Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.—Τὸ βενιζελικὸ παρακράτος.Παρακολούθησα —ἐξ συνηθείας—ἕνα ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ μοῦ προξένησε εὐχάριστη ἐντύπωση ὅτι διδάσκονται πιὰ στὸ Πανεπιστήμιο ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ποὺ πρὸ 40 χρόνων ὅταν σπούδαζα ἐγὼ ,ἀρχὲς δεκαετίας '80, ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΚΑΠΟΙΟΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ  ΨΕΛΛΙΣΕΙ ΑΚΟΜΑ...
 Πρὀκειται γιὰ τὴν σκοτεινὴ πλευρὰ τοῦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καὶ τοῦ βενιζελικοῦ παρακράτους γενικώτερα.
.Συγκεκριμένα ἀναφέρομαι στὰ ἀκόλουθα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ :
1.  στὸ  ὅτι τὸν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τοῦ  1915  καὶ μεσοῦντος  τοῦ Α'ΠΠ ὁ Βενιζέλος  ἐζήτησε ἀπό τὴν ΑΝΤΑΝΤ νὰ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ γιὰ νὰ δημιουργήσει Μακεδονικὸ Μἒτωπο κατὰ τῶν ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
 Γι αύτὸ ὁ Βενιζέλος  ἀπεπἐμφθη ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε τὴν ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ τῆς χώρας) καὶ ἔτσι ξεκίνησε ὁ ὀλέθριος ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ.
2.  Ὁ Βενιζέλος μὲ τὴν βοήθεια τῶν ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τοῦ  στρατηγοῦ Σαράιγ δημιούργησε στὴν συμπρωτεύουσα  ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ μέ τὸ  περιλάλητο Κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΑΥΓ—1916) ΔΙΑΣΠΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ γεγονὸς ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ . 
Κι ὅλα αὐτὰ βασιζόμενος στὰ ὅπλα τοῦ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
3. ὅταν τὰ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (1917) καὶ ἐπέστρεψε ὁ Βενιζέλος στὴν ἐξουσία τῶν Ἀθηνῶν  (ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ)  ΕΓΚΑΝΙΑΣΕ ΜΕ ΝΟΜΟ —ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ— ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΡΟΝΗΣΙΑ κι ἔστειλε ἐκεῖ ΟΛΟΥΣ  τοὺς βασιλόφρονες  αντιπἀλους του (ΟΛΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΞΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ) ἐνῶ ἀνἐστησε τὴν προηγούμενη βενιζελικὴ Βουλὴ ποὺ ὁ λαὸς προσφυῶς ὀνόμασε ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ "ΛΑΖΑΡΩΝ".
4. μετὰ τὴν Καταστροφὴ τοῦ 1922  ΚΙ ΕΝΩ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΟΥ ΓΟΥΔΗ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ "ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ"  ὁ Βενιζέλος ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ προέτρεπε τοὺς βενιζελικοὺς ἀξιωματικοὺς  νὰ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΥΣ  καὶ νὰ προχωρήσουν σέ  Κινήματα ὅποτε ὁ λαὸς ψηφίζει ὑπέρ τῶν βασιλοφρόνων . Ἐτσι ἡ  Α' ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΤΟ 1924 ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (βλ κινήματα Πλαστήρα,Πάγκαλου κλπ) ΕΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ καὶ τὸ"Δημοκρατικό"  Σύνταγμα ψηφίστηκε πολὺ καιρὸ μετά..
5. τὸ 1933 ὅταν ὁ Βενιζέλος ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ προέτρεψε τοὺς"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ" βενιζελικούς ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ νὰ κάνουν ΚΙΝΗΜΑ γιὰ νὰ μὴν ἐπιστρέψει ὁ Βασιλιᾶς (βλ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ) καὶ ὅταν εἶδε ὃτι οἱ ἀξιωματικοὶ του ἀπέτυχαν, ΗΓΗΘΗΚΕ  Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1935  καὶ ὅταν ἀπέτυχε κι αὐτὸς ,τότε ΓΥΡΕΨΕ ΑΣΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ καταφεύγοντας στὴν ἰταλοκρατούμενη ΛΕΡΟ.

