ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.

 


Διαβάζοντας κάποιος τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου * διαπιστώνει τὰ ἀκόλουθα: 

1) ὑπάρχουν ἀναφορὲς τοῦ Παύλου γιὰ ΧΑΜΕΝΕΣ  ἐπιστολὲς του ποὺ δὲν ὑπάρχουν σήμερα στὸν Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης.
 Παράδειγμα στὴν Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἀναφέρει ὁ Παῦλος ὅτι ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρὶν τὴν Α' Κορ. <ἔγραψα ὐμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ> {5,9} ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ,  ἐνῶ στὴν ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ἐπιστολή του  παραγγέλλει στοὺς παραλῆπτες τῆς ἐπιστολῆς ,νὰ τὴν ἀποστείλουν πρὸς ἀνάγνωση στὴν ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ καὶ ἐκεῖνοι (οἱ Κολοσσαεῖς)  νὰ διαβὰσουν τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ <καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὐμεῖς ἀναγνῶτε> {ΚΟΛ.4,16}. 
Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα ; 
Ὅτι ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ"  ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ὅπως καὶ δὲν σώθηκε ἡ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ἐπιστολὴ τῆς σημερινῆς Α' ΚΟΡ.** 

2) στὴν Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ γράφοντας ὁ Παῦλος στοὺς παραλῆπτες τῆς Θεσσαλονίκης τὰ περὶ τοῦ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ( δηλ. τὴν ἔλευση τοῦ ΑΝΟΜΟΥ , τὴν ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ποὺ θὰ ἐπισυμβεῖ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ καὶ τὸν ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ποὺ τώρα ἐμποδίζει τὴν ἐμφάνιση τοῦ  ΑΝΟΜΟΥ ) τοὺς ΘΥΜΙΖΕΙ τὶς διδασκαλίες ποὺ τούς ἔλεγε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ περὶ αὐτῶν ὅταν ἦταν μαζί τους: 
<οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὐμῖν>{=δὲν θυμᾶστε ὅτι αύτὰ σᾶς τὰ ἔλεγα ὅταν ἤμουν μαζί σας—Β' ΘΕΣΣ.2,5} . 

Ὅμως ἐμεῖς δὲν ἤμασταν τότε ἐκεῖ καὶ ἔτσι σήμερα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ὅταν μιλοῦσε περὶ ΑΝΟΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ καὶ ΚΑΤΕΧΟΝΤΟΣ , δηλ. ἀγνοοῦμε ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ —ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ τοῦ Παύλου. 

Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι  ὀ Παῦλος ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ  περὶ τοῦ Μυστήριον τῆς Ἀνομίας, οὔτε πίστευε ὅτι οἱ ἐπιστολές του θὰ καταστοῦν κάποτε ΑΓ.  ΓΡΑΦΗ γιὰ τὴν μεταγενέστερη ἀνθρωπότητα.
 Καὶ τοῦτο διότι ὁ Παῦλος πίστευε ὅτι στὰ χρὸνια του θὰ γινόταν  ἠ  Δευτέρα Παρουσία ***
ὁπότε ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ...
_______
*ἀφὴνω ἀνοικτὸ ἐδῶ τὸ φιλολογικὸ πρόβλημα γιὰ τὸ ποιὲς ἀπὸ τὶς Παύλειες Επιστολὲς  εἶναι ΓΝΗΣΙΕΣ καὶ ποιὲς ψευδεπίγραφες (ὃπως πχ. ἡ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ).
** οἱ εἰδικοὶ θεωροῦν ὃτι στὶς δύο ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου πρὸς Κορινθίους  ἒχουν ΣΥΡΡΑΦΕΙ τουλάχιστον τρεῖς ἐπιστολές, ἐκτὸς τῆς ἀναφερομένης προγενέστερης στὴν Α' ΚΟΡ (5,9)
***<ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ οἱ περιλειπόμενοι.... ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα> {Α’ ΘΕΣΣ.4,16 κ.ἑξ.}

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.