣ , ποὺ σαμπόταρε τὸν

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΝ 30-ΟΚΤ-1940

Εικόνα
Στὶς 30—ΟΚΤ—1940 ὁ Μεταξᾶς κάλεσε τοὺς ἀρχισυντάκτες καὶ διευθυντὲς τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων καὶ τοὺς ἀνέλυσε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους εἶπε τὸ ΟΧΙ στὸν Μουσσολίνι ἐρχόμενος σὲ ευθεῖα ρήξη μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ ΑΞΟΝΑ σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑΖΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΠΟΤΑ καὶ ἴσχυε τὸ γερμανοσοβιετικὸ σύμφωνο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ—ΜΟΛΟΤΩΦ ἀπὸ τὸ 1939. Παρακάτω ἀνθολογῶ δύο χαρακτηριστικὰ σημεῖα τῆς ὁμιλίας ἐκείνης ὅπου φαίνεται ἡ πολιτικὴ διορατικότητα καὶ ἡ στρατιωτικὴ ὀξύνοια τοῦ ΜΕΤΑΞΑ: .< . .θὰ ἐπρεπε διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τov πόλεμον, νὰ γίνωμεν ἐθελονταί δοῦλοι καὶ νὰ πληρώσωμεν αὐτὴν τὴν τιμήν... μὲ τὸ ἁπλωμα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀκρωτηριασμόν ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν καὶ τοῦ ἀριστεροῦ πρὸς ἀκρωτηριασμὸν ἀπὸ τὴν Βουλγαρίαν. Φυσικὰ δὲν ἦτo δύσκολον νὰ προβλέψη κανείς ὁτι εἰς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Ἀγγλοι θὰ ἐκοβαν καὶ αὐτοὶ τὰ πόδια τῆς Ελλάδος. ... Τέλος διά τὴν Γερμανίαν ἡ νίκη θὰ ἦτο ἐν πάσῃ περιπτώσει δυνατή μόνο μὲ κοσμοκρατορίαν.     Ἀλλ' ἡ κοσμοκρατορία διὰ τὴν

ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εικόνα
 Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ καθιερώθηκε στὴν Αὐτοκρστορία, ἡ περσικὴ συνήθεια ἡ Αὐλική  Διοίκηση νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ΕΥΝΟΥΧΟΥΣ , ὑποτίθεται διότι μόνο αὐτοὶ εἰσήρχοντο στοὺς βασιλικοὺς κοιτῶνες,  στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μὴν ἐποφθαλμιοῦν τὸν θρόνο μέσῳ τῶν ἀπογόνων τους.  Ἡ συνήθεια αὐτὴ συνεχίστηκε καὶ στὸ Βυζάντιο ὥς τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων  καὶ κληρονομήθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς . Τρία ἦσαν τὰ κύρια ἀξιώματα ΕΥΝΟΥΧΩΝ στὸ Βυζάντιο κατὰ τὴν Μέση Περίοδο: — ὁ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ,ἐπιφορτισμὲνος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ αὐτοκράτορα κατὰ τὴ νύχτα. —ὁ ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΙΑΡΙΟΣ, ὑπεύθυνος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Ταμείου καὶ βεστιαρίου. —ὁ ΜΕΓΑΣ ΠΑΠΙΑΣ , ἔχων τὴν εὐθύνη τῆς ἀσφαλείας τῶν ἀνακτόρων τοῦ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ  [τὸ ὁποῖο βρισκόταν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία , ἐκεῖ ποὺ σήμερα ὀρθώνεται τὸ ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ—ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ] Ἡ θέση τοῦ εὐνούχου ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΟΥ ἦταν καίρια γιὰ τὴν  προσωπικὴ ἀσφἀλεια τοῦ αὐτοκράτορα , δεδομένου ὅτι κατεῖχε τὰ κλειδιὰ τῶν ἀνακτορικῶν θυρῶν. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΥ ΕΥΝΟΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἀριστοτέλης : ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥΣ.