Βεβαίως καὶ οἱ βασιλόφρονες ἀντίπαλοι τοῦ Βενιζέλου δὲν ἔμειναν μέ σταυρωμένα χέρια· μετὰ τὸ κίνημα τοῦ 1933 ἐγινε ἡ δεύτερη δολοφονικὴ ἀπόπειρα κατὰ τοῦ Βενιζέλου (ἡ πρώτη εἶχε γίνει στὴν Λυὼν τὸ 1920 καὶ αἰτία ἦταν Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ)


Ἀναλυτικὠτερα  τὰ παραπάνω γεγονότα·
γνωρίζω ὅτι ἡ ἀλήθεια ἐνοχλεῖ τοὺς κοιμωμένους ἀλλὰ  ἐπίσης τελεῖ ἐν γνώσει μου τὸ  ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια ἔχει τὴν τάση στὸ τέλος νὰ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ὁλόκληρη. 
Τὸ παρακάτω βιβλίο τοῦ Δαφνῆ  (βλ. φωτό) γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου εἶναι ὅ,τι πολυτιμὼτερο ὑπάρχει καὶ τὸ πλέον  ἀξιόπιστο γιὰ τὸν Βενιζέλο καὶ τὸν βενιζελισμό ( ὁ ὁποῖος ἀκόμα ρίχνει  mutatis mutandis τὴν σκιὰ του στὴν πολιτικὴ —ἐλέῳ προπαγάνδας ΠΑΣΟΚ) καὶ περιγράφει τὴν πᾶσα ἀλήθεια γιὰ τὴν ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.

Βεβαίως ΜΕΓΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ὁ ἐκ Κρήτης ΕΘΝΑΡΧΗΣ Βενιζέλος ὅμως ἡ Ἱστορία ΔΕΝ ἁγιογραφεῖ—λέει τὴν Ἀλήθεια ,καὶ μόνο. Ἐτσι πρέπει νὰ εἰπωθεῖ  (καὶ τὰ γράφει ὅλα ὁ ΔΑΦΝΗΣ —ἄν καὶ βενιζελικὸς ὁ ἴδιος) ὅτι ὁ Βενιζέλος ἐπεδίωκε τὴν ἵδρυση ἑνὸς ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ —ὑπὸ τὴν ἡγεσία του βεβαίως—γιὰ τοῦτο κι ὅταν ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τὸν βασιλιᾶ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ὁ Βενιζέλος, ὅπως προεῖπα,  ἤθελε  νὰ βγεῖ ἡ χώρα στὸν Α'ΠΠ ὑπὲρ τῶν ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ , ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος νὰ παραμείνει οὐδέτερη) κατέφυγε στὴν Θεσσαλονίκη ὅπου μὲ τὴν ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ..
Ἀνήκουστη ἐνέργεια  ἡ δημιουργία 
 " δύο Ἑλλάδων " ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ
μὲ τὰ γαλλικὰ ὅπλα τοῦ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΪΓ..
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ποὺ  ὀνόμασαν
ἀργότερα ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ οἱ Βενιζελικοὶ "ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ" , ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἦταν ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ—ἐν προκειμένῳ τῶν Γάλλων.

 Πρόκειται  βεβαίως ,γιὰ τὸν φοβερὸ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΟΥ 1915 ποὺ ἀκόμα ταλανίζει τὴ χώρα.. Τότε ,στὸ Κράτος τῆς Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν δύο  πολιτικὲς ἀντιλήψεις καὶ πρακτικὲς· ἀφενὸς πλάστηκε  ὁ , καὶ σήμερα διαπρέπων, ὅρος"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ" 
σὲ ἀντίστιξη δηλ. μὲ τοὺς  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ὀπαδοὺς τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου —οἱ ὁποῖοι ἦταν σχεδὸν πλειοψηφία στὴ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, τὴν παλιὰ Ἑλλάδα τὴν λεγόμενη, ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ φυσικά— καὶ ἀφετέρου ὑποστηρίχτηκε  ἡ θέση ὅτι ὁ ΣΤΡΑΤΟΣ ( ὅπως τὸ 1909 στοῦ ΓΟΥΔΗ)
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ γιὰ νὰ ἀποκαθιστᾶ κατὰ τὸ δοκοῦν τὰ .."δημοκρατικὰ" συμφέροντα (δηλ.τὰ συμφέροντα τῶν βενιζελικῶν).
Ἔτσι ἔκτοτε— καὶ ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ ʹ22—
ὁ στρατὸς μὲ συνεχῆ ΚΙΝΗΜΑΤΑ βενιζελικῶν ἀξιωματικῶν ἐπεμβαίνει στὴν πολιτικὴ ὅποτε νομίζει ὅτι οἱ βασιλόφρονες ἀποτελοῦν κίνδυνο γιὰ τὴ.."Δημοκρατία". Πρὸς διασφάλιση τῶν βενιζελικῶν συμφερόντων δημιουργοῦνται τὰ λεγόμενα "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ" δηλ τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ βενιζελικοῦ ,"δημοκρατικοῦ" (δηλ.ἀντιβασιλικοῦ) παρακράτους..

Ἡ μικρασιατικὴ καταστροφὴ ποὺ ὀφείλεται περισσότερο στὴν μικρασιατικὴ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ποὺ ὀργάνωσε τὸ 1919 ὁ Βενιζέλος τῇ ὑποδείξει τῶν Ἄγγλων, παρὰ στὴν ἀβελτηρία τῶν ἀντιβενιζελικῶν (ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ , ὅπως εἶχε διαβλέψει κι ὁ Μεταξᾶς) ἡ Καταστροφὴ τοῦ ʹ22 λοιπὸν ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν ΑΦΟΡΜΗ στοὺς "δημοκρατικούς" βενιζελικοὺς νὰ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ μὲ τὴν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟΥ ΓΟΥΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ—πλὴν Μεταξᾶ..
[ Ἡ δίκη ἐκείνη ἦταν παράτυπη καθόσον
ἡ Μικρασία δὲν ἀποτελοῦσε ἐθνικὸ ἔδαφος,
ὥστε νὰ στοιχειοθετεῖται ἐσχάτη προδοσία]

Μὲ τὴν ἳδρυση τοῦ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ἀπὸ τὸν Τσαλδάρη ,κι ἐνῶ ὁ Βενιζέλος ἔχει φύγει στὸ Παρίσι ἀπὸ τὸ 1920 (ἀφοῦ εἶχε χάσει στὶς Ἐκλογές..) ὑπῆρξε μιὰ ἐλπίδα εἰρήνευσης τῶν παθῶν τοῦ ΔΙΧΑΣΜΟΥ καὶ κυρίως μιᾶς ἐμπέδωσης δικομματικοῦ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ χωρὶς παρεμβάσεις τοῦ Στρατοῦ ,δηλ.τῶν ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.

Δέν ἔγινε ὅμως αὐτὸ, μὰ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ·
 μετὰ τὴν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ,ἡ ἐξαφάνιση τῆς Ἀντιπολίτευσης ΑΦΗΣΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ 
τοὺς "δημοκρατικοὺς "ἀξιωματικοὺς καὶ ἄρχισε ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ δηλ.Πραξικοπημάτων(Πλαστήρας,Πάγκαλος,Κοδύλης) μὲ ἀποκρύφωμα τὴν ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΗΣ Α' ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τὸ 1924 μὲ "παρέμβαση" τοῦ βενιζελικοῦ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ" (τὸ δημοψήφισμα ἔγινε ΚΑΤΟΠΙΝ ,ἐνῶ ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀβασίλευτης καθυστέρησε ὑπερβολικά..)

Οἱ στρατηγοὶ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ,ΠΑΓΚΑΛΟΣ,ΓΟΝΑΤΑΣ κλπὅλοι "δημοκρατικοὶ" δηλ.ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΟΙ
ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας διὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ βεβαίως, ὥσπου έν τέλει ἐπέστρεψε ,ἐθνοσωτῆρας, ὁ ἴδιος ὁ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,τὸ 1928 γιὰ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤ̣ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ..