Εικόνα
 Ἀπὸ τὶς καλύτερες εἰσαγωγὲς στὸν Ἀριστοτέλη αὐτὴ τοῦ πανεπιστημιακοῦ ΛΥΠΟΥΡΛΗ στὰ "ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ" . Ἀπὸ τὶς πιὸ ἐνδιαφέρουσες , γιὰ μαθητὲς τῆς Γ'λυκείου, εἶναι ἡ ἑξῆς ἀναφορά· πρὸ Ἀριστοτέλους οἱ τότε σπουδαστὲς ΑΚΟΥΓΑΝ τὸ κείμενο ποὺ διάβαζε ὁ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ*  ὅπως γίνεται μέχρι σήμερα στὶς Ἐκκλησίες μὲ τὰ Ἀναγνώσματα.  Ὁ Ἀριστοτέλης , ὁ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ τῆς ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἄλλαξε γιὰ πάντα αὐτὴ τὴν συνήθεια ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ**  στὸ σπουδαστἠριο του —ἔκτοτε ὁ κόσμος πέρασε ἀπὸ τὴν μόρφωση μέσῳ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  στὴ συνήθεια τοῦ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ, κι ἀπὸ τὸ ΑΚΟΥΣΜΑ δημοσίᾳ τῶν Κειμένων  περάσαμε —μέσῳ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ—στὸ ΔΙΑΒΑΣΜΑ. ________ *ἦταν χαλεπὸ ἔργο ἡ ἀνάγνωση ΠΑΠΥΡΟΥ κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα ἐπειδὴ ἡ γραφὴ ἦταν ΣΥΝΕΧΗΣ—γιὰ λόγους οἰκονομίας,οἱ πάπυροι ἦσαν πανάκριβοι—ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΙΞΗ. ** ἔλεγε ὁ Πλάτων·  "ἀπίωμεν [=ἄς πᾶμε] εἰς τὴν τοῦ ἀναγνώστου οἰκίαν"  [=οἰκία εἶναι τὸ.."κελλί"ποὺ λέμε σήμερα στὰ μοναστήρια,  δεδομένου ὅτι ΤΑ ΧΡΙΣΤ

Ἡ Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ἤ : ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΦΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ;