Τὸ 1932,.ἐπὶ Βενιζέλου , ἡ χώρα πτώχευσε
 καὶ στὶς ἐκλογὲς  τῆς 5/3/1933
 νίκησε τὸ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ τῶν βασιλοφρόνων (ἀργότερα ὀνομάστηκαν "δεξιοί"—τότε οἱ βενιζελικοὶ τοὺς ἀποκαλοῦσαν "μοναρχικούς").
 Ὅμως οἱ βενιζελικοὶ ἀξιωματικοὶ ,τοῦ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ, δὲν ἐδέχτηκαν τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΚΙΝΗΜΑ  τὴν ..ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ΣΤΙΣ 6—3—1933 , μὲ τὴν σιωπηρὴ συγκατάθεση τοῦ Βενιζέλου..

Τὸ πραξικόπημα ἀπέτυχε ,λόγῳ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γιὰ νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομα τους) καὶ ὁ Πλαστήρας διέφυγε στὸ ἐξωτερικό. Μεσολάβησε ἡ ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Βενιζέλου 6‒6‒1933 καὶ ἐν τέλει
 Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΗΓΗΘΗΚΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ  ("Ἐπαναστάσεως") 
ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935  προσπαθῶντας νὰ ἐπαναλάβει ὅ,τι ἒκανε τὸ 1915 δηλ. ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΞΑΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 Ὅμως οἱ καιροὶ εἶχαν ἀλλάξει· ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΙΑ ΓΑΛΛΟΙ  ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ . Ἀπὸ λάθος οἱ κινηματίες τοῦ Στόλου πῆγαν στὴν Κρήτη ἀντὶ στὴ Μακεδονία ,κι ὁ Βενιζέλος γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη κατέφυγε στὰ ἰταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα κι ἀπὸ ἐκεῖ τοῦ ἔδωσε ἄσυλο ὁ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ στὴν Ἰταλία. .

Νὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι κύριο ρόλο στὴν ἀποτυχία τῶν δύο τελευταίων βενιζελικῶν κινημάτων  τοῦ 33 καὶ 35 ἔπαιξε ὁ στρατηγὸς  ΚΟΝΔΥΛΗΣ , τέως βενιζελικός, ὁ ὁποῖος ἐξαιτίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με τοὺς ἄλλους βενιζελικοὺς ἀξιωματικοὺς ΑΛΛΑΞΕ ΠΑΡΑΤΑΞΗ καὶ ἀπὸ βενιζελικὸς ἔγινε βασιλόφρων ..
Αὐτὸς εἶναι ποὺ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ʹ35 μετέτρεψε ΕΚΤΟΤΕ τὸ σῶμα τῶν Ἀξιωματικῶν ἀπὸ κατὰ πλειοψηφίαν βενιζελικὸ ,μετὰ τὸ ʹ22, σὲ κατὰ πλειοψηφίαν βασιλικὸ μετὰ τὸ ʹ35 (καὶ μέχρι  τὸ 1974..)

Θὰ τελειώσω τὰ λίγα αὐτὰ ἀπὸ τὸ θεμελιακὸ ἔργο τοῦ ΔΑΦΝΗ ,μὲ τὴν   πρόταση τοῦ Πλαστήρα
 πρὸς τὸν Βενιζέλο( ποὺ δείχνει τὴ "δημοκρατική" νοοτροπία  ἀλλὰ καὶ τὴν.. "ὀξύνοια" τοῦ στρατηγοῦ )τὴν ἑπομένη τῶν ἘΚΛΟΓΩΝ τῆς 5‒3‒1933 , ποὺ νίκησαν οἱ ἀντιβενιζελικοὶ : 
Χάνουμε τὰς Ἀθήνας—εἶπε ὁ Πλαστήρας στὸν Βενιζέλο—γι αὐτὸ σκέπτομαι νὰ πάω στοὺς συνοικισμοὺς νὰ ἐξεγείρω τοὺς πρόσφυγας καὶ νὰ τοὺς φέρω εἰς τὴν πόλιν νὰ ζητήσουν τὴν ἐγκαθίδρυσιν δικτατορίας.
ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΟΥ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ"
( Δαφνῆς, τ.Βʹ, σ.599)