Εικόνα
Δὲν θὰ ἀναλύσω ἐδῶ τὸν γνωστὸ μῦθο τῆς ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ—τὸ κάνουν οἱ εἰδικοὶ παλαιοδιαθηκολόγοι στὸ Πανεπιστήμιο.  Σὲ δύο σημεῖα θὰ σταθῶ μόνον:  —τὸ δὲνδρο τῆς Γνώσης -μὲ τὸ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ μῆλο - βρισκόταν ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου καὶ δὴ στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ αὐτοῦ. —ὁ ΟΦΙΣ ,καὶ αὐτὸς , ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου βρέθηκε καὶ μάλιστα  ΑΝΟΙΞΕ διάλογο μὲ τοὺς Πρωτοπλάστους  -ὅμως ὁ θεὸς ΔΕΝ ἄνοιξε διάλογο μαζὶ του. Ἄρα, θὰ μποροῦσε νὰ συμπεράνει κανεὶς  ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πασίγνωστο βιβλικὸ μῦθο ὅτι ἡ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ἤ ,θεολογικῶς μιλῶντας, Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  διότι οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοὐτου.. [ ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία ἀπέδιδε τὸ Κακό στὸ κλαπὲν Πῦρ τοῦ ΤΙΤΑΝΑ Προμηθέα—ἐξ οὗ καί ἡ Τιμωρία του ἐκ μέρους τοῦ ΔΙΟΣ ] Στὴν φιλοσοφικὴ γλῶσσα τοῦ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ καὶ τῆς Qabbalah  θὰ λέγαμε πὼς  ΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ  καί ἡ μεταξὺ τους σύγκρουση [ =πόλεμος πατὴρ πάντων] συνιστᾶ τὸ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Σὲ κάθε περίοτωση, ἡ "παγίδα"  τοῦ ΟΦΕΩΣ ἦταν τὸ "ΩΣ ΘΕΟΙ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εικόνα
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ Βυζάντιο τὶς ταυτόχρονες ἐπιθέσεις σὲ πολλὰ μέτωπα —πχ ΣΛΑΒΟΙ στὸ Βορρᾶ, ΑΡΑΒΕΣ στὴν Ἀνατολή—μεταρρύθμισε τὴν διοικητικὴ ὀργάνωση τῶν ΕΠΆΡΧΙΩΝ τοῦ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ,  σὲ ΘΕΜΑΤΙΚΗ διοίκηση ,ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ος αἰ.)  Ἐξηγῶ·  "θέμα" σήμαινε ἀρχικὰ τὸν ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ μιᾶς περιοχῆς ,κατόπιν τὸ ἴδιο τὸ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ,γιὰ νὰ καταλήξει ἐν τέλει νὰ σημαίνει τὴν ΠΕΡΙΟΧΗ ποὺ ἕδρευε τὸ συγκεκριμένο τμῆμα στρατοῦ.  Στρατεύσιμοι ἦσαν οἱ ντόπιοι τῆς περιοχῆς καὶ  γι αὐτὸ τοὺς παραχωροῦσε κτήματα πρὸς βιοπορισμὸ τὸ Κράτος  ,ἐνῶ ὁ Διοικητὴς τοῦ ΘΕΜΑΤΟΣ, ὁ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ἤ κόμης/comes  συγκέντρωνε στὸ πρόσωπο του καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν στρατιωτικη ἐξουσία ,  ἀντίθετα ἀπὸ  τὸ σύστημα τοῦ Διοκλητιανοῦ ὅπου  οἱ ἐξουσίες αὐτὲς ἦταν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ χωρισμένες, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ πραξικοπημάτων. Ἡ ΔΥΑΔΙΚΗ ὅμως διοὶκηση τοῦ Διοκλητιανοῦ  ἔπασχε σὲ ἀποτελεσματικότητα  εἰδικῶς σὲ περίπτωση ἄμεσου κινδύνου· ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ἐφαρμόζεται ἡ περίφημη ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Σοφοκλῆς : ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἀρρώστεια..

Εικόνα
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Γ.Τζαβέλλας-1961)  Γράφει στὴν "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ὁ Σοφοκλῆς στὸ Α' Στάσιμο, στὸ καλύτερο —κατὰ τὴ γνώμη μου—ΧΟΡΙΚΟ τοῦ ἀρχαίου Δράματος, { ὀπου περιγράφει τὴν ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: "Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει" }  τὰ ἑξῆς: " Ἅιδα μόνον / φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται· νόσων δ' ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται" (στιχ.360) Μετάφραση : " ἀπὸ τὸν Ἅδη μόνο δὲν θὰ μπορέσει νὰ ξεφύγει -ὁ ἄνθρωπος- ἄν καὶ  ἔχει ἐπινοήσει τρόπους γιατρειᾶς  σὲ ἀγιάτρευτες ἀρρώστειες ". Δηλ. κι ἄν γιατρέψει ὅλες τὶς ἀσθένειες ὁ ἄνθρωπος , ἀπὸ τὸν θάνατο δὲν θὰ ξεφύγει ,  γιατὶ ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἀρρώστεια... Μερικοὶ φιλόλογοι ἔλεγαν παλιὰ, πὼς  ἐδῶ εἶναι λανθασμένη ἡ διάτσξη τῶν στίχων·  θὰ ἔπρεπε νὰ ἔλεγε τὸ κείμενο : "ἄν καὶ γιάτρεψε πολλὲς ἀρρώστειες,  δὲν ξέφυγε ἀπὸ τὸν Ἅδη" . Ὅμως, ΟΧΙ -  ἡ σειρὰ τῶν στίχων εἶναι ὀρθή· ὁ θάνατος θαρθεῖ , κι ἄν  ἀκόμα  ὁ ἄνθρωπος,γιατρέψει ὅλες τὶς ἀνίατες ἀσθένειες,  ΓΙΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ. Αὐτὸ