Ὅλα αὐτὰ τὰ  ἐλάχιστα ποὺ συνόψισα ἀπὸ τὸ σύγγραμμα τοῦ  Δαφνῆ,δὲν ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , ὄχι διότι ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου ἦταν μιὰ .μπανανία τοῦ αἴσχιστου εἴδους
 (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ) 
 ἀλλὰ διότι ἡ  λεγόμενη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΚΟΜΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΣ (ἐλέῳ ΠΑΣΟΚ)  λατρεύουσα τὰ εἰκονίσματα τοῦ Πλαστήρα καὶ τοῦ Γονατᾶ, ού μὴν ἀλλὰ καί τῶν ἄλλων μεγάλων δημοκρατικῶν ἠγετῶν τοῦ μεσοπολέμου , διότι πρέπει νὰ πῶ ὅτι τὰ ἀλλεπάλληλα πραξικοπήματα τῶν βενιζελικῶν στρατηγῶν ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΑΝ οἱ βενιζελικοὶ πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ...

Μέχρι λοιπὸν νὰ "περάσει" στὰ σχολικὰ βιβλία ἡ ΑΛΗΘΙΝΗ ἱστορία τοῦ βενιζελισμοῦ , 
θὰ κάνει ἰδεολογικὸ "πάρτυ" προπαγάνδας 
ἡ  λεγόμενη "δημοκρατική" παράταξη ·καὶ σέ αὐτὴ τὴν  ἱστορικὴ  παραχάραξη ,ἀνἀσχεση ἀποτελεῖ τὸ προαναφερθὲν βιβλίο τοῦ ΔΑΦΝΗ.[ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ :τὸ μῖσος τῶν βενιζελικῶν στρατηγῶν κατὰ τοῦ βασιλιᾶ—καὶ κατὰ συνέπεια τῶν Ἄγγλων—τοὺς ὁδήγησε κατὰ τὸν Β'ΠΠ σὲ φιλοναζιστικὲς θέσεις· ὁ Γονατᾶς ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς τῶν ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( μὲ πρότυπο τὰ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ) ἐνῶ ὁ Πλαστήρας στὴν  περιβόητηἐπιστολὴ του πρὸς τὸν πρεσβευτὴ στὸ ΒΙΣΥ—16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1941 —ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν Τύπο ("ΕΛΛ.ΑΙΜΑ"5/4/1945)  εἶχε ἐκδηλωθεῖ κατὰ τοῦ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ , θεωρῶντας  ὡς μέγα ἱστορικὸ.. σφάλμα τὸ  Ἔπος τοῦ ʹ40  ! ]Ὡστόσο, παρ’ ὅτι στὰ σχολικὰ βιβλία ἐπικρατεῖ ἀκόμα ὁ ΠΑΣΟΚΟΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ τῆς "δημοκρατικῆς" παρἀταξης, ΔΕΝ  πίστευα στὰ αὐτιά μου ὅταν ἄκουσα ΜΕ ΧΑΡΑ , νὰ  διδάσκουν ex cathedra  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ αὐτὲς ΤΙΣ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ τοῦ βενιζελικοῦ παρακράτους  που ἀνέφερα παραπάνω , ΝΕΟΙ πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟ ἢ ΦΟΒΟ  καὶ θυμὴθηκα ΜΕ ΘΛΙΨΗ ὃτι στὰ χρόνια μου, ἄρχὲς δεκαετίας '80,  ὅποιος τολμοῦσε νὰ μιλὴσει γιὰ τὸ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ τῆς βενιζελικῆς "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ" ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ἔτρωγε ξύλο καὶ χαρακτηριζόταν φασίστας...
ΚΑΤΙ  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ...

______
ΥΓ γιὰ τὴν πρόταση τοῦ Βενιζέλου γιὰ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ τὸ 1914 μεταξὺ Ἑλλάδος—Τουρκίας ἕχω ἀναφερθεῖ σὲ ἄλλη εὐκαιρία..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.