Πλάτωνος, "ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ" : Ὁ μῦθος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου

Εικόνα
( youtube.com/DiamantisKoutoulas ) Γράφει ὁ ΠΛΑΤΩΝ στὸν διάλογο " ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ" , περιγράφοντας τὸν μῦθο τῆς δημιουργἰας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ διηγήθηκε ὁ Πρωταγόρας στὸν ΣΩΚΡΑΤΗ ,  ὅτι ὁ Δίας δώρισε τὴν ΑΙΔΩ καὶ τὴν Δ̣ΙΚΗ (δηλ. τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ)  στοὺς ἀνθρώπους  γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμβιώνουν χωρὶς νὰ ΑΛΛΗΛΟΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ, δεδομένου ὅτι ἡ ΦΩΤΙΑ ποὺ ἔκλεψε ὁ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καὶ τὴν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους ,  τοὺς πρόσφερε ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ   ἀλλὰ δὲν ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ τοὺς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ καὶ ἔτσι ἐκεῖνοι, ὅποτε συγχρωτίζοντο,  ἀλληλοεξοντώνονταν.. Γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ λοιπὸν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, στέλνει ὁ Δίας τὸν Ἑρμῆ   νὰ δωρίσει στοὺς θνητοὺς τὴν αἰδὼ[=φιλότιμο ]  καὶ τήν δίκη[=αἴσθημα δικαίου ]  οἱ ὁποῖες  συνιστοῦν τὴν πολιτικὴ ἀρετή, γιὰ νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ ὑπάρξουν   ἀνθρώπινες ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Ρώτησε, λοιπὸν  ὁ Ἑρμῆς τὸν Δία  πῶς νὰ μοιράσει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ:  " ἐπὶ πάντας νείμω "[=σὲ ὀλους θὰ  διανείμω τὴν πολιτικὴ ἀρετή]  ἤ σὲ ΜΕΡΙΚΟΥΣ , ὅπως πχ τὰ  διάφορα ταλέντ

Ἡ Εἰκονομαχία δὲν ἔληξε...

Εικόνα
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ _________ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΔΩΝ (Discovery Channel) Η ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ _______ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ( Discovery Channel) --------  Ἡ Εἰκονομαχία ὑπῆρξε ἕνας καθοριστικὸς σταθμὸς στὴ βυζαντινὴ ἱστορία καθότι προσδιόρισε τὴν ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τῶν μέσων χρόνων.  Μέ τὴν ἄνοδο τοῦ ΙΣΛΑΜ καὶ τὴν γειτνίαση μαζὶ του , τὸ Βυζάντιο βρέθηκε σὲ ἕνα ἱστορικὸ σταυροδρόμι μεταξὺ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ πνεύματος. Ἐξηγῶ· οἱ εἰκονομάχοι —ὀπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ αὐτοκράτορα ΛΕΟΝΤΟΣ Γ' ΙΣΑΥΡΟΥ πρὸς τὸν Πάπα —ἐπεκαλοῦντο τὴν ΓΡΑΦΗ καὶ εἰδικῶς τὴν 2η ΕΝΤΟΛΗ τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου "ΟΥ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΑΥΤΩ ΕΙΔΩΛΟΝ ΟΥΔΕ ΠΑΝΤΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑ" , καὶ τὸ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ*, ἐνῶ οἱ εἰκονολάτρες , ὁπως ἔγραφε ὁ ΙΩ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ , τὸ εὐαγγελικὸ "Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΣΚΗΝΩΣΕΝ ΕΝ ΗΜΙΝ" , ὥστε ἐφόσον ὁ θεὸς ἐνσαρκώθηκε ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΑΜΕ  στὸ πρόσωπο τοῦ Χρι

Ἅγ.Θωμᾶς Ἀκινάτης: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Εικόνα
             (youtube.com/DiamKoutoulas) Μεγάλη μορφὴ τῆς Φιλοσοφίας καὶ Θεολογίας ὁ ΑΚΙΝΑΤΗΣ (+1274) γι αὐτὸ καὶ  τὶς ἰδέες του ἀκολουθοῦμε σήμερα κάθε φορὰ ποὺ συζητοῦμε γιὰ τὶς σχέσεις ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ καὶ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,  ὀμως ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ  —ἀκόμη κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Καθολικοὶ ἀγνοοῦμε τὸ ἔργο του. Συνοπτικὰ ἀναφέρω τὰ ἑξῆς· τὸν 13ο αἰ. στὴ Δύση ἄκμαζε ἡ φιλοσοφία τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ καὶ κυρίως ἡ ΦΥΣΙΚΗ του , βάσει τῆς ὁποίας : 1. Η ΓΗ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ  ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΚΙΝΕΙΤΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΟ ΑΠΟ ΑΙΘΕΡΑ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ. 2. Ο ΚΟΣΜΟΣ  [=τὸ γεωκεντρικὸ μοντέλο τῶν Οὐρανίων Σφαιρῶν , κινουμένων κυκλικῶς γύρω ἀπὸ τὴν ἀκίνητη γῆ]  ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ , ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ  ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ {=πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον}.  Ἐπειδὴ οἱ θέσεις αὐτὲς τοῦ Ἀριστοτέλη ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ,  γέννησαν τὴν ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά,  ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πολλοὶ ἀριστοτελιστὲς τὶς θεώρησαν ὡς ΑΙΩΝΙΑ ΔΟΓ

ΤΟ "ΥΠΟΓΕΙΟ" ΤΟΥ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ.

Εικόνα
(youtube.com/DiamantisKoutoulas)  Τὸ "ΥΠΟΓΕΙΟ"  —ὁ πλήρης τίτλος εἶναι "Σημειώσεις ἀπὸ τὸ Ὑπόγειο"·ἐννοεῖ :"ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ"— εἶναι οἱ "ἐξομολογήσεις" τοῦ Ντοστογιέφσκι, οἱ φιλοσοφικὲς του ἀντιλήψεις καὶ ἐκδόθηκε τὸ 1864. Στὸ "Ὑπόγειο" ,πέραν τοῦ ὀτι παρελαύνει σύμπασα ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη καὶ "ἀποκαλύπτονται" οἱ χαρακτῆρες τῶν ἡρώων τῶν μελλοντικῶν μυθιστορημάτων  ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γράψει ὁ Ντοστογιέφσκι, ἀσκεῖται ἡ  πιὸ ὀξεῖα κριτικὴ στόν ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ἀπὸ τὸν Βολταῖρο καὶ τὸν Ρουσσὼ μέχρι τὸν Κάντ καὶ τὸν Χέγκελ,  καὶ ὅλα αὐτὰ , δυὸ δεκαετίες  πρὶν γράψει  παρόμοια  στό "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" (1889)  ὁ ΝΙΤΣΕ.  Ὅπως καὶ ὁ μεγάλος Γερμανὸς φιλόσοφος , μερικὰ χρόνια ἀργότερα, ἔτσι καὶ ὁ μἐγιστος Ρῶσος μυθιστορηματογράφος ἀποκαλύπτουν τὸ ΣΑΘΡΟ θεμέλιο τῆς εὐρωπαϊκῆς ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ τῆς ἑδραζομένης ΜΟΝΟ στὸν ὀρθολογισμὸ παραβλέποντας τὴν ΜΗ ΛΟΓΙΚΗ φύση τοῦ Εἶναι. [ ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ : ὁ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ὀρθολογισμ

Ὑγρὸ πῦρ : ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ.

Εικόνα
 Ὑπάρχει τέτοια πληθώρα περιγραφῶν γιὰ τὸ .."ἀτομικό" ὅπλο τῶν βυζαντινῶν ἀπὸ πηγὲς τῆς ἐποχῆς ,ὥστε νὰ ἐπικρατεῖ μεγάλη ἀσάφεια  καὶ σύγχυση γιὰ τὸ τὶ ΑΚΡΙΒΩΣ ἦταν τὸ περίφημο ΥΓΡΟ ΠΥΡ ποὺ ἔσωσε την Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ΕΥΡΩΠΗ ἀπὸ τὴν ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ καὶ στὶς δύο πολιορκίες , τὴν πρώτη ἐπὶ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ' ΠΩΓΩΝΑΤΟΥ τὸ 674μΧ καὶ τὴν δεύτερη ἐπὶ ΛΕΟΝΤΟΣ Γ ' ΙΣΑΥΡΟΥ τὸ 717μΧ (διαφορετικὰ θὰ μιλούσαμε ἀραβικὰ σήμερα στὸ ..Εὐρωπαϊστάν...). Οἱ περιγραφὲς εἶναι ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ·  ἄλλοτε φαίνεται ὅτι ἦταν ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟ ὅπλο βασισμένο στὴ ΝΑΦΘΑ —πετρέλαιο—γνωστὸ ὅπλο ἤδη  ἀπό τὴν ἀρχαιότητα, τὸ ὁποῖο ἔκαιγε καὶ μέσα στὸ νερό,   ἄλλοτε περιγράφεται ὡς ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΥΛΗ κάτι σάν τὴν ΠΥΡΙΤΙΔΑ , βασισμένο στὸ ΝΙΤΡΟ.   Ἡ ἀνακάλυψη ἀποδίδεται  ἀπὸ τὶς πηγὲς  τῆς ἐποχῆς στὸν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ἀπὸ τὴν Συρία τὸ 672 μΧ  (Θεοφάνης ,Χρονογραφία,354) ,  ἐνῶ ἐθεωρεῖτο ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ κατασκευαζόμενο ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ καὶ  ὁπως γράφει ὁ Κων.Πορφυρογέννητος : "μήτε εἰς ἕτερον ἔθνος παραπέ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ : ὅλη ἡ ἀλήθεια.

Εικόνα
    Η ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  ΣΗΜΕΡΑ        Η ΣΜΥΡΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ                              ___________ Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 15-5-1919 ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ  TAHSIN (ἀπὸ τὴν τουρκικὴ τηλεοπτική σειρά: Vatanim Sensin= "ΕΙΣΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ")  _______________ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (13-ΣΕΠ-1922) ________________ Γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα Καταστροφὴ ἔχουν γραφεῖ πολλὰ  καὶ ὁ τόπος πλήρωσε τὰ μέγιστα φθάνοντας στὸν "ψυχικό διχααμὸ " μεταξὺ βενιζελικῶν καὶ ἀντιβενιζελικῶν ποὺ κράτησε σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Μεσοπολέμου —καὶ ἐν πολλοῖς κρατεῖ λανθάνων ὡς τὶς μέρες μας.. Γι αὐτό,  ἡ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ἰστορικὴ ἁλήθεια γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ.  Ἐξηγῶ· σίγουρα τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ χρεώνονται ΙΣΤΟΡΙΚΑ οἱ ἀντιβενιζελικὲς κυβερνήσεις ποὺ προέκυψαν μετὰ τὶς  Ἐκλογὲς τοῦ 1920, λόγῳ τῶν στρατιωτικῶν λαθῶν καὶ τῆς ἀβελτηρίας ποὺ ἐπέδειξαν.   Ἐρωτᾶται ὅμως, ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ Ν